Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2023!

Studentská odborná vědecká soutěž (Student Scientific Professional Activities) má na HGF dlouholetou tradici, anebo jede se dál!

Cílem Studentské odborné vědecké soutěže je podnítit zájem studentů zúčastněných vysokých škol o vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnosti a seznámit studenty s principy a postupy vědecké práce na vysokých školách

Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo tým studentů), který je v době přihlášení do soutěže v prezenční nebo kombinované formě studia bakalářského nebo magisterského studijního programu na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO.

Letošní ročník této mezinárodní soutěže proběhl pod záštitou naší fakulty a účastnili se jej studenti z České republiky, Polska a Slovenska.

Celý soutěžní den, a to včetně přípravy studentských vědeckých a výzkumných prací, se odehrává v anglickém jazyce. Samotná soutěž spočívá v prezentaci jednotlivých studentů svých vědeckých výstupů.

Studenti tak dostali jedinečnou možnosti si vyzkoušet své prezentační dovednosti v anglickém jazyce a také se seznámili se studenty ze zahraničních vysokých škol, kteří studují jim blízké obory.

Práce studentů se týkaly tří sekcí, a to sice Earth Sciences, Mining and Processing of Mineral Resources a konečně Biology, Ecology, and the Environment. Soutěžní příspěvky hodnotila za každou sekci odborná porota skládající se z předních odborníků z naší fakulty, z Fakulty hornictví, ekologie, managementu a geotechnologie Technické univerzity v Košicích, z Fakulty hornictví a geoinženýringu AGH Krakow a Fakulty hornictví, bezpečnostního inženýrství a průmyslové automatizace ze Slezské technické univerzity v Gliwicích.

Podpůrná zpětná vazba, která byla studentům ze strany komisí udělena v oblasti odborné i jazykové, jim může sloužit k dalšímu rozvoji těchto dovedností a lepším výsledkům při obhajobě svých závěrečných prací.

Poslední 3 ročníky soutěže proběhly díky projektu Technika pro budoucnost 2.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212, jehož realizace bude letos ukončena. Nicméně, zástupci všech zúčastněných univerzit se v rámci jednání, které probíhali za účelem zhodnocení letošního i předešlých ročníků, shodli, že v této aktivitě budou chtít i nadále pokračovat. Budeme se tedy společně těšit na studentské příspěvky v dalších ročnících, ať již u nás na fakultě nebo na některé z partnerských fakult.

 

Vloženo: 17. 8. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět