Katedra působí v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií, kde zajišťuje výuku oboru Geoinformatika (studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika) v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském stupni (Ph.D.). Akteditováno je rovněž bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium oboru Geoinformatics, který je kompletně vyučován v anglickém jazyce.

V oblasti základního a aplikovaného výzkumu se zabýváme především prostorovými analýzami v socioekonomické geografii (zejména doprava a kriminalita), globálními navigačními družicovými systémy a využíváním geoinformačních technologií v krizovém řízení. 

Vlastní stránky katedry geoinformatiky naleznete zde.