Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka na VŠB v Ostravě byla zahájena 1.11.1945 nejvyšším počtem studentů v historii školy

Výuka na VŠB v Ostravě byla zahájena 1.11.1945 nejvyšším počtem studentů v historii školy
VŠB-TUO je v Ostravě už 75 let. Do města se přestěhovala po 96 letech působení v Příbrami. Tímto aktem byly ukončeny téměř půl století trvající debaty o jejím umístění.

Snahy o přeložení VŠB z Příbrami byly dlouhodobějšího charakteru. První pokusy spadají do počátku 20. století, kdy německá část profesorského sboru podporována německými studenty usilovala o přemístění školy do německých oblastí severních Čech, případně o její rozdělení na školu českou a německou a připojení k oběma pražským technikám. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 profesorský sbor VŠB vznesl požadavek na přeložení VŠB do Prahy jako samostatné vysoké školy. O jeho prosazení usilovala škola marně během celého prvorepublikového období.

Po druhé světové válce a obnovení činnosti VŠB v Příbrami ministerstvo školství rozhodlo o přeložení VŠB z Příbrami do Moravské Ostravy. Zajímavostí je, že o alternativě umístit školu na Ostravsko se diskutovalo už v meziválečném období. Poprvé se o této možnosti jednalo v odborných kruzích na počátku dvacátých let. V roce 1921 byl v novinách publikován článek s názvem Vysokou báňskou školu z Příbrami do Moravské Ostravy. Opětovně se o Moravské Ostravě jako možném budoucím sídle VŠB začalo hovořit v roce 1937. V té době vyšel v tisku článek s názvem Ostrava potřebuje báňskou akademii, v němž autor zdůvodňoval, proč má Moravská Ostrava pro umístění VŠB ty nejlepší předpoklady.

Přeložení VŠB z Příbrami do Moravské Ostravy v roce 1945 představovalo významný mezník v jejím vývoji a tuto událost provázely rozsáhlé diskuze. Zatímco profesorský sbor VŠB usiloval o přeložení do Prahy, představitelé města Příbrami, vědomi si významu školy, vyvíjeli značné aktivity za její zachování. Rozhodujícím činitelem bylo ministerstvo školství, pro něhož měl tento akt především politický význam. Všechny snahy o zachování VŠB v Příbrami byly ukončeny podpisem dekretu prezidentem republiky Dr. Edvardem Benešem 8. září 1945, který přeložení školy definitivně potvrdil. Jen o několik týdnu později se zahájilo vlastní stěhování do budov, které Moravská Ostrava pro potřeby VŠB adaptovala. Přesun vybavení školy zajišťovalo 150 nákladních vozidel poskytnutých organizací UNRRA. Výuka byla zahájena 1. listopadu 1945 s nejvyšším počtem studentů v historii školy.

 

Umístění VŠB do (Moravské) Ostravy znamenalo vyústění dlouhodobých snah představitelů tohoto města a bylo důležitým předpokladem poválečné obnovy Ostravska. VŠB získala zázemí průmyslového města, které se od počátku podílelo na rozvoji školy a technického vzdělávání.

Vloženo: 1. 11. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět