Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Geologické inženýrství

O studijním programu

Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky a informatiky. Nedílnou součástí studia jsou praktická terénní cvičení a exkurze, na kterých posluchači zvládnou postup a provádění geologických prací, osvojí si geologické mapování a vedení geologické dokumentace.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu B2110
Název programu česky Geologické inženýrství
Název programu anglicky Geological Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Klíčová slova geologie
ložisková geologie
hydrogeologie
inženýrská geologie
vrtný průzkum