Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Kristína ŠTRBOVÁ a Eva KONEČNÁ. Tuhé alternativní palivo pro výrobu syngasu plazmovým zplyňováním. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ a Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
PORZER, Michal, Martin KLEMPA a Petr BUJOK. Injektážní směs do vrtů pro tepelná čerpadla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Dagmar JUCHELKOVÁ a Helena RACLAVSKÁ. Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku ze spalovacího zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
BUJOK, Petr, Miloš WEIPER, Petr PÁNEK a Krysztof LABUS. Reakční komora. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Dagmar JUCHELKOVÁ. Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Záchytný systém pro matrice do skenovacího mikroskopu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření parametrů vyjadřujících barvu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ a Lubomír TARARÍK. Palivo s garantovanými vlastnostmi pro minimalizaci emisí oxidu siřičitého SO2 na základě využití odpadního materiálu s obsahem biosložky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ADAMEC, Zdeněk a Vladimír SLIVKA. Sposób utylizacji niebezpiecznych odpadów zawierających metale cięźkie. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. [Detail]
ADAMEC, Zdeněk a Vladimír SLIVKA. Způsob likvidace nebezpečného odpadu s obsahem těžkých kovů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007. [Detail]
SLIVKA, Vladimír a Zdeněk ADAMEC. Hydraulická základková směs. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2000. [Detail]
SLIVKA, Vladimír a Zdeněk ADAMEC. Hydraulická nerozplavitelná základková směs. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2000. [Detail]
SLIVKA, Vladimír a Zdeněk ADAMEC. Základková nerozplavitelná směs. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2000. [Detail]