Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam studijních oborů pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Geovědní a montánní turismus    
Studijní program Nerostné suroviny
Environmentální inženýrství    
Technologie a hospodaření s vodou    
Studijní program Těžba nerostných surovin
       
Studijní program Geodézie a kartografie
Důlní měřictví      
Inženýrská geodézie  
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika    
Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin
Studijní program Ekonomika surovin
Studijní program Petroleum Engineering
Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin
Studijní program Voda – strategická surovina

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Technologie a hospodaření s vodou    
Studijní program Těžba nerostných surovin
   
Studijní program Geodézie a kartografie
Důlní měřictví      
Inženýrská geodézie    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika    
Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin
Studijní program Petroleum Engineering
Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin
Studijní program Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
Studijní program Technické znovuvyužití brownfields

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geodézie a kartografie
Důlní měřictví a geodézie    

Celoživotní vzdělávání - U3V: doba studia 2 roky

  Ostrava Most
 Forma studia celoživotní vzdělávání
Studijní program Společnost a geovědy
Studijní program Základy geologie
Studijní program Aplikovaná geologie
Studijní program Společnost a přírodní vědy

banner-prihlaska