Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžete studovat?

Geoinformatika

Geoinformatika

Geoinformatika, jak už název napovídá, propojuje dvě zdánlivě vzdálená vědní odvětví, a sice geografii a informatiku. Naučí Tě svět kolem sebe převést do digitálního prostředí, tam ho analyzovat, zobrazovat v mapách a publikovat i na internetu. S moderními aplikacemi se naučíš nejen pracovat, ale také je vyvíjet.

Nabízíme studium moderního oboru Geoinformatika ve studijním programu Geodézie, kartografie a geoinformatika. V prezenční formě je možnost absolvovat bakalářské (Bc.) a navazující magisterské studium (Ing.), v prezenční i kombinované formě doktorské studium (Ph.D.). Více informací naleznete zde.

Absolventům se nabízí široká možnost uplatnění v soukromých společnostech i veřejných institucích využívajících k podpoře svých pracovních činností geoinformatiku a geoinformační technologie, a to na území České republiky i v zahraničí. Z jednotlivých sfér je možno jmenovat státní správu a samosprávu na všech úrovních, dopravu, energetiku, ochranu přírody, policii, složky Integrovaného záchranného systému, zemědělství a lesnictví či bankovnictví.

Naši absolventi mají většinou zajištěné pracovní místo ještě před dokončením studia.

Rozhovory s několika našimi úspěšnými absolventy si můžete přečíst zde.