HGF Hornicko-geologická fakulta
Geologický pavilon prof. Pošepného

Geovědní seminář pro učitele přírodopisných předmětů

na ZŠ a SŠ

15. února 2019

Jarní Mineralogické setkání - prodejní výstava nerostů, fosilií a výrobků z přírodnin, se připravuje

na sobotu 6. dubna 2019