Dlouhodobě spolupracujeme se středními školami v oblasti popularizace a výuky geoinformatiky. Nabízíme možnost prezentace geoinformačních technologií v prostorách našich laboratoří na VŠB-TUO či přímo na Vaší škole v hodinách zeměpisu, popř. informatiky (VŠE JE ZDARMA). Jako vyučující geoinformatiky na VŠB-TUO máme s prezentacemi pro střední školy bohaté zkušenosti (každoročně pořádáme akci Den GIS, v rámci Týdnu vědy máme seminář na téma „Hrátky s GPS“, navštěvujeme střední školy v rámci celého kraje).

Připravili jsme pro Vás tři typy seminářů rozdělené dle délky trvání, abychom se co nejvíce přizpůsobili Vašim časovým možnostem. Samozřejmě obsah jednotlivých seminářů lze upravovat podle Vašich představ a požadavků. Tyto semináře jsou vhodné především pro starší žáky, ideálně tedy žáky posledních dvou ročníků.

Úvod do geoinformatiky

45 minut – přednáška o geografických informačních systémech (GIS) – v případě zájmu možno zkrátit a přidat prezentace i o dálkovém průzkumu Země (DPZ) či bezpilotních prostředcích (UAV) a GPS popř. rychlou soutěž.

Úvod do geoinformatiky a aktivní práce s GPS

2 x 45 minut – přednáška GIS, DPZ, GPS, bezpilotní prostředky, práce s přístroji, soutěž o hledání „pokladu“ pomocí GPS.

Geoinformatika komplet

4 x 45 minut – přednáška GIS, DPZ, GPS, bezpilotní prostředky (UAV) – možnost letové ukázky a práce s daty,  soutěž o hledání „pokladu“ pomocí GPS, práce s naměřenými daty v prostředí Google Earth, synchronizace vlastní trasy s pořízenými fotografiemi a jejich vizualizace v Google Earth.

Chcete s námi spolupracovat či máte dotaz?

Napište nám!

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Neustále se snažíme rozvíjet spolupráci se středními školami a připravit program "šitý na míru".