Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam studijních oborů pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Geovědní a montánní turismus
Studijní program Nerostné suroviny
Environmentální inženýrství
Studijní program Těžba nerostných surovin
Studijní program Důlní měřictví
Studijní program Inženýrská geodézie
Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin
Studijní program Ekonomika surovin
Studijní program Petroleum Engineering
Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin
Studijní program Voda – strategická surovina
Studijní program Geoinformatika

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Studijní program Geovědní a montánní turismus
Studijní program Těžba nerostných surovin
   
Studijní program Důlní měřictví    
Studijní program Inženýrská geodézie    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geoinformatika    
Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin
Studijní program Petroleum Engineering
Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin
Studijní program Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí tick tick
Studijní program Technické znovuvyužití brownfields tick tick tick
Studijní program Technologie a hospodaření s vodou tick tick
Studijní program Voda – strategická surovina tick tick

banner-prihlaska