Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO
Dne 10. 2. 2018 byl do funkce děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jmenován prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.

Krédo:

„Já si nemusím pamatovat, pamatovat si musí jen Ti neschopní, schopní nemají čas si pamatovat, schopni musí tvořit".

(Jan Werich, Osvobozené divadlo)

Mise a vize:

Fakulta je tak kvalitní jak jsou kvalitní absolventi, jak jsou kreativní a výzkumně úspěšní akademičtí pracovníci. Z toho vyplývá základní směřování. Ubrat na kvantitě, přidat na kvalitě. Proto je zapotřebí si říct kam, a jak co nejrychleji vykročit ke kvalitě a ne kvantitě a průměrnosti.

K dosažení cílů potřebujeme spokojené studenty a pedagogy:

  • spokojený student: - musí mít pocit aktivní účasti ve vzdělávacím procese - možnost se rozvíjet v rámci volnočasových aktivit na univerzit
  • spokojený pedagog: - musí mít pocit sounáležitosti ke svému pracovišti - dobrý plat
Vloženo: 12. 2. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět