Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3.věku HGF

 ZAČAL AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

 

Virtuální univerzita 3.věku

kurz pro zimní semestr 2021/2022

POZORUHODNÝ SVĚT HUB

JIŽ SPUŠTĚN

 

Geologický pavilon

 otevřen

za dodržování aktuálních protiepidemických opatření

pondělí - pátek 8-19 hodin

 

 

 

Změny v krizových opatřeních

Sledujte zde na webu aktuální situaci ke krizovým opatřením týkající se nejen výuky.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného