Adresa:

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Hornicko-geologická fakulta
Katedra geoinformatiky
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel: +420 597 323 149
fax: +420 596 918 589

Vedoucí katedry

Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
místnost: A 924
email: michal.kacmarik@vsb.cz

Sekretariát katedry

Dagmar Adámková
místnost: A 923
email: dagmar.adamkova@vsb.cz