Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro akademický rok 2023/2024 nejsou přijímací testy

Přijímací řízení

Přihlášku je možno v 1. kole přijímacího řízení podat od 1.listopadu 2022 do 31. března 2023.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2023/2024 jsou uvedena níže. Uznávání zahraničního vzdělání.

Aktuální nabídka

Přehled otevíraných programů a oborů najdete zde.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí na Hornicko-geologické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2023/2024

Vypsaná témata Dizertačních prací

Termíny pro podání přihlášek

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2023/2024 01. 08. 2023 - 27. 09. 2023 3. kolo
bakalářské angličtina 2024/2025 16. 08. 2023 - 31. 10. 2023 1. kolo
navazující magisterské čeština 2023/2024 01. 08. 2023 - 27. 09. 2023 3. kolo
navazující magisterské angličtina 2024/2025 16. 08. 2023 - 31. 10. 2023 1. kolo
doktorské čeština 2023/2024 01. 09. 2023 - 30. 09. 2023 2. kolo
doktorské angličtina 2023/2024 01. 07. 2023 - 15. 08. 2023 3. kolo