Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dlouhodobě spolupracujeme se středními školami v oblasti rozšiřování povědomí o geoinformatice a popularizace tohoto oboru. Nabízíme možnost praktických seminářů a prezentací představujících geoinformační technologie v prostorách našich laboratoří na VŠB-TUO či přímo na Vaší škole, typicky v hodinách zeměpisu či informatiky – VŠE JE ZDARMA. Jako vyučující geoinformatiky na VŠB-TUO máme s akcemi pro střední školy bohaté zkušenosti.

Připravili jsme pro Vás několik typů seminářů rozdělené dle délky trvání, abychom se co nejvíce přizpůsobili Vašim časovým možnostem. Samozřejmě obsah jednotlivých seminářů lze upravovat podle Vašich představ a požadavků. Tyto semináře jsou vhodné především pro starší žáky, ideálně tedy žáky posledních dvou ročníků.

Úvod do geoinformatiky

45 minut přednáška o geografických informačních systémech (GIS) – v případě zájmu možno zkrátit a přidat prezentace i o dálkovém průzkumu Země (DPZ) či bezpilotních leteckých prostředcích (drony) a GPS, popř. rychlou soutěž.

Úvod do geoinformatiky a aktivní práce s GPS

2 x 45 minut přednáška GIS, DPZ, GPS, bezpilotní letecké prostředky (drony), práce s přístroji, soutěž o hledání „pokladu“ pomocí GPS.

Co je to geoinformatika?

3 až 4 x 45 minut workshop s prácí na PC. Krátká přednáška na téma co je to geoinformatika a technologie GIS, DPZ, GPS. Vytvoř si svoji vlastní mapu a seznam se s prací v GIS.

Drony v akci

3 až 4 x 45 minut – workshop + terénní práce a práce na PC. Zjisti, k čemu všemu se drony používají, pořiď snímky, zpracuj, vytvoř 3D model.

Geoinformatika komplet

4 x 45 minut přednáška GIS, DPZ, GPS, bezpilotní prostředky (drony) – možnost letové ukázky a práce s daty, soutěž o hledání „pokladu“ pomocí GPS, případně práce s naměřenými daty v prostředí Google Earth, synchronizace vlastní trasy s pořízenými fotografiemi a jejich vizualizace v Google Earth.

Co vše dnes umí družice?

3 až 4 x 45 minut – workshop s prácí na PC. Co je to dálkový průzkum Země (DPZ)? Nauč se používat družicová data. Poznej naši Zemi z ptačí perspektivy.

Den GIS

1x ročně v půli listopadu, cca 180-240 min – workshop + terénní práce. Přednáška o geografických informačních systémech (GIS). Aktivita chytání zloděje přes GPS, létání s dronem a další.

Kontakt

Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.

Zlepši si techniku

Fotografie z akcí

Chcete s námi spolupracovat či máte dotaz?

Napište nám!

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Neustále se snažíme rozvíjet spolupráci se středními školami a připravit program "šitý na míru".