Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornicko-geologická fakulta

Termín Název Poznámka
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
31.10.2020 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2020 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2021 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
01.03.2021 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
10.03.2021 - 12.03.2021 Kariéra PLUS (online)
22.03.2021 - 28.03.2021 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
12.04.2021 - 18.04.2021 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
17.04.2021 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
19.04.2021 - 07.05.2021 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
30.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
10.05.2021 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
11.05.2021 - 12.05.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 27.06.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
24.05.2021 - 28.05.2021 Státní závěrečné zkoušky
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
07.07.2021 Kontrola studia po akademickém roce
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2021 Konec akademického roku
23.05.2022 - 27.05.2022 Státní závěrečná zkouška – opravný termín

HGF blok

Termín Název Poznámka
29.03.2021 - 04.04.2021 Kontrola osobních studijních plánů studentů garanty
05.04.2021 - 11.04.2021 Změny v osobním studijním plánu studenta (OSPS)
24.06.2021 Promoce - Most
28.06.2021 Promoce - Ostrava (Ing.)
29.06.2021 Promoce - Ostrava (Bc.)