Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

ORLÍK, Antonín, Josef STROMSKÝ, Jiří HORÁK, Jan UNUCKA, Markéta HANZLOVÁ a Kateřina MAKALOVÁ. API pro HEC-HMS. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ORLÍK, Antonín, Josef STROMSKÝ, Jiří HORÁK, David VOJTEK, Naďa RAPANTOVÁ a Kateřina MAKALOVÁ. API pro ModFlow2000. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
STANKOVIČ, Jan, David VALA, Ladislav KÁRNÍK a O FIALÍK. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2007. [Detail]
PEŇÁZ, Tomáš a Tomáš URBANČÍK. Elektronický Atlas požární ochrany ČR. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2007. [Detail]
STROMSKÝ, Josef, Antonín ORLÍK, Jiří HORÁK, Markéta HANZLOVÁ, David VOJTEK, Jan UNUCKA, Naďa RAPANTOVÁ, Ondřej KREJCAR, Kateřina RŮŽIČKOVÁ, Ondřej TYLČER, Kateřina MAKALOVÁ a Vojtěch ZIKMUND. Tandem DSS (prototyp systému). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
RAPANT, Petr, Jan STANKOVIČ, Eduard SOJKA, Emil GAVLOVSKÝ a Ladislav KÁRNÍK. Mobilní fotogrammetrická platforma. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]