Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ZNOVU PŮJDEM DO ŠKOLY...

Univerzita 3.věku HGF

PŘIHLÁŠKY NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

OD 1. ČERVNA 2021

Virtuální univerzita 3.věku

kurz pro zimní semestr 2021/2022

POZORUHODNÝ SVĚT HUB

přihlášky od 30.6.2021

Geovědní seminář

pro pedagogy základních a středních škol

26.8.2021

na Geologickém pavilonu

Geologický pavilon

opět otevřen

za dodržování aktuálních protiepidemických opatření

8-15 hodin

 

 

 

Omezení výuky

Sledujte aktuální stav mimořádných opatření s ohledem na šíření COVID-19

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného