Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

AS HGF vyhlašuje volby kandidáta na děkana s datem volby
24. listopadu 2021 s tímto harmonogramem:

22. 9. 2021 Vyhlášení volby kandidáta na děkana
22. 9. 2021 Výzva katedrám a účelovým pracovištím fakulty k předložení návrhů kandidátů
20. 10. 2021 (12:00) Konečný termín k předložení písemných návrhů kandidátů (k rukám předsedy AS HGF)
3. 11. 2021 (12:00) Odevzdání životopisů, volebních programů
4. 11. 2021 Zveřejnění životopisů, volebních programů
10. 11. 2021 Představení kandidátů na děkana HGF akademické obci fakulty
24. 11. 2021 Volba kandidáta na funkci děkana

Návrh kandidátů na děkana se řídí Jednacím řádem AS HGF VŠB-TU (odkaz https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/e828401a-dbf1-47fc-982c-fee1b67221e0).
 

Kandidáti na funkci děkana HGF
Kandidáti

(v abecedním pořadí)

  • doc. Ing. Petr Rapant, CSc. (navržen 21 členy akademické obce SK HGF)

  • prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. (navržena katedrami 542, 544, 545 a 546)

doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.