Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské programy

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Odpady, druhotné suroviny – souvisí se současným způsobem života a jsou současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Jak změnit způsob naší výroby a spotřeby tak, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování,...

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Bakalářský studijní program „Ochrana životního prostředí v průmyslu“ je moderní interdisciplinární studijní program založený na všeobecném technickém a přírodovědném základu. Bakalářský výukový program je založen na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe. Je zaměřen především na industriální prostředí, a to zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Skladba předmětů ve studijním plánu je zaměřena na průmyslové,...

Voda – strategická surovina

Voda – strategická surovina

Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. Je prostě všude kolem nás! S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit. Také tě naučíme vodu...