Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Nerostné suroviny

O studijním programu

Bakalářské studijní obory mají multidisciplinární charakter a jsou založeny na kombinaci přírodovědných, technických, technologických a ekonomických věd zaměřených na problematiku nerostných surovin, upřednostňují moderní přístupy k dobývání a využívání zdrojů nerostných surovin v širokých společenských souvislostech s ohledem na environmentální vlivy a ochranu životního prostředí včetně recyklačních technologií a hospodaření s vodou. Vychází se z moderních poznatků úpravnických biotechnologií, fyziky, ekonomiky, řízení a managementu v oblasti nerostných surovin. Absolventi se mohou uplatnit při práci v laboratořích různých firem a ústavů, ve veřejné správě i v jejich kontrolních orgánech. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce, státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Bc.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B2102
Název programu česky Nerostné suroviny
Název programu anglicky Mineral Raw Materials
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.