Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mineralogické setkání

připravujeme na

  8. října 2022

Virtuální U3V

kurz pro zimní semestr 2022/2023

Arménie blízká i vzdálená

Univerzita 3.věku HGF

1. ročník

 Aplikovaná geologie a Společnost a přírodní vědy

2. ročník

Geomontánní turismus a Základy geologie

 

 

prázdninový provoz

Geologického pavilonu

4.7. 2022-2. 9. 2022

 pondělí - pátek 8-14,30 hodin

 

 

 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného