Významné projekty

ICT Projekty OP VVV

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Možnost podávání přihlášek


Až do 15. 9. 2018

Na Měsíc tě sice zatím nedostaneme, ale do světa díky stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO ano! Tchaj-wan, Korea, Singapur, Peru, Gruzie...a mnoho dalších. Získej neocenitelné zkušenosti a vědomosti, spoustu nových přátel, poznej novou kulturu.

Pozvánka na Art and Science

6. 9. 2018, 9-22 hod.

Mimořádné prospěchové stipendium

Už v prvním ročníku...

Mexiko - stipendijní nabídky pro rok 2019

30. 7. 2018 | Vypsání stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019).

Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra environmentálního inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

19. 7. 2018 | Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru...

STONES 2018 pro žáky 9. tříd základních škol v Mostě

13. 6. 2018 | Institut kombinovaného studia v Mostě při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Magistrátem města Mostu pořádal ve dnech 14. – 17. května 2018...
všechny novinky ...

studiumV


© 2018 VŠB-TU Ostrava