Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Světový den vody 2020 - AKCE ZRUŠENA

 20. 3. 2020, 9:00 - 13:30
 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Světový den vody 2020 - AKCE ZRUŠENA
Světový den vody 22.3. (World Water Day) určila v roce 1993 Organizace spojených národů - OSN. Tímto dnem chtěli poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářstvím. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Každý rok se Světový den vody zaměřuje na specifický aspekt sladkých vod.

 

Voda je strategická surovina, je nejcennějším přírodním zdrojem. Bez vody není života. A tak ji musíme také dobře poznat…. Úprava nebo čistění vod? Jaký je v tom rozdíl? Názorná ukázka chemického srážení, pískové filtrace. Návštěvníci si můžou vyzkoušet své senzorické smysly - je opravdu v kádince jen voda? Dále si budeme povídat o udržitelném využívání a nakládání s vodou. U tohoto tématu Vás přivítají studenti doktorského studia a pracovníci Katedry environmentálního inženýrství, HGF, VŠB-TUO.

Jak klimatické změny ovlivňují zdroje vody, která je uložena hluboko pod povrchem Země? Jak se může pohybovat voda v horninách? Jak ovlivňuje sucho množství vody ve studnách? Co způsobí nedostatek vody v jeskyních? Poznáte některé minerály a horniny? Pojďte se dozvědět nové zajímavosti a hrou si ověřit své vědomosti.

To všechno vám připravili pracovníci Geologického pavilonu a studenti Katedry geologického inženýrství HGF.

Také letos se můžete těšit na program v Ústavu geoniky.

 • Oblačnost 
 • 3D tiskárny
 • Barevné pokusy
 • Nezkreslená věda 
 • Malování na vodní hladinu 
 • Promítání z cyklu Our planet 
 • Voda v horninovém prostředí
 • Exkurze do tajů vodního paprsku
 • Úprava a leštění kamenů pomocí vody
 • Metody základního stanovení ukazatelů vod 
 • Rukodělná dílna “Tvoříme z minerálů vodního živlu”

Registrace na akci a na exkurzi na vodní paprsek (čas 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30) NUTNÁ na: lucie.ruppenthalova@ugn.cas.cz nebo na tel.: 596979330. Kapacita na exkurze je 15 osob.

Vloženo: 13. 2. 2020
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Externí kontaktní osoby : Lucie Ruppetthalová, lucie.ruppenthalova@ugn.cas.cz, tel: 596979330, Studentská 1768, Ostrava-Poruba, 708 00
Zpět