Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

RACLAVSKÁ, Helena, Silvia BIELESZOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana BRŤKOVÁ, Kristína ŠTRBOVÁ a Konečná EVA. TN02000025//001-V41 Funkční vzorek úpravy odpadní biomasy pro výrobu ekopelet z odpadního kancelářského papíru. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, David BIELESZ a Konečná EVA. TN02000025//003-V24 Funkční vzorek navrženého řešení dle skutečného dosaženého postupu/pokroku – separace. Název - Odběrové zařízení pro kontrolu kvality vytřídění plastů. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Speciální odběrové zařízení pro prašnou depozici ze skládek uhlí. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Dagmar JUCHELKOVÁ. Řízené navlhčovací zařízení pro realizování speciálních testů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Miloš WEIPER, Michal PORZER a Jakub RYBA. Simulátor deformační zóny vrtného nářadí při stlačení (SDZVNpS). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2018. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Michal PORZER, Krysztof LABUS, Miloš WEIPER a Nikola JANEČKOVÁ. Reakční komora s permeametrem RK-P1. IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
PORZER, Michal, Petr BUJOK, Martin KLEMPA, Pavel POSPÍŠIL, Nikola JANEČKOVÁ a Miloš WEIPER. Inovovaná skupina injektážních směsí (ISIS) pro vyplnění mezikruží stvolu vrtaných tepelných výměníků tepelných čerpadel typu země - voda. IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FIBINGR, Jaroslav, Marek JAKUBČÍK, Petr BUJOK, Martin KLEMPA, Michal PORZER a Miloš WEIPER. Aparatura pro zmáhání otevřené erupce vrtnými tyčemi FIB-1. VŠB-TU Ostrava, HGF, 2014. [Detail]
BUJOK, Petr, Marina Alejandra G. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Martin KLEMPA, Michal PORZER, Krysztof LABUS, Eva SMEJKALOVÁ a Miloš WEIPER. Laboratorní testovací aparatura Filtrpres – FP3. VŠB-TU Ostrava, HGF, 2014. [Detail]
BUJOK, Petr, Michal PORZER, Ján PAVLUŠ, Krysztof LABUS, Miloš WEIPER a Martin KLEMPA. Laboratorní testovací aparatura SDSV-1. IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
RUŽOVIČ, Tomáš a Helena RACLAVSKÁ. Řezačka biomasy s měřením rychlosti otáčení a výpočtu odporu biomasy proti řezání. VŠB - TU Ostrava, 2012. [Detail]
RUŽOVIČ, Tomáš, Helena RACLAVSKÁ a Lukáš KOVAĽ. Průtokový sorpční reaktor. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ICT, 2012. [Detail]
HLAVSOVÁ, Adéla, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní pyrolyzér s analytickou koncovkou. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Miloš WEIPER a Jan LÁTAL. Propojovací a těsnící sestava (PaTS 1). IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Miloš WEIPER, Krysztof LABUS a Michal PORZER. Testovací cela pro vzorky (TCpV-1). IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KLEMPA, Martin, Michal PORZER, Petr BUJOK, Miloš WEIPER a Pavel POSPÍŠIL. Laboratorní měřicí aparatura Thermo STEND. IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
JELÍNEK, Jan, Jiří MALIŠ, Jan THOMAS, Tomáš DANĚK a Vladimír SLIVKA. Soubor zkušebních vzorků pro optimalizaci skladeb náhrad ostřiv do křemenného šamotu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
DANĚK, Tomáš, Jan THOMAS, Jan JELÍNEK, Jiří MALIŠ a Vladimír SLIVKA. Soubor zkušebních vzorků pro přípravu složení rekultivačně-sanačních směsí na bázi vedlejěích energetických produktů a cementu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MALIŠ, Jiří, Tomáš DANĚK, Jan JELÍNEK, Jan THOMAS a Vladimír SLIVKA. Soubor zkušebních vzorků pro optimalizaci složení proplavovacích směsí na bázi vedlejších energetických produktů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
THOMAS, Jan, Tomáš DANĚK, Jiří MALIŠ, Jan JELÍNEK a Vladimír SLIVKA. Soubor zkušebních vzorků pro optimalizaci skladeb rekultivačně-sanačních směsí na bázi vedlejších energetických produktů a bentonitu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ORLÍK, Antonín, Josef STROMSKÝ, Jiří HORÁK, Jan UNUCKA, Markéta HANZLOVÁ a Kateřina MAKALOVÁ. API pro HEC-HMS. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ORLÍK, Antonín, Josef STROMSKÝ, Jiří HORÁK, David VOJTEK, Naďa RAPANTOVÁ a Kateřina MAKALOVÁ. API pro ModFlow2000. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]