Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní obor Geoinformatika

O studijním programu

Obor je určen především pro studenty, kteří se zajímají o geografii a informační technologie. Studenti se během studia detailně seznámí s tím, jak tzv. prostorová (geografická) data pořizovat (pomocí globálních navigačních družicových systémů, družic či dronů), uchovávat (s využitím databázových systémů), zpracovávat, analyzovat, vizualizovat a publikovat, ať již formou standardních map či služeb v prostředí internetu. Studenti tak získávají komplexní znalosti o geografických informačních systémech a geoinformačních technologiích a znalosti potřebné k vývoji vlastních aplikací. Několik předmětů je vyučováno v angličtině. Obor poskytuje absolventům možnost pokračovat v navazujícím studiu nebo nalézt uplatnění v řadě veřejných institucí a soukromých společností využívajících prostorová data.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3646R006
Název oboru česky Geoinformatika
Název oboru anglicky Geoinformatics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geoinformatiky
Garant doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Klíčová slova prostorová data; prostorová analýza dat
informatika
geoinformatika
dálkový průzkum Země
GPS