Významné projekty

ICT Projekty OP VVV

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Na Měsíc tě sice zatím nedostaneme, ale do světa díky stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO ano! Tchaj-wan, Korea, Singapur, Peru, Gruzie...a mnoho dalších. Získej neocenitelné zkušenosti a vědomosti, spoustu nových přátel, poznej novou kulturu.

Mimořádné prospěchové stipendium

Už v prvním ročníku...

Ostrava-Poruba oslavila Den Země na Hlavní třídě

27. 4. 2018 | VŠB - Technická univerzita Ostrava se zapojila do oslav Dne Země.

Konference GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení

13. 2. 2018 | Akce, jež je organizována v rámci sympozia GIS Ostrava 2018 v Ostravě v termínu 21. - 23. března 2018.

GIS A GISÁČEK OSTRAVA 2018

23. 3. 2018 | Ve dnech 21. – 23. 3. 2018 proběhl v prostorách auly VŠB – Technické univerzity Ostrava další ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2018, které pořádá Katedra...

Projekt: INVARO

23. 3. 2018 | Hodnocení zdrojů a rizik spojených s invazivními druhy rostlin v příhraniční oblasti

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO

12. 2. 2018 | Dne 10. 2. 2018 byl do funkce děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jmenován prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
všechny novinky ...

studiumV


© 2018 VŠB-TU Ostrava