Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

FRISCHER, Robert, Ondřej KREJCAR, Kamil KUČA, Jiří HORÁK, Michal KAČMAŘÍK a Ondřej GRYCZ. Motiv spojů desky plošných spojů pro centrální uzel pro sběr senzorických dat s mikrokontrolérem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
RAPANT, Petr a Eduard SOJKA. Sestava pro automatický sběr třírozměrných vektorových dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
RAPANT, Petr, Daniela SZTURCOVÁ, Petr GAJDOŠ a Michal RADECKÝ. Autonomní systém podpory řidiče pro predikci, prevenci a redukci potenciálních kolizí při průjezdu křižovatkou. 2015. [Detail]