Významné projekty

ICT Projekty OP VVV

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Otevřeno podávání přihlášek


1. 12. 2017 až 30. 4. 2018

Mineralogické setkání

Další Mineralogické setkání -prodejní výstava nerostů, fosílií a výrobků z přírodnin, se bude konat na jaře

7. dubna 2018

Na Měsíc tě sice zatím nedostaneme, ale do světa díky stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO ano! Tchaj-wan, Korea, Singapur, Peru, Gruzie...a mnoho dalších. Získej neocenitelné zkušenosti a vědomosti, spoustu nových přátel, poznej novou kulturu.

Odborný asistent (Institut environmentálního inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava)

8. 3. 2018 | Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků pro: 1....

Vedoucí katedry (Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava )

8. 3. 2018 | Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa vedoucího katedry na: - Katedru geologického...

Konference GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení

13. 2. 2018 | Akce, jež je organizována v rámci sympozia GIS Ostrava 2018 v Ostravě v termínu 21. - 23. března 2018.

Sapropelitové uhlí nýřanské sloje v plzeňské pánvi

12. 4. 2018, 16:00 - 17:30, Geologický pavilon GP106 |

Tajemník (Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava)

22. 2. 2018 | Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava vypisuje externí výběrové řízení k obsazení místa tajemníka na Hornicko-geologické fakultě VŠB...
všechny novinky ...

studiumV


© 2018 VŠB-TU Ostrava