Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vedení katedry

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry

doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.

garant navazujícího studia Geoinformatika

GNSS, GPS; drony v geovědách

michal.kacmarik@vsb.cz

Zástupkyně vedoucího katedry

Zástupkyně vedoucího katedry

Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.

PR katedry

Dálkový průzkum Země; Geostatistika; Prostorové analýzy dopravy

lucie.orlikova@vsb.cz

Tajemnice

Tajemnice

Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.

Digitální modely reliéfu a enviromentální modelování nad DMR

katerina.ruzickova@vsb.cz

Vědecký tajemník

Vědecký tajemník

Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.

Prostorová analýza dat; Tvorba webových mapových aplikací; Statistická analýza dat; Strojové učení v GIS

pavel.kukuliac@vsb.cz

Akademičtí pracovníci

prof. Ing. Jiří Horák, Dr.

prof. Ing. Jiří Horák, Dr.

Prostorové analýzy a aplikovaná geostatistika; Metody zpracování prostorových dat a modelování v rámci GIS; DPZ; Časoprostorová dostupnost a mobilita; Mikroanalýzy socioekonomických jevů; Sociální sítě, geokódování, geoparsing 

prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Vedoucí útvaru (9100) 
Prorektor pro strategii a spolupráci
garant bakalářského studia Geoinformatika

Kvantitativní metody v geografii; vizuální analytika

doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

garant doktorského studia Geoinformatika 

Geoinformatika; Systémový přístup; Prostorové usuzování

petr.rapant@vsb.cz

doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

Geografie; Studium síření invazních neofytů; Modelování klíšťaty a komáry přenášených patogenů

pavel.svec1@vsb.cz

RNDr. Jan Caha, Ph.D.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.

Programování pro GIS;Analýzy viditelnosti;Spatial Data Science

Interní doktorandi

Seyedamin Alavitabar

Využití GNSS meteorologie pro podporu nowcastingu v meteorologii

seyedamin.alavitabar.st@vsb.cz

Ing. Peter Golej

Sledování toků lidí a dopravy na základě družicových pozorování

peter.golej@vsb.cz

Ing. Marek Halaj

Ing. Marek Halaj

Precise low-cost GNSS positioning

marek.halaj@vsb.cz

Ing. Ivana Horáková

Ing. Ivana Horáková

Hyperspektrální data, bezpilotní letecké prostředky v lesnictví

ivana.horakova1@vsb.cz

Ing. Marek Ilenčík

Python; Umělá inteligence; Strojové učení, Hluboké učení, Neurónové sítě, Prostorové analýzy

marek.ilencik@vsb.cz

Ing. Ondřej Kolodziej

Ing. Ondřej Kolodziej

Prostorové analýzy; Analýzy sítí veřejné dopravy

ondrej.kolodziej@vsb.cz

Ing. Martin Zajac

Ing. Martin Zajac

Spracovanie a Geoparsing dát zo sociálnych sietí; Pokročilé spracovanie prirodzeného jazyka

martin.zajac@vsb.cz

Ing. Tolulope Oluwafemi Jayeola

Ing. Tolulope Oluwafemi Jayeola

Use of Unmanned Aerial Vehicles (Drones) in Photovoltaic Power Plant Inspection

tolulope.oluwafemi.jayeola.st@vsb.cz

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Kačmařík Michal, Ph.D.
Vedoucí útvaru (548)
garant navazujícího studia Geoinformatika (548)
Zaměstnanec (548)
+420 596 995 512
Ing. Orlíková Lucie, Ph.D.
Zástupce vedoucího (548)
Akademický pracovník (548)
+420 596 993 504
Ing. Růžičková Kateřina, Ph.D.
Tajemník (548)
Akademický pracovník (548)
+420 596 995 553 JB351, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Kukuliač Pavel, Ph.D.
Vědecký tajemník (548)
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
+420 596 993 543 A814, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Adámková Dagmar
Sekretářka (548)
+420 596 994 443

Zaměstnanci a doktorandi katedry

Osoba Telefon Adresa
Alavitabar Seyedamin
Interní doktorand (548)
+420 596 995 482
doc. RNDr. Caha Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
+420 596 993 543
Ing. Golej Peter
Interní doktorand (548)
+420 596 995 482
Ing. Halaj Marek
Interní doktorand (548)
+420 596 995 515
prof. Ing. Horák Jiří, Dr.
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
+420 596 995 457 A941, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Horáková Ivana
Interní doktorand (548)
+420 596 995 589
Ing. Ilenčík Marek
Interní doktorand (548)
+420 596 995 597
prof. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9100)
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO)
garant bakalářského studia Geoinformatika (548)
+420 596 993 710
+420 596 993 550
A341, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

A920, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Bc. Ing. Jayeola Tolulope Oluwafemi, BTech
Interní doktorand (548)
+420 596 995 482
Ing. Kolodziej Ondřej
Interní doktorand (548)
+420 596 995 482
doc. Ing. Rapant Petr, CSc.
garant doktorského studia Geoinformatika (548)
Zaměstnanec (548)
+420 596 995 470 A927, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. RNDr. Švec Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
+420 596 995 489
Ing. Zajac Martin
Interní doktorand (548)
+420 596 995 517

Laboratoře a učebny

Místnost Telefon Adresa
Laboratoř geoinformačních technologií (548) +420 596 995 488 JB339, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř GIS (548) +420 596 993 733 JC423, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř GIS (548) +420 596 993 734 JC424, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř mobilních geoinformačních technologií (548) +420 596 995 438 JA410, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba