26.dubna 2019 proběhl

9. ročník soutěže

Geologické kladívko 2019

pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Univerzita 3.věku HGF

pro ak. rok 2019/2020

Jarní Mineralogické setkání - prodejní výstava nerostů, fosilií a výrobků z přírodnin proběhla

v sobotu 6. dubna 2019