Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Voda – strategická surovina

Informace pro uchazeče

Strategický význam vody a potenciální rizika plynoucí z jejího nedostatku vyžadují posílení v počtu odborníků s touto kvalifikací. Voda - strategická surovina představuje unikátní multidisciplinární studijní program zabývající se problematikou vody jako strategické suroviny. Výuka vhodným způsobem spojuje základní a odborné předměty. Studijní plán je sestaven z povinných předmětů základních (se zaměřením na matematiku, fyziku, chemii a geovědy) a povinných předmětů odborných se zaměřením na vyhledávání zdrojů vod, jímání vod, vlastnosti a složení vod, úpravu a čištění vod, vodu v krajině, vodohospodářské a hydrogeologické objekty, vodárenství, doplněné komplexní praxí s terénní exkurzí a laboratorními cvičeními. Součástí studijního plánu jsou také povinně volitelné předměty zaměřené na zpracování prostorových dat v geografických informačních systémech, osvojování měkkých dovedností a rozšiřování znalostí v oblasti environmentálních věd a geověd. V rámci studijního programu je zajištěna podpora jazykových kompetencí novým předmětem v AJ. S ohledem na aktuálnost předpokládaného studijního programu lze očekávat dobrou uplatnitelnost absolventů v praxi.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0719A290001
Název programu česky Voda – strategická surovina
Název programu anglicky Water – Strategic Resource
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin