Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jarní Mineralogické setkání

připravujeme na 6. dubna 2024

v aule VŠB-Technické univerzity Ostrava

Vyhlašujeme

14. ročník geovědní soutěže

GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Univerzita 3. věku na HGF

LS začal 7. února 2024

PŘEDNÁŠKOU Mgr. Podhorné

Byliny v prevenci civilizačních onemocnění. 

 

Virtuální univerzita 3. věku na HGF

nový kurz pro LS ak.roku 2023/2024

SANTINI

začal 2. února 2024 

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Přijímací řízení na studijní programy HGF otevřeno.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného