Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

KOZEL, Petr a Lucie ORLÍKOVÁ. Zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím GIS. 2021. [Detail]
IVAN, Igor, Lucie ORLÍKOVÁ, Jiří PÁNEK a Lucie MACKOVÁ. Metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě. 2020. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Petr BERGLOWIEC, Jakub BRUMAR, Štěpán KAVAN, Antonín KRÖMER, Pavel KUKULIAČ, Petr MUSIAL, Tomáš PEŇÁZ, Simona SLIVKOVÁ a Kateřina TOMANOVÁ. Mapování rizik na území České republiky. 2020. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR a Marcela JAROŠOVÁ. Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu Li-Sn-W ložiska Cínovec – východ. 2017. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR a Marcela JAROŠOVÁ. Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu ložiska kaolinu Jimlíkov - východ. 2017. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR, Jan FRANĚK a Marcela JAROŠOVÁ. Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov – Městský vrch. 2017. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr RAPANT, Karel JEDLIČKA a Tomáš INSPEKTOR. Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací. 2016. [Detail]
IVAN, Igor a Jiří HORÁK. Metodika identifikace anomálních lokalit kriminality pomocí jádrových odhadů. 2015. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Marek SMETANA, Michail ŠENOVSKÝ, Libor FOLWARCZNY, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC, Karolína CHMELÍKOVÁ, Jana WOJNAROVÁ a Michala DROZDOVÁ. Metodika pro školení pracovníků krizového managementu. 2015. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC, Marek SMETANA, Michail ŠENOVSKÝ, Petr BERGLOWIEC, Libor FOLWARCZNY, Karolína CHMELÍKOVÁ, Jana WOJNAROVÁ a Michala DROZDOVÁ. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. 2015. [Detail]
HORÁK, Jiří. Metodika harmonizace, agregace a anonymizace dat kriminality. 2015. [Detail]
HORÁK, Jiří. Metodika tvorby multidimenzionální databáze pro prevenci kriminality. 2015. [Detail]
LAZECKÝ, Milan, Ivana HLAVÁČOVÁ a Jan KOLOMAZNÍK. Metodika výběru dat a metod InSAR pro vytvoření mapy rizika při sledování subsidence a nežádoucích deformací dopravní infrastruktury. 2014. [Detail]