Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Software

RACLAVSKÁ, Helena, Vladimír HOMOLA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Pavel KANTOR. Software umožňující modelování množství dispergovaných uhelných částic ze skládek SS01020432-V16. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
VEBR, Lukáš, František STANĚK, Jan JELÍNEK a Vladimír HOMOLA. 3D_VIZ – program pro 3D vizualizaci morfologie ložiska uhlí a rozložení jednotlivých technologických parametrů. VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
ĎURIŠ, Lukáš, Josef ALDORF, František STANĚK a Jana STAŇKOVÁ. PILOT. VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2013. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Vladimír HOMOLA a Jana STAŇKOVÁ. SROV_TEKT – program pro srovnání ověřených a interpretovaných tektonických linií. VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
ĎURIŠ, Lukáš, Josef ALDORF, František STANĚK a Jana STAŇKOVÁ. TITAN. VŠB-TUO, 2012. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA, Jana STAŇKOVÁ a František STANĚK. Výpočetní program HOMO. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
UNUCKA, Jan, Veronika ŘÍHOVÁ a Michaela HOŘÍNKOVÁ. Podpůrná aplikace pro kalibrace a úpravy schematizací srážkoodtokového modelu HEC-HMS. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
HONUS, Stanislav, Dagmar JUCHELKOVÁ a Helena RACLAVSKÁ. Spalovací proces různých druhů plynných paliv, stechiometrie, přepočty souvisejících energetických hodnot pro procesy nahřívání prostoru. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
VOLFOVÁ, Martina, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Software pro výpočet ztráty uhlíku během procesu kompostování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
SÝKOROVÁ, Petra, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Software pro výpočet ztráty prchavé hořlaviny během procesu kompostování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
ČÍŽKOVÁ, Adéla, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Software pro výpočet rozdělení stopových prvků mezi pyrolyzní produkty vznikající při pyrolýze komunálního odpadu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
STANĚK, František a Jan JELÍNEK. RUZDIA - program pro vykreslování růžicových diagramů strukturních dat v mapovém prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2010. [Detail]
STANĚK, František a Jan JELÍNEK. TEKT-POR - program pro modelování tektonického porušení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2010. [Detail]
STANĚK, František a Jan JELÍNEK. KONTUR - programy pro tvorbu různých typů konturového diagramu strukturních dat a jejich hromadné vykreslování v mapovém prostředí. IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
KOŽUSZNIK, Jan, Jan UNUCKA, Svatopluk ŠTOLFA, David JEŽEK, Lumír NÁVRAT, Tomáš KOCYAN, Štěpán KUCHAŘ a Ivo VONDRÁK. Technologic platform ensuring of collecting, processing and sharing of hydrometeorologic data that uses webservices. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. [Detail]
STANĚK, František. Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek. Ostrava: IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2008. [Detail]