Katedra geoinformatiky v současnosti realizuje své výzkumné aktivity v těchto oblastech:

  • mapování pomocí bezpilotních leteckých prostředků
  • globální navigační satelitní systémy (GPS meteorologie)
  • zpracování dat z dálkového průzkumu Země
  • prostorová analýza dat se zaměřením na kriminalitu a dopravu
  • podpora krizového řízení
  • geoweb