Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

3. ročník STONES opět v Mostě

3. ročník STONES opět v Mostě
Již tři roky spolupracuje Institut kombinovaného studia Most při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO se statutárním městem Most na podpoře technického a polytechnického vzdělávání, a to na základě již podepsané smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Institutem a statutárním městem Most.

Realizace workshopů STONES určené 9. třídám základních škol v Mostě a okolí je podporována z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010685.

Třetí ročník STONES, tedy STONES 2020 probíhal ve dnech 17. - 21. února 2020, tentokrát přímo v prostorách Institutu kombinovaného studia Most. Workshopu se zúčastnilo 30 tříd v počtu 510 žáků.

Cílem STONES je vyvolat v žácích ZŠ zájem o studium na školách s technickým a polytechnickým zaměřením a rozvinout jejich polytechnickou gramotnost. Cílem je také seznámit žáky se samotným Institutem kombinovaného studia, s jeho dlouholetou působností v Ústeckém kraji a tím vejití do povědomí.

Žáci na workshopu plnili tři úkoly. Prvním úkolem bylo poznávání devíti vzorků hornin a minerálů. Druhý úkol byl zaměřen na  Mohsovu stupnici tvrdosti, fyzikální vlastnosti minerálů a i metod, které žákům pomohly správně určit minerál. A konečně ve třetím úkolu měli studenti možnost vyzkoušet si měření geodetickým přístrojem - teodolitem, kdy zaměřením dvou směrů a jejich rozdílem zjistili velikost úhlu mezi dvěma body.

Žáci byli stejně jako každý rok do celého procesu poznávání aktivně zapojeni. Získané vědomosti zapisovali do tabulek jednotlivých úloh v brožuře, kterou dostali. Po provedení všech úloh žáci obdrželi „Diplom za absolvování technického vzdělávání STONES 2020“.

Jednoznačně nejlepší třídou byla třída žáků ze ZŠ profesora Zdeňka Matějčka v Mostě, což je škola, která zajišťuje vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování. Mezi další dobré třídy patřili žáci ze ZŠ Braňany, ZŠ Obrnice, ZŠ Bečov a AMA School.

Vloženo: 6. 3. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět