Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na HGF odstartoval pilotní projekt CO2-SPICER

Na HGF odstartoval pilotní projekt CO2-SPICER
Skupina vědců z Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TUO se podílí na pilotním projektu ukládání CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu.

Od listopadu letošního roku až do dubna roku 2024 se bude skupina vědců sdružených pod hlavičkou Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin spolupodílet na řešení výzkumného projektu TAČR Kappa s názvem „Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku – CO2-SPICER“.

Hlavním cílem projektu je připravit pilotní projekt ukládání CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a zemního plynu na jižní Moravě do stádia připravenosti k realizaci. Pro splnění hlavního cíle bude nutné v průběhu řešení projektu splnit tyto úkoly: sestavit trojrozměrný geologický model úložiště, realizovat dynamický model a počítačové simulace injektáže CO2 do úložiště s využitím různých scénářů, zhodnocení geomechanických a geochemických vlastností úložného komplexu, posouzení rizik spojených s geologickým ukládáním CO2 do úložiště a zpracování scénářů pro další etapy realizace záměru, včetně projektu úložných zařízení. Na projektu se podílí kromě HGF VŠB-TUO také Česká geologická služba, NORCE, MND a.s. a Geofyzikální ústav AV ČT, v.v.i.

Vloženo: 11. 11. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět