Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro akademický rok 2024/2025 nejsou přijímací testy

Přijímací řízení

Přihlášku je možno v 1. kole přijímacího řízení podat od 1.listopadu 2023 do 31. března 2024. V případě nenaplnění kapacity budou otevřena další kola.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2024/2025 budou uvedena níže. Uznávání zahraničního vzdělání.

Aktuální nabídka

Přehled otevíraných programů a oborů najdete zde.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí na Hornicko-geologické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2024/2025

Vypsaná témata Dizertačních prací

Termíny pro podání přihlášek

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2024/2025 01. 11. 2023 - 31. 03. 2024 1. kolo
bakalářské angličtina 2024/2025 01. 11. 2023 - 29. 02. 2024 2. kolo
navazující magisterské čeština 2024/2025 01. 11. 2023 - 31. 03. 2024 1. kolo
navazující magisterské angličtina 2024/2025 01. 11. 2023 - 29. 02. 2024 2. kolo
doktorské čeština 2024/2025 01. 01. 2024 - 31. 05. 2024 1. kolo
doktorské angličtina 2024/2025 01. 04. 2024 - 31. 05. 2024 2. kolo