Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornicko-geologická fakulta

Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
06.10.2021 Imatrikulace
12.10.2021 Kariéra PLUS
31.10.2021 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2021 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
01.12.2021 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
05.02.2022 (00:01) - 05.02.2022 (23:59) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
07.02.2022 - 11.02.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
18.03.2022 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
21.03.2022 - 27.03.2022 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
05.04.2022 Kariéra PLUS
11.04.2022 - 17.04.2022 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
16.04.2022 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
18.04.2022 - 07.05.2022 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
27.04.2022 Sportovní den
30.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
09.05.2022 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
10.05.2022 - 11.05.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
23.05.2022 - 31.05.2022 Státní závěrečné zkoušky
13.06.2022 - 23.06.2022 Období promocí
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
07.07.2022 - 07.07.2022 Kontrola studia po akademickém roce
08.07.2022 - 12.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2022 Konec akademického roku
22.05.2023 - 31.05.2023 Státní závěrečná zkouška – opravný termín

HGF blok

Termín Název Poznámka
01.03.2022 - 11.05.2022 Začátek a konec přihlašování k SZZ
28.03.2022 - 03.04.2022 Kontrola osobních studijních plánů studentů garanty
04.04.2022 - 10.04.2022 Změny v osobním studijním plánu studenta (OSPS)
12.05.2022 Přiřazení studentů ke komisi SZZ
13.06.2022 Promoce - Ostrava (Ing.)
14.06.2022 Promoce - Ostrava (Bc.)
23.06.2022 Promoce - Most