Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

DIVIŠ, Zdeněk, Marek DVORSKÝ, Přemysl MER, Lucie ORLÍKOVÁ, Iva PETŘÍKOVÁ, Libor MICHALEK, Jiří OTISK, Daniela SZTURCOVÁ, Roman ŠEBESTA, David VOJTEK a Ivana MARKOVÁ. Ověření technologie televizního digitálního vysílání v systému DVB-T/H. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
DIVIŠ, Zdeněk, Marek DVORSKÝ, Jiří OTISK a Iva PETŘÍKOVÁ. Poloprovozní ověření vysílací, komunikační a kompresní infrastruktury s využitím hierarchické modulace. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
STANKOVIČ, Jan, P. KRÁLÍK a Petr RAPANT. Realizace a provoz přijímací stanice EUMETSat / EUMETCast. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
STANKOVIČ, Jan. Realizace a provoz meteostanice na VSB-TU Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]