Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní obor Environmentální inženýrství

O studijním programu

Jsi středoškolák, který se zajímá o stav naší přírody a životního prostředí? Pojď studovat ochranu životního prostředí, pojď studovat bakalářský studijní obor Environmentální inženýrství. Během studia Tě naučíme poznávat, hodnotit a zlepšovat životní prostředí v celé jeho šíři především v těch nejpostiženějších oblastech, v průmyslem ovlivněných krajinách ČR a Evropy. Získáš široké znalosti, dovednosti a praktická řešení v oblasti přírodních, biologických a technických věd a oborů, včetně technologií v péči o životní prostředí. Staneš se odborníkem v ochraně a tvorbě životního prostředí, staneš se odborníkem pro státní správu, pro odborné organizace, pro průmyslové podniky v pozici podnikového ekologa, pro podnikatelskou sféru. Současně můžeš po ukončení bakalářského studia pokračovat na navazujícím magisterském studiu v široké škále studijních programů, zaměřených na ochranu životního prostředí v průmyslu a na ochranu přírody a krajiny.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Nerostné suroviny
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3904R005
Název oboru česky Environmentální inženýrství
Název oboru anglicky Environmental Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Klíčová slova Environmentální chemie
Monitorování životního prostředí
Ochrana složek životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny
Biologie a ekologie