HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geodézie a důlního měřictví