Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zajímá Vás jak svou kariéru a studium na Katedře geoinformatiky zpět vidí naši absolventi? Někteří z nich se s námi o své zkušenosti a názory podělili:

Antonín Orlík

Můžete prosím krátce představit sám sebe a svoji práci?

Geoinformatiku na VŠB jsem se rozhodl studovat až po několika neúspěšných pokusech studia náročnějších oborů nebo vysokých škol. Za ta léta jsem vystřídal poměrně dost pracovišť, získal mnoho potřebných zkušeností a pochopil jsem, že se v pozici zaměstnance necítím příliš komfortně. Proto jsem se rozhodl oživit některé mé starší myšlenky, což vyústilo nejprve v částečné podnikání na živnostenský list a později, po dílčích úspěších, v založení společnosti GeoCzech, Inc. (http://geoczech.org) se sídlem ve Spojených státech.

Jak bylo pro vaši kariéru důležité studium geoinformatiky na VŠB-TUO a jak vás připravilo na praxi?

Pro mou kariéru bylo asi nejpřínosnější programování. Dá se říct, že s programováním jsem se setkal až v rámci studia na VŠB a samostatně jsem začal něco programovat až v rámci diplomové práce.

Co byste doporučil dnešním uchazečům o studium na vysoké škole?

Stávajícím studentům doporučuji nevzdávat studium po pár prvních neúspěších a být vytrvalý - já jsem to málem zabalil v druháku kvůli fyzice, ale pak mě rodiče přesvědčili, abych opakoval ročník a jsem jim teď za to neskutečně vděčný.

Jan Brothánek

Můžete prosím krátce představit sám sebe a svoji práci?

Mé jméno je Jan Brothánek a pracuji pro MV - generální ředitelství HZS ČR. Pozice, kterou zde zastávám je vedoucí oddělení rozvoje a projektového řízení na odboru komunikačních a informačních systémů. Má pracovní náplň se dotýká rozvoje informačních systémů provozovaných HZS ČR a mezi ty největší patří geografický informační systém HZS ČR, který se prolíná širokým spektrem činností sboru. Což je na příklad příjem tísňového volání, operační řízení, statistické analýzy a mnohé další činnosti.

Jak bylo pro vaši kariéru důležité studium geoinformatiky na VŠB-TUO a jak vás připravilo na praxi?

Studium geoinformatiky na VŠB-TUO bylo pro mou pracovní kariéru dobrým odrazovým můstkem, kdy jsem jako absolvent byl schopný naskočit do pracovního světa geoinformatiky/ICT, poměrně bez nutnosti se učit se mnoho nových věcí, což už v zaměstnání jde vzhledem k volnému času podstatně hůře než v průběhu studentských let.

Co byste doporučil dnešním uchazečům o studium na vysoké škole?

Mé doporučení je rozhodně se nevyhýbat předmětům spojeným s programováním, databázemi a serverovými technologiemi. Tyto záležitosti jsou elementární pro úspěšné vybudování a provozování každého GISu a navíc jsou to znalosti, které mohou kandidáta na pracovní místo v oblasti GIS/ICT posunout na vyšší úroveň oproti „konkurenci“.

Alexandra jarná

Můžete prosím krátce představit sám sebe a svoji práci?

Volám sa Alexandra Jarná, po ukončeném bakalarovi som dostala možnosť študovať 1 rok na študijnom programe Erasmus v Trondheime na NTNU. Počas tohto roka som sa rozhodla k povinným predmetom pridať co možno najviac nových predmetov z oblasti fyzickej (geológia, hydrologia, oceanografia,...). Toto v záujme možnosti širšieho uplatnenia na ceskom/slovenskom, ale samozrejme aj nórskom trhu práce. Po tomto roku som pokračovala a dokončila inžiniera na oboch univerzitách. Moja diplomová práca bola o GIS a geologii. A odvtedy pracujem v Nórskej geologickej službe NGU. 

Jak bylo pro vaši kariéru důležité studium geoinformatiky na VŠB-TUO a jak vás připravilo na praxi?

Pre moju kariéru bolo ukončenie inžiniera v Ostrave kritické, bez neho by som dnešnú prácu určite nedostala. Samozrejme ma štúdium pripravilo na dnešnú prácu - pracujem s oblasťami, o ktorých som na na VSB učila, a ako v každej práci znamená dodatočná prax a pochopenie použitia toho, čo sa človek za tie roky naučil veľa.

Co byste doporučil dnešním uchazečům o studium na vysoké škole?

Študujte , študujte a študujte ... Rozšírte si obzory, zoberte si predmety navyše, a určite vycestujte ako najviac to je možné. I keď si myslíte, že sa učíte kopec nepotrebných vecí, budete neustále prekvapený, že toto je vlastne to, čo ste sa dakedy učili na skúšky. Ja som dnes vďačná za všetko, čo som sa vďaka učiteľom na Katedře geoinformatiky naučila a dokážem tieto vedomosti predať dnešným študentom na NTNU.