Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2. mezinárodní konference Advances in Environmental Engineering 2019

2. mezinárodní konference Advances in Environmental Engineering 2019
Ve dnech 25.-27.11. 2019 se v Ostravě konala 2.mezinárodní konference Advances in Environmental Engineering, pořádaná Katedrou environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TUO.

Ve dnech 25. – 27. Listopadu 2019 se v Ostravě konala 2. mezinárodní konference „Advances in Environmental Engineering“ (AEE2019) pořádaná Katedrou environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty, VŠB – TU Ostrava, pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c. a Ústavem environmentálneho inžinierstva, Stavební fakulty, Technické univerzity v Košicích pod záštitou děkana SVF doc. Ing. Petera Mésároše, PhD.

Konference nabídla mezinárodní platformu pro šíření původních výsledků výzkumu, nových nápadů a objevených pokroků v oblasti environmentálního inženýrství a souvisejících mezioborových témat. Cenný odborný program byl navíc rozšířen o sociální program včetně zajímavých technických exkurzí.
Na konferenci se sešlo více než 60 delegátů z pěti zemí: Slovenska, České republiky, Vietnamu, Polska a Nigérie, včetně doktorandů a zástupců z praxe. Vědecké příspěvky se týkaly celé řady oblastí výzkumu, jako jsou například

-        nakládání s vodou a odpadními vodami

-        kontrola a sanace znečištění vody a sedimentů

-        nakládání s odpady

-        degradace půdy její ochrana a sanace

-        ekologie budov

-        udržitelné stavební materiály a technologie

-        environmentální urbanismus a udržitelná města.

Vloženo: 4. 12. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět