Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam studijních oborů pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Geovědní a montánní turismus
Studijní program Nerostné suroviny
Environmentální inženýrství
Studijní program Těžba nerostných surovin
Studijní program Geodézie a kartografie
Důlní měřictví
Inženýrská geodézie
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika
Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin
Studijní program Ekonomika surovin
Studijní program Petroleum Engineering
Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin
Studijní program Voda – strategická surovina

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Studijní program Těžba nerostných surovin
   
Studijní program Geodézie a kartografie
Důlní měřictví    
Inženýrská geodézie    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika    
Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin
Studijní program Petroleum Engineering
Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika    

 

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geodézie a kartografie
Důlní měřictví a geodézie    

banner-prihlaska