Pracovníci katedry geoinformatiky byli a jsou dlouhodobě zapojeni do řešení a spolupráce celé škály projektů, na kterých spolupracují jak s národními, tak i mezinárodními institucemi ze státní i soukromé sféry.

Nabízíme letecké práce bezpilotními leteckými prostředky a spolupráci v oblasti jak základního, tak i aplikovaného výzkumu. 

Dlouhodobě se rovněž snažíme spolupracovat se středními školami, pro které nabízíme celou řadu edukačních aktivit.

V případě zájmu o letecké práce či spolupráci v oblasti výzkumu se obracejte na michal.kacmarik@vsb.cz.