Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 28. 12. 2021!

Nabídka témat BP a DP v oborech marketingu a komunikace

Společnost TĚŽEBNÍ UNIE, CZ nabízí studentům možnost vypracování bakalářských a magisterských prací na konkrétní téma.

                                                                                                                     V Brně 31. března 2021

  TĚŽEBNÍ UNIE, CZ

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom nabídli Vašim studentům v oborech marketingu a komunikace konkrétní téma pro jejich
bakalářskou nebo diplomovou práci. Jedná se o zpracování marketingové strategie Těžební unie
České republiky.
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení působící v České republice od roku 1990, mezi
jehož členy patří 95 společností z oboru těžby nerostných surovin, dovozci, výrobci a prodejci strojů
a zařízení pro těžbu a úpravu surovin, geologické, projekční a ekologické společnosti, ale i odborné
vysoké i střední školy a vzdělávací instituce. Hlavní náplní činnosti sdružení je úzká spolupráce
s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, dále pořádání setkání,
seminářů a školení. Aktivně rovněž spolupracuje s Evropskou společností pro těžební průmysl, rudy
a minerální suroviny Euromines, kde se v pracovních skupinách podílí na ovlivňování legislativních
procesů EU, implementaci unijní legislativy či organizování mezinárodních konferencí a odborných
fór.
V zájmu zvýšení efektivnosti všech těchto činností se snažíme uplatňovat při řízení sdružení
kvalitnější a modernější postupy, které bychom chtěli implementovat i do oblasti marketingu a
komunikace. A právě v tomto směru vidíme příležitost pro Vaše studenty. Věříme, že by toto zadání
pro ně mohlo být zajímavé. Ochotně poskytneme potřebnou součinnost.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. František Janáč, Ph.D.
ředitel

Vloženo: 12. 4. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
Zpět