Skip to main content
Skip header

Article

SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Lukáš KLUS and Jiří BOTULA. The utilization of a combination of recycled rubber from waste tires and waste waters from a concrete plant in the production of cement composites. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 838(April 2020), p. 59-66. ISSN 1013-9826. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Petr KUČERA, Jozef MARTINKA, Adam THOMITZEK and Pavel ZAPLETAL. The effect of Air Flow Rate on Smoke Stratification in Longitudinal Tunnel Ventilation. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019, 24(3), p. 173-187. ISSN 1335-1788. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA and Jiří BOTULA. Reuse of Waste Material "Waste Sludge Water" from a Concrete Plant in Cement Composites: A Case Study. Applied Sciences. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(21), p. 1-12. ISSN 2076-3417. [Detail]
JIRÁSEK, Jakub, Dalibor MATÝSEK, Martin PŘIBIL, Karol ŠMEHIL and Aneta MINAŘÍKOVÁ. Těžba pokryvačských břidlic v oblasti Zálužné - Mokřinky (Slezsko, Česká republika) a s ní spojené supergenní minerály. Bulletin Mineralogie Petrologie. Národní muzeum v Praze, 2019, 27(1), p. 89-108. ISSN 2570-7337. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Maciej KOSOWSKI and Michal VOKURKA. UPDATING THE AERODYNAMIC RESISTANCE FOR SUBSURFACE VENTILATION. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, 65(1), p. 37-45. ISSN 1802-5420. [Detail]
ŠIROKÝ, Tomáš and Jindřich ŠANCER. EXPERIENCE WITH LIGHT DYNAMIC PENETRATION IN A LANDSLIDE LOCALITY. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, LXV (2019)(3), p. 43-49. ISSN 1802-5420. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jarmila DROZDOVÁ, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA and Jan FRYDRYCH. Pelletization of energy grasses: A study on the influence of process and material parameters on pellet quality. International Journal of Green Energy. Taylor & Francis, 2019, 16(14), p. 1278-1286. ISSN 1543-5075. [Detail]
ZHAI, Xiaowei, Tingyan WANG, Haitao LI, Kai WANG and Václav ZUBÍČEK. Determination and predication on three zones of coal spontaneous combustion at fully-mechanised working face with nitrogen injection. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. Ženeva: Inderscience Enterprises Ltd., 2019, 22(3), p. 389-416. ISSN 1753-3317. [Detail]
FABIAN, Martin, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Klebson L. DA SILVA, Horst HAHN, Vladimír ŠEPEĽÁK, Michal LESŇÁK and Milena KUŠNEROVÁ. Evidence of Tetrahedrally Coordinated Nickel Cations in Nanostructured NiFe2O4. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(6), p. 3654-3657. ISSN 1533-4880. [Detail]
ADJISKI, Vanco, Václav ZUBÍČEK and Zoran DESPODOV. Monte Carlo simulation of uncertain parameters to evaluate the evacuation process in an underground mine fire emergency. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2019, 119(11), p. 907-917. ISSN 2225-6253. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jan NEČAS and Jiří ZEGZULKA. Monitoring bulk materiál pressure on the bottom of the storage using DEM. Open Engineering. De Gruyter, 2019, 9(1), p. 623-630. ISSN 2391-5439. [Detail]
KLUS, Lukáš, Jakub SVOBODA, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ and Jiří BOTULA. The effect of CO2 on cement composites produced with an admixture of waste sludge water from a concrete plant. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Technická univerzita v Košiciach, 2019, 14(1), p. 39-46. ISSN 1338-9024. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Petr URBAN, Beáta KORANDOVÁ and Mária JAROLIMOVÁ. SOUČASNÝ STAV ZVODNĚNÍ STAŘINOVÉHO SYSTÉMU BÝVALÉHO HLUBINNÉHO DOLU ELIŠKA. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2019, neuvedeno(1/2019), p. 26-33. ISSN 1213-1660. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Jakub RYBA, Michal PORZER and Jindřich ŠANCER. Testing of Sealing Elements for FIB Apparatus Designed to Liquidate Open Eruption by Drilling Tools. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 64(3), p. 1-7. ISSN 1802-5420. [Detail]
HRŮZEK, Zdeněk, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ, Filip GRYGARČÍK and Vlastimil HUDEČEK. THE PROCESS OF CLOSING OF VENTILATION AREAS OF THE PASKOV MINE, OKD A.S. - CZECH REPUBLIC. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 42(2), p. 213-220. ISSN 1640-4920. [Detail]
KLEMPA, Martin, Jiří MALIŠ, Jindřich ŠANCER and Vladimír SLIVKA. Research of Stowing Material for Filling of Free Underground Spaces of Old Mine Works. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 2(42), p. 321-325. ISSN 1640-4920. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Mária JAROLIMOVÁ, Lukáš ŽIŽKA, Pavel SCHMIDT, Petr VRÁBLÍK and Jaroslava VRÁBLÍKOVÁ. The Results of the Long-Term Research on the Development of Anthropomorphic Soil in the Reclaimed and Successive Areas of the Most Basin in Czech Republic. Journal of mining science. Vídeň: Springer, 2018, 53(4), p. 778-788. ISSN 1062-7391. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Václav ZUBÍČEK, Tomáš KRÁL' and Andrea MOKROŠOVÁ. NEW METHOD OF GAS DRAINAGE AS A SOLUTION OF DANGER PHENOMENA IN UNDERGROUND COAL MINES. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. TU Zagreb, 2018, 35(1), p. 7-13. ISSN 0353-4529. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jakub SVOBODA and Jindřich ŠANCER. Frost resistance of cement composites prepared on the basis of waste water from a concrete plant. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Technická univerzita v Košiciach, 2018, 13(1), p. 1-10. ISSN 1338-9024. [Detail]
VOKURKA, Michal. Používání trhavinové směsi DAP při těžbě uranové rudy z ložiska Rožná ve 2. pol. 20. století. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2018, 2018(2), p. 6-8. ISSN 1210-7697. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana and Mária JAROLIMOVÁ. Problematika těžby hnědého uhlí očima studentů a pedagogů Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technická univerzita Ostrava. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 64(4), p. 10-12. ISSN 1213-1660. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Mária JAROLIMOVÁ and Beáta KORANDOVÁ. Kontinuální monitoring hladiny vody v prostoru Slatinické výsypky. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 2018(4/2018), p. 3-9. ISSN 1213-1660. [Detail]
BERÁNEK, Jiří, Beáta KORANDOVÁ, Lukáš ŽIŽKA and Jaroslav MUDRUŇKA. ZAPOMENUTÉ PÍSKOVCOVÉ LOKALITY V ÚSTÍ NAD LABEM A OKOLÍ. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 4(4/2018), p. 33-37. ISSN 1213-1660. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Šárka VILAMOVÁ, Alexander KIRÁLY, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Lenka WAJDOVÁ and Martin MIKOLÁŠ. Newly verified occurrences of industrial minerals in Belize. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 22(2), p. 215-224. ISSN 1335-1788. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER, Václav ZUBÍČEK and Jiří GOLASOWKÝ. Experience in the adoption of Room & pillar mining method in the company OKD a.s., Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 3(22), p. 303-312. ISSN 1335-1788. [Detail]
KOZEL, Roman, Milan MIKOLÁŠ, Šárka VILAMOVÁ and Petr OČKO. New methods of designing the balanced scorecard method for management in industrial companies. Communications. Žilinská univerzita, 2017, 19(4), p. 72-79. ISSN 1335-4205. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jan DRENDA, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Martin MIKOLÁŠ, Jozef MIKUŠINEC, Ján ABRAHÁMOVSKÝ and Bohumil NÉČ. The development of the glass industry in central Vietnam. Gospodarka surowcami mineralnymi. Polska akademia nauk (PAN), 2017, 33(3), p. 143-162. ISSN 0860-0953. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER, Václav ZUBÍČEK and Jiří GOLASOWSKÝ. Experience in the Adoption of Room & Pillar Mining Method in the Company OKD, a.s., Czech Republic. Journal of mining science. Springer, 2017, 53(1), p. 99-108. ISSN 1062-7391. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Yuliia HALYNSKA, Václav ZUBÍČEK and Eliška FIEDLEROVÁ. FORMATION OF A COMPLEX OF MANAGEMENT DECISIONS ON THE REDUCTION OF ENVIROMENTAL POLLUTION DURING THE DEVELOPMENT. Problems and Perspectives in Management. Business Perspectives, 2017, 15(15), p. 246-254. ISSN 1727-7051. [Detail]
ČERNÝ, Ivo, Jiří GRYGÁREK and Petr KAŠING. Historie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava po roce 1965. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2017, 24(2), p. 35-38. ISSN 1210-7697. [Detail]
RUDICKÝ, Radovan and Pavel ZAPLETAL. Dotěsnění uzavírací hráze č. 04034 na severní straně 4. patra jámy Jeremenko č. 1. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2017, 65(2), p. 7-10. ISSN 1210-7697. [Detail]
MOKROŠOVÁ, Andrea, Tomáš KRÁL', Aneta LANDECKÁ and Michal KRATOCHVÍL. Možné prostředky ochrany povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Olomouc: Vlastivědné muzeum, 2017, č.313(7), p. 1-6. ISBN 978-80-85037-76-0. [Detail]
KRÁL', Tomáš, Pavel ZAPLETAL, Andrea MOKROŠOVÁ and Michal KRATOCHVÍL. Tvorba multimediálních výukových materiálů v oblasti větrání podzemních děl. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum, 2017, č.313(7), p. 1-8. ISSN 1212-1134. [Detail]
MOKROŠOVÁ, Andrea, Tomáš KRÁL', Aneta LANDECKÁ, Tomáš ŠIROKÝ and Lenka TKAČÍKOVÁ. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum, 2017, 313(313/2017), p. 55-60. ISSN 1212-1134. [Detail]
DONOCÍK, Jan, Marek SLOBODNÍK, Milan MIKOLÁŠ, Pavel KŘIVÁNEK, Pavlína SACHOVÁ and Ján ABRAHÁMOVSKÝ. Hydrotermální alterace vápenců na ložisku Mokrá. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), p. 1-11. ISSN 1212-1134. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jan BLÍN, František ŽOČEK, Josef BLÍN and Eva ŽOČKOVÁ. Sledování stability bočních svahů kamenolomu Javorka (v rámci spolupráce s odborníky ze společnosti Vršanská uhelná a.s.). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), p. 1-16. ISSN 1212-1134. [Detail]
JEŽO, Ľubomír, Jozef MIKUŠINEC, Milan MIKOLÁŠ and Ján ABRAHÁMOVSKÝ. Od kameňa stavebného a úžitkového, cez kameň dekoratívny až ku kameňu ozdobnému - historický prierez použitia hornín i minerálov. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), p. 1-22. ISSN 1212-1134. [Detail]
MINAŘÍK, Michal Max, Pavlína SACHOVÁ, Aneta LANDECKÁ, Michal KRATOCHVÍL, Jan DONOCIK and Zdeněk BEDNAŘÍK. Vyvřelá hornina „podhůrit“. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), p. 1-9. ISSN 1212-1134. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Zdeněk BEDNAŘÍK, Ján ABRAHÁMOVSKÝ, Pavlína SACHOVÁ, Ľubomír KOVALČÍK, Jozef MIKUŠINEC and Tomáš PECHAR. Změny v provádění trhacích prací v dobývacím prostoru Měrotín ve společnosti Vápenka Vitoul s.r.o. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), p. 3-15. ISSN 1212-1134. [Detail]
VILAMOVÁ, Šárka, Marian PIECHA and Zdeněk PAVELEK. Unconventional oil resources exploitation: A review. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2016, 21(3), p. 247-257. ISSN 1335-1788. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Kristýna ČERNÁ, Lucie GEMBALOVÁ and Jaroslav VOTOCEK. Completion of Restoration and Rehabilitation of the Central Tailing Heap of Jan Sverma Mine in Zacler. Acta Montanistica Slovaca. Volume 21. Košice: Technická univerzita Košice, 2016, 21(2), p. 129-138. ISSN 1335-1788. [Detail]
REPKOVÁ, Jana, Michal LESŇÁK, Jiří LUŇÁČEK, Petr JANDAČKA, Richard DVORSKÝ, Ondřej ŽIVOTSKÝ and Jan PROCHÁZKA. An experimental verification of particle flow ratio of high gradient magnetic separation. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), p. 611-615. ISSN 1936-6612. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel PROKOP, Martin ŠTEMBERKA, Beáta GIBESOVÁ, Eva VAVŘÍKOVÁ and Helena TRČKOVÁ. The Calculation of Methane Concentration Emitted from the Coal Face. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2016, 61(1), p. 83-93. ISSN 0860-7001. [Detail]
KOZEL, Roman, Milan MIKOLÁŠ, Šárka VILAMOVÁ, Kateřina CHUCHROVÁ and Marian PIECHA. Porter's analysis as a standardized process applicable in industrial companies. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2016, 18(1), p. 79-84. ISSN 1335-4205. [Detail]
LESŇÁK, Michal and Jaromír PIŠTORA. Měření magnetických vlastností tvrdých magnetických materiálů. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 69(6), p. 51-54. ISSN 0018-8069. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Kristýna ČERNÁ and J. VOTOČEK. Completion and utilization of the rehabilitated central tailing heap of jan Šverma mine in Žacléř. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2016, 17(1), p. 153-161. ISSN 1640-4920. [Detail]
BŘENEK, Roman, Andrzej SANTARIUS, Petra SUCHÁ and Vlastimil HUDEČEK. Decontamination of a dumpsite of waste from mineral oil refineries in the Czech Republic, locality of Ostrava. Journal of Mines, Metals and Fuels. INSIO Scientific Books and Periodicals, 2016, 64(3), p. 58-62. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN, Václav ZUBÍČEK and Michaela PITRUNOVÁ. Problematika výstavby a možnosti realizací protivýbuchových a uzavíracích hrází v OKR - Česká republika. Lomy a těžba. Vladimíra Štěpánková, 2016, čtvrtletně(3), p. 30-33. ISSN 1805-2304. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Michal LESŇÁK, Petr OTIPKA and Jaroslav SOBOTA. lMagneto-Plasmonic Properties of Au/Fe/Au Planar nanostructures: Theory and experiments. Procedia Materials Science. Volume 12. Elsevier, 2016, 12(1), p. 136-141. ISSN 2211-8128. [Detail]
KRATOCHVÍL, Michal, Jiří BOTULA and Aneta LANDECKÁ. Možnosti zjišťování korundu ve struskách pomocí gravitačního rozdružování na splavech. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2016, 1(3), p. 141-147. ISSN 1804-0195. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ, David PAUS, Alexander KIRÁLY, Petr KOLMAN, Marian PIECHA and Martin MIKOLÁŠ. The new National Energy Concept 2015 - The future of brown coal in the Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2015, 20(4), p. 298-310. ISSN 1335-1788. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ, Bohumil NÉČ, Martin MIKOLÁŠ, Kateřina CHUCHROVÁ and Lenka WAJDOVÁ. Nová legislatíva pre vyhradené technické zariadenia používané pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v Slovenskej republike. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-04(04), p. 13-17. ISSN 0231-9616. [Detail]
OŽANA, Kamil, Tomáš RUŽOVIČ, Lenka WAJDOVÁ and Pavlína SACHOVÁ. Nové trendy ve stanovení azbestu. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-6(06), p. 23-29. ISSN 0231-9616. [Detail]
BLÍN, Jan, Josef BLÍN, Milan MIKOLÁŠ and Martin MIKOLÁŠ. Vybudování základního důlního výškového bodového pole Vršanská uhelná a.s. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-2(02), p. 5-9. ISSN 0231-9616. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Pavel ZAPLETAL and Václav ZUBÍČEK. The Protection Against Methane Leakage from Undermined Areas. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(1 Styczeń-Czerwiec), p. 115-119. ISSN 1640-4920. [Detail]
DOLÍNKOVÁ, Kateřina and Beáta GIBESOVÁ. Reducing the danger of coal dust in coal mines in Czech Republic. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2015, 63(11-12), p. 402-406. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUMMEL, Martin, Ilona HUMMELOVÁ, Jaroslava KOUDELKOVÁ and Kristýna ČERNÁ. Mining of Protection Pillars without Subsidence. Journal of mining science. Springer, 2015, 51(2), p. 335-341. ISSN 1062-7391. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Václav ZUBÍČEK and Pavel MALÍČEK. Systém měřících, bezpečnostních a ovládacích systémů pro podpatrové dobývání. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2015, 63(3), p. 10-12. ISSN 1210-7697. [Detail]
BŘENEK, Břenek, Andrzej SANTARIUS and Vlastimil HUDEČEK. Decontamination of a waste dumpside of s.p. DIAMO. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2014, 1(19), p. 15-21. ISSN 1335-1788. [Detail]
LESŇÁK, Michal, Jan PROCHÁZKA, Ivo HLAVATÝ, Jaromír PIŠTORA and Gabriela KOSTIUKOVÁ. Study of Steel Wire Ropes Defects. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2014, 683(Neuvedeno), p. 55-60. ISSN 1660-9336. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Vlastimil HUDEČEK and Vitaly TROFIMOV. Effect of Natural Pressure Drop in Mine Main Ventilation. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2014, Volume 59(Issue 2), p. 501-508. ISSN 0860-7001. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jana BARTOŇOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ and Dagmar LÉTAVKOVÁ. PRICE OF ELECTRICITY VS DIFFERENT HEATING TECHNOLOGIES IN CZECH REPUBLIC. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2014, 16(4), p. 133-138. ISSN 1335-4205. [Detail]
FENG, Xyiang, Alois ADAMUS and Alois ADAMUS. Overview of Research and Use of Indicator gases of Coal Spontaneous Combudtion in China. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, 60(1), p. 55-65. ISSN 1802-5420. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Petr JADVIŠČOK and Vlastimil MOLČÁK. Application of terrestrial photogrammetry to the creation of a 3D model of the Saint Hedwig Chapel in the Kaňovice. Geodesy and Cartography. London: Taylor & Francis, 2014, 40(1), p. 8-13. ISSN 1392-1541. [Detail]
GRYC, Roman, Libor HLAVÁČ, Milan MIKOLÁŠ, Jindřich ŠANCER and Tomáš DANĚK. Correlation of pure and abrasive water jet cutting of rocks. International journal of rock mechanics and mining sciences. Oxford: Elsevier, 2014, 65(neuvedeno), p. 149-152. ISSN 1365-1609. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Vlastimil HUDEČEK, Helena TRČKOVÁ, Martin ŠTEMBERKA and Vitaly TROFIMOV. Air Conditioning in Mines in the Czech Republic and Ukraine. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. TU Zagreb, 2014, Volume 28(No. 1), p. 47-52. ISSN 0353-4529. [Detail]
JAROLIMOVÁ, Mária, Dagmar ČECHOVÁ, Pavlína SACHOVÁ, Andrea POLICKÁ and Michal Max MINAŘÍK. TIME SCHEDULE AND CAPACITY UTILISATION CONCERNING AUXILIARY MECHANIZATION FOR OPENCAST MINE STRIPPING SHOVELS. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics : conference proceedings. STEF92 Technology Ltd., 2014, 3(14), p. 721-728. ISSN 1314-2704. [Detail]
MONI, Vlastimil, Jaroslav GRAMAN, Lubomír DONÁT, Tomáš ŠKALOUD, Petr KLOUDA and František HELEBRANT. Optimisation possibilities of operetional duty of bucket teeth of wheel excavator. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. STEF92 Technology Ltd., 2014, vol.III(14), p. 419-426. ISSN 1314-2704. [Detail]
VANĚK, Petr, Martin PROCHÁZKA, Iva KUDELOVÁ, František HELEBRANT and Ivan BÍLÝ. Technical diagnostics implementation into production process operational experiences. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. III(14), p. 607-614. ISSN 1314-2704. [Detail]
BLÍN, Josef, Jan BLÍN and Milan MIKOLÁŠ. GEODETICKÝ MONITORING S VYUŽITÍM BEZHRANOLOVÉHO MĚŘENÍ. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), p. 1-5. ISSN 1214-6188. [Detail]
GRAMAN, Jaroslav, Tomáš ŠKALOUD, David PAUS and Tomáš RŮŽIČKA. Transporty poháněcích stanic dálkové pasové dopravy v podmínkách hnědouhelného lomu Vršany. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 2014(4), p. 13-19. ISSN 1214-6188. [Detail]
PROKOP, Pavel, Beáta GIBESOVÁ, Pavel ZAPLETAL, Veronika DUŠKOVÁ, Helena TRČKOVÁ, Eva VAVŘÍKOVÁ and Adéla CIBULCOVÁ. NOVÉ ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ PRACHU POSTŘIKEM V HORNICTVÍ. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), p. 26-32. ISSN 1214-6188. [Detail]
ŠKALOUD, Tomáš, Jaroslav GRAMAN, David PAUS and Tomáš RŮŽIČKA. Varianta snížení hladiny hluku šířeného válečky pasových dopravníků. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 2014(4), p. 49-55. ISSN 1214-6188. [Detail]
FOITOVÁ DERNEROVÁ, Pavla, Milan MIKOLÁŠ and Pavlína SACHOVÁ. METODIKA VYUŽITÍ TĚŽEBNÍHO ODPADU. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), p. 6-12. ISSN 1214-6188. [Detail]
VANĚK, Petr, Milan MIKOLÁŠ, Ivan BÍLÝ and Jiří BRABENEC. VLIV BAHNITÝCH SEDIMENTŮ NA STABILITU VÝSYPKOVÉHO TĚLESA DOLU BÍLINA. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), p. 94-104. ISSN 1214-6188. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Kamil KAUFMAN, Václav LIVORA and Josef CHOVANEC. Přínos nových technologií pro OKD a.s. po zavedení programu POP 2010. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, p. 22-25. ISSN 1210-7697. [Detail]
VOCHTA, Robert, Milan MIKOLÁŠ and Jiří GOLASOWSKI. Možnosti využití uhelných zásob vázaných ochrannými pilíři a celíky. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, 62(1), p. 6-10. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Alois ADAMUS and Pavel RUCKÝ. Možnosti včasné detekce samovznícení uhlí na uhelných deponiích. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, p. 10-14. ISSN 1210-7697. [Detail]
CIBULCOVÁ, Adéla, Beáta GIBESOVÁ and Petr ŽŮREK. Analýza využití a zajištění starých důlních děl v ČR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, 62(3), p. 20-23. ISSN 1210-7697. [Detail]
PAUS, David, Petr KOLMAN, Pavel KOUNOVSKÝ and Tomáš RŮŽIČKA. Bezodpadová technologie na Úpravně uhlí Komořany - rekonstrukce kalového hospodářství. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2014, 2014(3), p. 34-45. ISSN 1213-1660. [Detail]
ADAMUS, Alois, Xiyang FENG and Alois ADAMUS. Výzkum a využití indikačních plynů samovznícení uhlí v Číně. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2014, 2/2014(2/2014), p. 36-41. ISSN 1213-1660. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Martin ŠTREJBAR, Josef STAVINOHA and Ondřej ČERMÁK. Research results of geotechnical properties of soils at the Podkrušnohorská výsypka dump in Sokolov brown coal field. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013, 18(3), p. 151-157. ISSN 1335-1788. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN, Pavel ZAPLETAL and Vítězslav KOŠŇOVSKÝ. Elimination of safety risks at mined Coal faces in the paskov mine, Staříč plant- OKD, a.s. Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013, 18(2013)(3), p. 168-175. ISSN 1335-1788. [Detail]
BOTULA, Jiří, Jiří VIDLÁŘ and Vlastimil ŘEPKA. Pneumatická separace uhlí a odpadů z jeho úpravy. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, 7(2), p. 84-87. ISSN 1802-8535. [Detail]
GRYC, Roman, Libor HLAVÁČ, Milan MIKOLÁŠ, Vilém MÁDR, Ivan WOLF and František ŽOČEK. Operation of Water Jet System in a Sandstone Quarry and its Impact on Production. Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2013, 308(neuvedeno), p. 19-24. ISSN 1660-9336. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Pavel ZAPLETAL, Milan STONIŠ and Radislav SOJKA. RESULTS FROM DEALING WITH ROCK AND GAS OUTBURST PREVENTION IN THE CZECH REPUBLIC. Archives of mining sciences. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2013, 58(3), p. 685-693. ISSN 0860-7001. [Detail]
ZUBÍČEK, Václav and Alois ADAMUS. Susceptibility of coal to spontaneous combustion veri fi ed by modi fi ed adiabatic method under conditions of Ostrava – Karvina Coal fi eld, Czech Republic. Fuel Processing Technology. Amsterdam: Elsevier, 2013, 113(2013), p. 63-66. ISSN 0378-3820. [Detail]
CHOVANEC, Josef, Jaroslav ZÁVADA, Tomáš BOUCHAL, Vladislav BLAŽEK and Kamil OŽANA. Reducing carbon dioxide emissions by underground storage in an abandoned coal mine - an initial study. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 59(1), p. 1-11. ISSN 1802-5420. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Rostislav DANDOŠ and Marie SUBIKOVÁ. Measuring shifts base to calibrate test equipment GNSS. Geodesy and Cartography. Abingdon: Taylor & Francis, 2013, 39(1), p. 1-6. ISSN 2029-6991. [Detail]
JIRÁNKOVÁ, Eva, Vladimír PETROŠ and Jindřich ŠANCER. Assessment of stress around mine workings at the time of rockburst occurrence. Geomechanics and Geoengineering. London: Taylor & Francis, 2013, 8(4), p. 297-303. ISSN 1748-6025. [Detail]
VANĚK, Michal, Milan MIKOLÁŠ and Petr BORA. Benchmarking for Major Producers of Limestone in the Czech Republic. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2013, 29(1), p. 157-173. ISSN 0860-0953. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ, Miroslav KYNCL, Lucie ŠIMKOVÁ and Miroslav ZECHNER. Calcium Carbonate as an Agent in Acid Mine Water Neutralization. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 32(2), p. 159-166. ISSN 1640-4920. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, Alena, Jana JENČÁŘOVÁ, Petr JANDAČKA, Miloslav LUPTÁK, Dalibor MATÝSEK and Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ. Przygotowywanie magnetycznych minerałów żelaza przy użyciu bakterii redukujących siarczany. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 30(2), p. 21-29. ISSN 1640-4920. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Vlastimil HUDEČEK and Jiří ŠTĚRBA. Economic Assessment of Safety Measures against Coal and Gas Outbursts. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2013, p. 291 – 294. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Josef CHOVANEC, Petr URBAN, Beáta GIBESOVÁ and Vasil DANČO. Zkušenosti s dobýváním uhelných slojí pluhovými soupravami v České Republice. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2013, 61(Duben 2013), p. 77-81. ISSN 0022-2755. [Detail]
ČECHOVÁ, Dagmar, Mária JAROLIMOVÁ, Martin HUMMEL and Otakar CHVÁTAL. Investigation into flotation collector, Montanol 551, concerning Coal Beneficiation Plant of Paskov. Journal of mining science. London: Springer, 2013, 49(2), p. 326-337. ISSN 1062-7391. [Detail]
MAGNUSKOVÁ, Jana, Jana BARTOŇOVÁ and Milan MIKOLÁŠ. Ekonomika a logistika podzemních zásobníků plynu v rozvodné síti ČR. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(2/2013), p. 11-20. ISSN 1210-2520. [Detail]
MIKOVČÁKOVÁ, Monika, Milan MIKOLÁŠ, Jaroslava JUNGVIRTOVÁ and Hana RŮČKOVÁ. Vyjadrovacie kartografické prostriedky v Maďarsku. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(6), p. 15-17. ISSN 1210-2520. [Detail]
VYMYSLICKÁ, Kateřina, Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ and Milan MIKOLÁŠ. Rekultivace z hlediska přínosu pro životní prostředí. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(3-4/2013), p. 21-24. ISSN 1210-2520. [Detail]
FOITOVÁ DERNEROVÁ, Pavla and Milan MIKOLÁŠ. NÁVRH VYUŽITÍ ODPADU Z TĚŽBY PRO REKULTIVACI LOMU KOSOV. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(3-4/2013), p. 3-7. ISSN 1210-2520. [Detail]
KALA, Vojtěch, Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ and Milan MIKOLÁŠ. ELEKTRONICKÝ ROZNĚTNÝ SYSTÉM E*STAR. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(3-4/2013), p. 32-36. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŠTANGLEROVÁ, Nikola, Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ and Milan MIKOLÁŠ. Historie, současnost a budoucnost Stříbrného jezera v Opavě. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(3-4), p. 42-46. ISSN 1210-2520. [Detail]
KALA, Vojtěch, Milan MIKOLÁŠ, Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ, Kateřina VYMYSLICKÁ and Nikola ŠTANGLEROVÁ. VYUŽITÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU ATLAS DMT PŘI PROJEKTOVÁNÍ CLONOVÝCH ODSTŘELŮ. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 1(1), p. 6-9. ISSN 1210-2520. [Detail]
PAUS, David, Tomáš RŮŽIČKA and Václav BERAN. Ochrana ptačích druhů vs. těžba hnědého uhlí. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 2013(3-4), p. 69-74. ISSN 1210-2520. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Kateřina DOLÍNKOVÁ and Lukáš SNOPEK. SNIŽOVÁNÍ PRAŠNOSTI PŘI TĚŽBĚ UHLÍ POVRCHOVÝM A HLUBINNÝM ZPŮSOBEM. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(3-4), p. 8-13. ISSN 1210-2520. [Detail]
FOITOVÁ DERNEROVÁ, Pavla and Milan MIKOLÁŠ. GRANTS FOR PH.D. STUDENTS ON VSB- TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA IN THE CZECH REPUBLIC. Management Systems in Production Engineering. Gliwice: PA NOVA, 2013, 3 (11)(2013), p. 21-23. ISSN 2299-0461. [Detail]
BESTA, Petr, Kamila JANOVSKÁ, Andrea SAMOLEJOVÁ, A. BERÁNKOVÁ, Iveta VOZŇÁKOVÁ and Miroslav HENDRYCH. The cycle and effect of zinc in the blast-furnace process. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(2), p. 197-200. ISSN 0543-5846. [Detail]
STAŠA, Pavel, Kamila CHOVANCOVÁ, Vladimír KEBO, Josef CHOVANEC and Oldřich KODYM. Research of CO2 Storage Possibilities to the Underground. Procedia Earth and Planetary Science. Oxford: Elsevier, 2013, Volume 6(15-MAR-2013), p. 14-23. ISSN 1878-5220. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Radim PAVLÍK and Ondřej KRÁL. Comparison of flotation capability of coal sludge from tailings ponds of the Lower Silesian Coal Basin and zhe Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Przegląd Górniczy. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2013, 69(CIX)(1 (1082)), p. 72-77. ISSN 0033-216X. [Detail]
ČECHOVÁ, Dagmar, Mária JAROLIMOVÁ, Beáta GIBESOVÁ and Kateřina VYMYSLICKÁ. Comparison Of Basic Characteristics Of Coal From Russian Federation And Upper Silesian Basins. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013, 1(6), p. 17 - 23. ISSN 1314-2704. [Detail]
MONI, Vlastimil, František HELEBRANT, Lumír KOLÁŘ and Iva KUDELOVÁ. Srovnávací měření aktuálního technického stavu rotujících částí pásového dopravníku. Spravodaj ATD SR. Košice: Asociácia technických diagnostikov SR, 2013, 2/2013(10), p. 14-20. ISSN 1337-8252. [Detail]
URBAN, Petr, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ, Pavel ZAPLETAL and René VRASTYAK. Řešení bezpečnostních rizik u porubu s vyšší plynodajností a kombajnovou dobývací technologií v podmínkách Dolu Paskov, závod Staříč, OKD, a.s. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2013, p. 10-13. ISSN 1210-7697. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta and Jindřich LÁT. Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2013, 2013(3), p. 4-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Radovan KUKUTSCH and Robert KOŘÍNEK. Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2013, p. 6-9. ISSN 1210-7697. [Detail]
ZIMA, Radovan, Jiří BOTULA and Pavel RUCKÝ. Calculation of the amount and quality of the reserves in previously mined lignite seams of the Jiri open-pit mine. World of Mining - Surface & Underground. GDMB Informationsgesellschaft mbH, 2013, 65(3), p. 159-167. ISSN 1613-2408. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, David PAUS, Petr KOLMAN and Pavel KOUNOVSKÝ. Zvýšení produkce kvality ořech 2 - nová drtící linka na Úpravně uhlí Komořany. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2013, 2013(4), p. 26 - 33. ISSN 1213-1660. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan and Tomáš RŮŽIČKA. Problematika transportu rypadla K800.B/K54 a souvisejícího zařízení na lomu Vršany. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2013, 3(3/2013), p. 3-9. ISSN 1213-1660. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Kristýna ČERNÁ and Zdeněk ADAMEC. Využití výsledků hydroosevu v rámci rekultivace na pokusných plochách Centrálního odvalu Dolu Jan Šverma. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, 2(2012), p. 114-120. ISSN 1335-1788. [Detail]
BEŇOVÁ, Eva, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Pavel PROKOP and Pavel DANIHELKA. The Analysis of the Risks of the Firedamp Leakage at the Ostrava-Karvina Mine District. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, 17(2), p. 85-92. ISSN 1335-1788. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel PROKOP and Vítězslav KOŠŇOVSKÝ. EVOLUTION OF MICROCLIMATIC CONDITIONS IN PASKOV MINE. Archives of mining sciences. Katowice: Polish Academy of Sciences, 2012, 57(4), p. 961-971. ISSN 0860-7001. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman DONOCIK, Jana BARTOŇOVÁ, Michal VANĚK and Martin MIKOLÁŠ. MONITORING OF DILATION CRACKS AND VIBRATIONS CAUSED BY BLASTING WORKS AT THE QUARRY OF MOKRA ON SURROUNDING CONSTRUCTION OBJECTS. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 1/2012(14), p. 96; 100. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Ondřej KRÁL, Monika ŘEPKOVÁ and Radim PAVLÍK. Możliwość wykorzystania mułu węnglowego ze stawów osadowych należących do firmy EKO CARBO-JULIA, Sp. Z o.o. w Wałbrzychu, Polska. Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki. Kraków: KTT, 2012, 150-153(132), p. 17-20. ISSN 1425-8390. [Detail]
PAVLÍK, Radim and Vlastimil ŘEPKA. CONTRIBUTION TO A MAGNETITE CONSUMPTION IN THE KARVINÁ MINE'S PREPARATION PLANT OF THE LAZY PLANT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(2), p. 1-6. ISSN 1802-5420. [Detail]
VANĚK, Michal, Milan MIKOLÁŠ and Kateřina ŽVAKOVÁ. Evaluation Methods of SWOT Analysis. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 2012(2), p. 23-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
SNOPEK, Lukáš and Alois ADAMUS. A Brief Overview of Development in the Use of Indicator Gases for Coal Spontaneous Combustion and Prospects for Further Solution. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(3), p. 13-20. ISSN 1802-5420. [Detail]
BLÍN, Josef, Jan BLÍN and Milan MIKOLÁŠ. Monitoring stability pásových mostů v lomu Československá armáda, Litvínovská uhelná a.s. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2012, 58(9), p. 207; 212. ISSN 0016-7096. [Detail]
JIRÁNKOVÁ, Eva, Vladimír PETROŠ and Jindřich ŠANCER. The assessment of stress in anexploited rock mass based on the disturbance of the rigid overlying strata. International journal of rock mechanics and mining sciences. SAN DIEGO: Elsevier, 2012, 50(2012), p. 77-82. ISSN 1365-1609. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, Alena, Jana JENČÁROVÁ, Petr JANDAČKA, Miloslav LUPTÁK, Dalibor MATÝSEK and Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ. Preparation of Magnetic Iron Minerals Using Sulphate-Reducting Bacteria. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 13(2), p. 21-29. ISSN 1640-4920. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Kristýna ČERNÁ and Zdeněk ADAMEC. Rekultivace Centrálního odvalu hlušin Dolu Jan Šverma v Žacléři. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 1(29), p. 41-53. ISSN 1640-4920. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Vlastimil HUDEČEK and Radovan KUKUTSCH. UTILIZATION OF OLD MINE WORKINGS IN THE CZECH REPUBLIC. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2012, 60(7-8), p. 151-155. ISSN 0022-2755. [Detail]
SNOPEK, Lukáš, Alois ADAMUS and Jindřich ŠANCER. Research on Indicator gases of Brown Coal Spontaneous Heating. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2012, 60(9-10), p. 193-196. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUMMEL, Martin. Comparison of Existing Open Coal Mining Methods in Some Countries over the World and in Europe. Journal of mining science. London: Springer, 2012, 48(1), p. 146-153. ISSN 1062-7391. [Detail]
POSPÍŠIL, Jiří, Milan MIKOLÁŠ, Robert KOŘÍNEK, Hana ŠTĚPÁNKOVÁ and Hana RŮČKOVÁ. Plánování těžby při lomovém dobývání. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2012, 28(4/2012), p. 10-15. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Milan MIKOLÁŠ and Roman DONOCIK. Hodnocení stability skalních stěn klasifikační metodou RHR (Rockfall Hazard Rating). Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2012, 28(1/2012), p. 6-9. ISSN 1210-2520. [Detail]
HELEBRANT, František, Vlastimil MONI, Petr KLOUDA, Helena VALENTOVÁ, Jan NEDBAL, Milan NEUBERT and Iva KUDELOVÁ. The Harmonization and Optimization of Diagnostic Methods for a Belt Conveyor. Management Systems in Production Engineering. Gliwice: PA NOVA, 2012, 2(6), p. 39-44. ISSN 2299-0461. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Alois ADAMUS, Pavel RUCKÝ, Lukáš SNOPEK and Vlastimil MONI. Possibilities of Early Detection of Spontaneous Combustion of Coal in Mines and Coal Stockpiles. Mine Planning and Equipment Selection, MPES 2012 : proceedings of the Twenty First International Symposium, held in New Delhi, India, November 28-30, 2012. Irvine: The Reading Matrix Inc.Irvine USA, 2012, 2012(I), p. 654-661. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
YILMAZ, Isik, Marian MARSCHALKO, Martin BEDNARIK, Kaynar KAYNAR and Lucie FOJTOVÁ. Neural computing models for prediction of permeability coefficient of coarse-grained soils. Neural Computing and Applications. New York: Springer, 2012, 21(5), p. 957-968. ISSN 0941-0643. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Pavel ZAPLETAL, Stoniš MILAN and Sojka RADISLAV. NEW RECOMMENDATIONS IN THE AREA OF PREDICTION AND PREVENTION OF ROCK AND GAS OUTBURSTS IN THE CZECH REPUBLIC. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Zagreb: TU Zagreb, 2012, 25(2012), p. 101-106. ISSN 0353-4529. [Detail]
URBAN, Petr and Jan PINKA. GAS OF UNDERGROUND COAL CLOSED-DOWN AN IMPORTANT SOURCE OF ENERGY. The international Journal of Transport & Logistics. Košice: TU Košice, 2012, 11(1), p. 201-208. ISSN 1451-107X. [Detail]
HELEBRANT, František, Vlastimil MONI, Petr KLOUDA, Helena VALENTOVÁ, Jan NEDBAL, Milan NEUBERT and Iva KUDELOVÁ. Harmonizace a optimalizace diagnostických metod na pásovém dopravníku. Transport@Logistics. Košice: TU Košice, 2012, 10(10), p. 141-149. ISSN 1451-107X. [Detail]
KALÁB, Zdeněk, Eva HRUBEŠOVÁ, Robert KOŘÍNEK, Petr ŽŮREK and Radovan KUKUTSCH. Historický důl Jeroným v Čisté - podzemní experimentální geotechnická laboratoř. Tunel. Praha: Český tunelářský komitét ITA/AITES, 2012, 21(1/2012), p. 54-65. ISSN 1211-0728. [Detail]
GRMELA, Arnošt, Petr ŽŮREK, Radovan KUKUTSCH and Robert KOŘÍNEK. Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2012, p. 2-5. ISSN 1210-7697. [Detail]
MONI, Vlastimil, Pavel RUCKÝ and Jindřich ŠANCER. Měření teplotních stavů a derivativních plynových obrazů těles hnědouhelných skládek. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2012, 2/2012(2/2012), p. 33-36. ISSN 1213-1660. [Detail]
ŠKVARLA, Jiří, Martin SISOL, Jiří BOTULA, Miroslava KOLESÁROVÁ and Ivana KRINICKÁ. THE POTENTIAL USE OF FLY ASH WITH A HIGH CONTENT OF UNBURNED CARBON IN GEOPOLYMERS. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Heidelberg: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011, 8(2), p. 123-132. ISSN 1214-9705. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jiří VARADY, Jaroslav BAŽANT and František ŽOČEK. THE RISE OF THE MINE WATER LEVEL IN THE AREA OF THE FORMER KOHINOOR II MINE AND THE INFLUENCE ON THE SURROUNDING AQUIFER SYSTEMS OF ABANDONED MINES IN THE CENTRAL PART OF THE NORTH BOHEMIAN BROWN COAL BASIN. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2011, LIX(3, 2011), p. 135-142. ISSN 1211-8516. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Michal VANĚK, Igor ČERNÝ, Lucie KUČEROVÁ and František ŽOČEK. Economic modelling under conditions of exploitation of cohesive construction minerals. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2011, LiX(7), p. 249-260. ISSN 1211-8516. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Jana TROJKOVÁ, Jiří LUŇÁČEK, Jindřich ŠANCER, K PIKSOVÁ and K KLOUDA. Preparation of nanocomposite resistive material with modified silicon nanoparticles Si(C60) in tin metal matrix. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 3(1-2), p. 139-143. ISSN 2164-6627. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Martin ŠTREJBAR and Aneta MALEŇÁKOVÁ. Effects of cyclic loading on the rheological properties of sandstones. Central European Journal of Geosciences. Warsaw: Versita, 2011, 3(2), p. 207-214. ISSN 1896-1517. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Jindřich ŠANCER, Hana VOJTKOVÁ, Petr BESTA, Robert BRÁZDA, Petra KOLIČOVÁ and Lucie ŠIMKOVÁ. Fracture energy of selected brittle silicates. Ceramics - Silikáty. Prague: Vysoká škola chemicko technologická, 2011, 55(4), p. 355-361. ISSN 0862-5468. [Detail]
KALÁB, Zdeněk, Markéta LEDNICKÁ, Petr ŽŮREK, Robert KOŘÍNEK, Eva HRUBEŠOVÁ, Jaromír KNEJZLÍK, Tomáš DANĚK, Radovan KUKUTSCH, Petr MICHALČÍK and Zdeněk RAMBOUSKÝ. NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA – DŮL JERONÝM: SHRNUTÍ POZNATKŮ DO ROKU 2008. EGRSE. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. (CD-ROM). PRAHA: Česká asociace geofyziků, o.s., 2011, 2011(XVIII. 1), p. 1-13. ISSN 1803-1447. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Petr ŽŮREK, Robert KOŘÍNEK and Marek AUGUSTIN. KRITICKÁ MÍSTA NA LOKALITĚ ČISTÁ, DŮL JERONÝM. EGRSE. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. (CD-ROM). PRAHA: Česká asociace geofyziků, o.s., 2011, 2011(XVIII. 1), p. 23-30. ISSN 1803-1447. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Petr ŽŮREK, Robert KOŘÍNEK, Tomáš DANĚK, Vlastimil HUDEČEK, Petr MICHALČÍK and Arnošt GRMELA. MONITORING GEOMECHANICKÉ STABILITY DŮLNÍCH PROSTOR, LÉTA 2001–2011. EGRSE. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. (CD-ROM). PRAHA: Česká asociace geofyziků, o.s., 2011, 2011(XVIII. 1), p. 31-39. ISSN 1803-1447. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Petr ŽŮREK and Vlastimil HUDEČEK. STUDIUM PODZEMNÍCH PROSTOR V MALÝCH HLOUBKÁCH POD POVRCHEM. EGRSE. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. (CD-ROM). PRAHA: Česká asociace geofyziků, o.s., 2011, 2011(XVIII. 1), p. 83-91. ISSN 1803-1447. [Detail]
ADAMUS, Alois, Jindřich ŠANCER, Pavla GUŘANOVÁ and Václav ZUBÍČEK. An investigation of the factors associated with interpretation of mine atmosphere for spontaneous combustion in coal mines. Fuel Processing Technology. Amsterdam: Elsevier, 2011, 92(3), p. 663-670. ISSN 0378-3820. [Detail]
TICHÁNEK, František and Hana JUŘICOVÁ. Reflotation of coal flotation tailings using froth separation. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), p. 1-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel PROKOP and Václav DORAZIL. The regulation of ventilation by changing the operation of the main fan and its impact on the face worked under the main haulage level. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, VolumeLVII(Issue 2), p. 13-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
GRMELA, Arnošt, Petr ŽŮREK, Radovan KUKUTSCH and Robert KOŘÍNEK. Hydrogeological and Hydraulic Conditions of Old Mine Workings of the Former Jeroným Mine. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII 2011(4), p. 17-25. ISSN 1802-5420. [Detail]
CHOVANEC, Josef, Petr URBAN, Ivo PĚGŘÍMEK and Vítězslav KOŠNOVSKÝ. Podpatrové dobývání uhelných slojí. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 57(1), p. 23-32. ISSN 1802-5420. [Detail]
MIKOLÁŠ, Marek, Milan MIKOLÁŠ and Petra ZÁPALKOVÁ. SHIFTS OF TRIGONOMETRIC POINTS IN THE AREA AFFECTED BY MINING ACTIVITIES. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(3), p. 63-72. ISSN 1802-5420. [Detail]
ZÁPALKOVÁ, Petra, Václav SMÍTKA and Milan MIKOLÁŠ. COMPARISON OF TACHEOMETRY AND LASER SCANNING METHODS FOR MEASURING THE QUARRY IN JAKUBČOVICE NAD ODROU. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(3), p. 73-88. ISSN 1802-5420. [Detail]
KRČMARSKÁ, Lucie, Hana RŮČKOVÁ, Kristýna ČERNÁ and Václav DORAZIL. SROVNÁNÍ NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA DOKONČENÍ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ CENTRÁLNÍHO ODVALU DOLU JAN ŠVERMA V ŽACLÉŘI V JEDNOTLIVÝCH LETECH. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(4), p. 9-16. ISSN 1802-5420. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jiří ŽVÁČEK, Michal VANĚK, Roman DONOCIK, Petra ZÁPALKOVÁ and Václav SOTORNÍK. TESTING THE EFFECT OF UNDERMINING ON POSITIONAL ACCURACY OF THE DIGITAL TECHNICAL MAP OF OSTRAVA IN THE PŘÍVOZ CADASTRAL DISTRICT. Geodesy and Cartography. Londýn: Taylor & Francis, 2011, 37(33), p. 111-118. ISSN 1392-1541. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ and Miroslav ZECHNER. Posibilities of Acid mine Drainage Treatment in Sokolovská uhelná, Czech Republic. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2011, 27(3), p. 113-124. ISSN 0860-0953. [Detail]
VANĚK, Michal, Milan MIKOLÁŠ, Hana RŮČKOVÁ, Jana BARTOŇOVÁ, Lucie KUČEROVÁ and František ŽOČEK. Analysis of Mining Companies Operating in the Czech Republic in the Sector of Non-metallic and Construction Minerals. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2011, 27(4), p. 17-32. ISSN 0860-0953. [Detail]
PROKOP, Pavel, Pavel ZAPLETAL and Ivo PĚGŘÍMEK. Prognosis of residual coal gas capacity made by the “express” method. International Journal of Minerals Metallurgy and materials. Heidelberg: A Springer-Verlag-Company, 2011, Volume 18(Number 2), p. 127-131. ISSN 1674-4799. [Detail]
BESTOVÁ, Iva, Silvie HEVIÁNKOVÁ and Miroslav ZECHNER. Occurrence and removal of manganese from acid mine water. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(2(28)), p. 23-31. ISSN 1640-4920. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN, Josef CHOVANEC and Kristýna ČERNÁ. Mine degasification of gassy coal mines in the Czech Republic. Journal of Mines, Metals and Fuels. INSIO Scientific Books and Periodicals, 2011, 59(10), p. 328-331. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Milan STONIŠ. Method Drilling of Coal Pillars. Journal of mining science. New York: Springer, 2011, 47(3), p. 367-375. ISSN 1062-7391. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Jiří LUŇÁČEK, Aleš SLÍVA and Jindřich ŠANCER. Preparation of Silicon Nanoparticular Nanocomposite with Thin Interparticular Tin Matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2011, 11(11), p. 9065-9071. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Petra ZÁPALKOVÁ and Marek MIKOLÁŠ. VYUŽITÍ METODY LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ NA POVRCHOVÝCH LOMECH V ČESKÉ REPUBLICE. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 2011(5), p. 12-14. ISSN 1210-2520. [Detail]
ČERMÁK, Ondřej, Milan MIKOLÁŠ, Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ and Mária JAROLIMOVÁ. POZNATKY O METODÁCH TĚŽBY BLOKŮ KAMENE POVRCHOVÝM A HLUBINNÝM ZPŮSOBEM V CHORVATSKU, KAMEN PAZIN. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 27(6/2011), p. 13-18. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Alois ADAMUS and Vlastimil MONI. Možnosti včasné detekce samovzněcovacího procesu na hnědouhelných skládkách. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 2011(6), p. 18-22. ISSN 1210-2520. [Detail]
MIKOLÁŠ, Marek, Milan MIKOLÁŠ, Petra ZÁPALKOVÁ and Miroslav NOVOSAD. POHYBY TRIGONOMETRICKÝCH BODŮ VLIVEM PODDOLOVÁNÍ. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 2011(6), p. 55-63. ISSN 1210-2520. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jindřich HAVERLAND and Mária JAROLIMOVÁ. PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 27(6/2011), p. 64-67. ISSN 1210-2520. [Detail]
ZÁPALKOVÁ, Petra, Milan MIKOLÁŠ and Václav SMÍTKA. LASEROVÉ SKENOVÁNÍ V OBLASTI DŮLNÍHO MĚŘICTVÍ. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 27(6/2011), p. 82-91. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŽOČEK, František and Milan MIKOLÁŠ. ČESKÝ KAMENICKÝ KLASTR V PROMĚNÁCH ČASU A V KONTEXTU VÝVOJE KLASTROVÝCH INICIATIV V ČR A VE SVĚTĚ. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 27(6/2011), p. 92-98. ISSN 1210-2520. [Detail]
ČERMÁK, Ondřej, Milan MIKOLÁŠ, Pavla FOITOVÁ DERNEROVÁ and Mária JAROLIMOVÁ. METODY ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ BLOKŮ KAMENE PRO HRUBOU A UŠLECHTILOU KAMENICKOU VÝROBU V CHORVATSKU. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 27(6/2011), p. příloha - 18-24. ISSN 1210-2520. [Detail]
DORAZIL, Václav, Lukáš SNOPEK, Kristýna ČERNÁ, Kateřina DOLÍNKOVÁ and Mária JAROLIMOVÁ. Rekultivace složiště popelovin Prostřední Suchá – Příkopy. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2011, 27(6/2011), p. příloha 31-37. ISSN 1210-2520. [Detail]
ADAMUS, Alois. Monitorowanie atmosfery zrobow sciany wydobywczej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2011, 2011(9), p. 15-20. ISSN 0208-7448. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN and Pavel ZAPLETAL. MINE DEGASIFICATION AS BASIC SAFETY ELEMENT IN THE UNDERGROUND PARTS OF GASSY COAL MINES IN THE OSTRAVA – KARVINÁ COALFIELD. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Zagreb: TU Zagreb, 2011, Volume 23(No. 1), p. 39-44. ISSN 0353-4529. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Petr ŽŮREK and Robert KOŘÍNEK. Stabilita starých důlních děl Dolu Jeroným v Čisté, okres Sokolov. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2011, 2011(0), p. 1-3. ISSN 1210-7697. [Detail]
AUGUSTIN, Marek and Miloš DURAJ. DISTRIBUCE SÍRY VE SLOJI ANTONÍN V ZÁJMOVÉ OBLASTI LOMŮ JIŘÍ A DRUŽBA. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2011, 2011(0), p. 10-12. ISSN 1210-7697. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Josef CHOVANEC and Eva BEŇOVÁ. Identifikace a kvantifikace rizik vznikajících při výstupu důlních plynů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2011, 58(mimořádné), p. 16-18. ISSN 1210-7697. [Detail]
DORAZIL, Václav and Lukáš SNOPEK. Podpatrové dobývání v závislosti na bezpečnostních a ekonomických parametrech. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2011, p. 19-22. ISSN 1210-7697. [Detail]
URBAN, Petr, Pavel ZAPLETAL and Vítězslav KOŠŇOVSKÝ. ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU U PORUBŮ S VYSOKOU PLYNODAJNOSTÍ NA DOLE PASKOV, ZÁVOD STAŘÍČ- OKD,a.s. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2011, 58(miořádné), p. 27-31. ISSN 1210-7697. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Milan STONIŠ. Forecast and Prevention of Coal and Gas Outbursts in the Case of Application of a New Mining Method - Drilling of a Coal Pillar. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, 15 (2010)(2), p. 102-108. ISSN 1335-1788. [Detail]
BOTULA, Jiří and Pavel RUCKÝ. Moderní metody snižování obsahu vody v uhlí. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2010, 4(3), p. 70-74. ISSN 1802-8535. [Detail]
PROKOP, Pavel, Pavel ZAPLETAL and Denisa FIURÁŠKOVÁ. Zpřístupňování uzavřeného porubu č. 28731 zasaženého samovznícením uhelné hmoty. Archives of mining sciences. Kraków: Polish Academy of Sciences, 2010, Volume 55(Issue 3), p. 537-546. ISSN 0860-7001. [Detail]
URBAN, Petr. The Using of Gas from Closed Underground of Coal Mines. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(2), p. 27-35. ISSN 1802-5420. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Petr URBAN. Gas Emission from Rock Mass in Areas with a Hazard of Coal and Gas Outbursts. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2010, 2010(1, 2), p. 49-58. ISSN 1640-4920. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN and Josef STAVINOHA. Problems of Higher Gas Emission and Coal and Gas Outbursts in Countries of the World and in the Czech Republic. Journal of Mines metals and Fuels. indie: Adani Mining private LTD., 2010, 2010(august), p. 212-216,236. ISSN 0022-2755. [Detail]
JIRÁNKOVÁ, Eva and Milan MIKOLÁŠ. STANOVENÍ MECHANICKÉHO CHARAKTERU HORNIN. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 1-7. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŠANCER, Jindřich. Reologické vlastnosti hornin při vibračním (cyklickém) namáhání. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 1-9. ISSN 1210-2520. [Detail]
TICHÁNEK, František and Hana JUŘICOVÁ. Pěnová separace černouhelných flotačních hlušin. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2010, 26(4), p. 5-54. ISSN 1210-2520. [Detail]
VALLOVÁ, Silvie and Martin HUMMEL. Termická analýza, bentonit, druhotné suroviny. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 26(4), p. 1-4. ISSN 1210-2520. [Detail]
VALLOVÁ, Silvie and Martin HUMMEL. Použití termické analízy k hodnocení bentonitu. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 26(4), p. 1-4. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŽOČEK, František and Milan MIKOLÁŠ. UNIKÁTNÍ PROJEKT ČESKÉHO KAMENICKÉHO KLASTRU CZECH STONE CLUSTER V I. A II. PROGRAMOVÉM OBDOBÍ. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 1-6. ISSN 1210-2520. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Výuka a uplatnění absolventů studijního oboru VZSNS na VŠB-TU Ostrava. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 10-12. ISSN 1210-2520. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan and Tereza FOLTÝNKOVÁ. VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ NÁKLADNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRÁHY V LIETAVSKÉ LÚČKE. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 100-110. ISSN 1210-2520. [Detail]
STAVINOHA, Josef and Milan MIKOLÁŠ. Porovnání některých parametrů na uhelných lomech v USA a ČR. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 12-22. ISSN 1210-2520. [Detail]
ČERMÁK, Ondřej and Milan MIKOLÁŠ. SANACE A REKULTIVACE SÁDROVCOVÉHO LOMU KOBEŘICE. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 18-25. ISSN 1210-2520. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Milan MIKOLÁŠ and Tomáš DANĚK. MODERNIZACE ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ VÝZKUMNÉHO CENTRA HORNIN NA HGF, VŠB – TU OSTRAVA. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 26-34. ISSN 1210-2520. [Detail]
JIRÁNKOVÁ, Eva and Milan MIKOLÁŠ. STANOVENÍ MECHANICKÉHO CHARAKTERU HORNIN NEPORUŠENÉHO NADLOŽÍ EXPLOATOVANÝCH SLOJÍ. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 71-77. ISSN 1210-2520. [Detail]
BLÍN, Jan, Milan MIKOLÁŠ and Jaroslav BAŽANT. PRŮBĚH, VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PROJEKTU: VYUŽITÍ METODY POZEMNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ NA BOČNÍCH SVAZÍCH POVRCHOVÉHO HNĚDOUHELNÉHO LOMU ČSA, LITVÍNOVSKÁ UHELNÁ A. S. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 2010(4), p. 86-92. ISSN 1210-2520. [Detail]
MIKULOVÁ, Eva, Pavel DANIHELKA, Jaroslava KOUDELKOVÁ and Pavel PROKOP. Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik úniku metanu na povrch. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(1), p. 58-61. ISSN 1211-6920. [Detail]
MICHALCOVÁ, Vladimíra, Tomáš BLEJCHAŘ and Zdeněk MICHALEC. Numerická simulace vlivu mezní vrstvy atmosféry na rozvoj nízkoteplotní oxidace ve skládce uhlí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), p. 141-148. ISSN 1213-1962. [Detail]
TICHÁNEK, František and Roman TICHÁNEK. Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2010, 58(4), p. 3-28. ISSN 1210-7697. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Petr ŽŮREK and Vlastimil HUDEČEK. Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2010, 52(4), p. 9-13. ISSN 1210-7697. [Detail]
BUNTENBACH, Stephan, Jiří BOTULA and Hana LEONHARDT. Evaluation of naturally occurring pigments of the North Bohemian lignite mining area. World of Mining - Surface & Underground. GDMB Informationsgesellschaft mbH, 2010, 62(6), p. 348-354. ISSN 1613-2408. [Detail]
FIURÁŠKOVÁ, Denisa and Pavel PROKOP. Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2010, 2010(2), p. 24-27. ISSN 1213-1660. [Detail]
RAMBOUSEK, Petr, Vlastimil ŘEPKA and Dalibor MAŠEK. Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009. Praha: Česká geologická služba, 2010, 2009(2009), p. 303-307. ISSN 0514-8057. [Detail]
STONIŠ, Milan and Vlastimil HUDEČEK. Mining of coal pillars using the drilling method. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009, 14 (2009)(3), p. 45-47. ISSN 1335-1788. [Detail]
SLÁDKOVÁ, Dana, Milan MIKOLÁŠ and Martin VRUBEL. GPS technology for bucket wheel excavators. Deutscher Markscheider-Verein e.v.. Clausthal-Zellerfeld: CADFEM GmbH, 2009, 2009(1), p. 22-25. ISSN 0174-1357. [Detail]
URBAN, Petr. Rozwiazanie w obszare weigel,skala i gaz-klasyfikacja pokladow w kopalniach zaglebia ostrawsko-karwinskiego (CR). Ekonomika Organizacja Przedsiebiorstwa 7. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2009, 50(5(712)), p. 95-95. ISSN 0860-6846. [Detail]
URBAN, Petr. Solution the ventilation and safety the long wall face under a production level on the. Ekonomika Organizacja Przedsiebiorstwa 7. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2009, 50(5(712)), p. 96-96. ISSN 0860-6846. [Detail]
CHOVANEC, Josef. ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSTUPŮ PLYNŮ Z PODZEMÍ AKUMULAČNÍ KOMOROU. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), p. 20-26. ISSN 1802-5420. [Detail]
ADAMUS, Alois. The Central Nitrogen Plant in Ostrava-Karvina Coalfield. Górnictwo i geologia. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2009, 4(3), p. 11-18. ISSN 1896-3145. [Detail]
URBAN, Petr. Operations Of The Long Wall Face No. 112 794 Under A Production Level On The Paskov Mine, Ostrava-Karvina Coalfield In Czech Republic. Górnictwo i geologia. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2009, 4(3), p. 145-152. ISSN 1896-3145. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Libor HLAVÁČ, Vilém MÁDR, Jindřich ŠANCER and František STANĚK. Measurement of Specific Fracture Energy and Surface Tension of Brittle Materials in Powder Form. International journal of fracture. Netherlands: Springer, 2009, 159(1), p. 103-110. ISSN 0376-9429. [Detail]
MIKULOVÁ, Eva, Pavel DANIHELKA and Pavel PROKOP. Srovnání metod pro hodnocení účinků výbuchu hořlavého mraku plynu a par v otevřeném prostoru. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 9(1), p. 51-55. ISSN 1211-6920. [Detail]
ADAMUS, Alois. Dusík v hornictví již 60 let. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2009, 57(9-10), p. 10-12. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2009, 57(2), p. 23-27. ISSN 1210-7697. [Detail]
KALÁB, Zdeněk, Jaromír KNEJZLÍK, Robert KOŘÍNEK, Radovan KUKUTSCH, Markéta LEDNICKÁ and Petr ŽŮREK. Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008, 5(2), p. 213-223. ISSN 1214-9705. [Detail]
URBAN, Petr. A residual gas content in a close mine. Ekonomika Organizacja Przedsiebiorstwa 7. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2008, 61(6), p. 85-85. ISSN 0860-6846. [Detail]
TICHÁNEK, František. CONTRIBUTION TO DETERMINATION OF COAL GRINDABILITY USING HARDGROVE METHOD. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, Volume LIV(No.1), p. 27-32. ISSN 1802-5420. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Analysis of safety precautions for coal and gas outburst-hazardous strata. Journal of mining science. New York: Springer, 2008, 44(5), p. 464-472. ISSN 1062-7391. [Detail]
JURMAN, Josef and Petr URBAN. Influence of Specific Energy Criterion to Drilling Process Control. Transport@Logistics. Košice: TU Košice, 2008, 2008(6), p. 62-64. ISSN 1451-107X. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Jaroslav DVOŘÁČEK, Petr ŽŮREK, Vlastimil HUDEČEK, Arnošt GRMELA, Tomáš DANĚK, Z ADAMEC, K NOVOTNÝ, K PODZEMSKÝ and V RYŠKA. Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 15(2), p. 21-31. ISSN 1210-7697. [Detail]
HUMMEL, Martin and Gabriela MORÁČKOVÁ. Poznámky k události na Dole Crandall Canon ve státě Utah. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 56(5), p. 23-25. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Petr RAMBOUSEK. Odkaliště závodu RD Horní Benešov 15 let po ukončení novodobé těžby rud. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 56(5), p. 14-16. ISSN 1210-7697. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Jaroslav DVOŘÁČEK, Petr ŽŮREK, Vlastimil HUDEČEK, Arnošt GRMELA, Tomáš DANĚK, Zdeněk ADAMEC, Karel NOVOTNÝ, Kamil PODZEMSKÝ and Vladislav RYŠKA. Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 56(2), p. 21-31. ISSN 1210-7697. [Detail]
POLÁK, Jaromír and Lubomír SCHELLONG. Požadavky na důlní dopravní zařízení při dopravě osob v úklonných trasách. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 50(6), p. 22-28. ISSN 1210-7697. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava. Návrh nového znění vyhlášky ČBÚ č. 165/2002 Sb. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 56(5), p. 26-29. ISSN 1210-7697. [Detail]
ZIMA, Radovan, Jiří BOTULA and Pavl RUCKÝ. Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 15(11), p. 29-33. ISSN 1210-7697. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Oleg MOROZ. Results of Measurments of some Forecast Indicators and Prevention of the Extracted Face Vo. 065 632. Visti Doneckogo girničogo institutu. Doneckij girničij institut při sprijanii Doneckogo učbovo-naukobo-virobničogo gipničogo objednanija, 2008, 2 2008, p. 190. ISSN 1999-981X. [Detail]
HELEBRANT, František, Ladislav HRABEC, Petr URBAN and Petr KLOUDA. Měření a analýza výsledků měření na kolesovém rypadle K 2000. Ekonomics and Organization of Enterprise 6/2007. : Institute of Organization and Management in Industry ?ORGMASZ?, 2007, 2007(6), p. 1-1. ISSN 0860-6846. [Detail]
JURMAN, Josef, Jiří FRIES and Petr URBAN. VZNIK DYNAMICKÝCH SIL ROZPOJOVACÍHO PROCESU KOLESOVÝCH RYPADEL. Ekonomika Organizacja Przedsiebiorstwa 7. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2007, 2007(6), p. 75-76. ISSN 0860-6846. [Detail]
PROKOP, Pavel. Otázka uzavíracích hrází v dolech USA. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, 53(1), p. 15-24. ISSN 1802-5420. [Detail]
HRUBEŠOVÁ, Eva, Zdeněk KALÁB, Robert KOŘÍNEK and Petr ŽŮREK. Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic). Górnictwo i geoinzynieria. Krakow(PL): AGH Krakow, 2007, 31(3), p. 183-190. ISSN 1732-6702. [Detail]
HRUBEŠOVÁ, Eva, Zdeněk KALÁB, Robert KOŘÍNEK and Petr ŽŮREK. Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava(CZ): VŠB TU Ostrava, 2007, 7(2), p. 91-98. ISSN 1213-1962. [Detail]
MACHÁČEK, Jaroslav and Milan MIKOLÁŠ. Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 55(5), p. 12-14. ISSN 1210-7697. [Detail]
URBAN, Petr, Vlastimil HUDEČEK and Petr MICHALČÍK. Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledku konkrétního porubu. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 49(7), p. 25-29. ISSN 1210-7697. [Detail]
URBAN, Petr. Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 49(1), p. 29-32. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Jiří BOTULA and Pavel RUCKÝ. Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloj. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(2), p. 31-35. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois, Hana VĚŽNÍKOVÁ and Jindřich ŠANCER. Dynamika samovznícení uhlí OKR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(11), p. 31-37. ISSN 1210-7697. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava. Výpočet a ověření parametrů separátního větrání. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(2), p. 36-38. ISSN 1210-7697. [Detail]
RUCKÝ, Pavel, Jiří NOVÁČEK and Jiří BOTULA. Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(3), p. 36-40. ISSN 1210-7697. [Detail]
RUCKÝ, Pavel, Jiří NOVÁČEK and Jiří BOTULA. Postup výpočtu prognozy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(4), p. 37-41. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois, Hana VĚŽNÍKOVÁ and Jindřich ŠANCER. Dynamika samovznícení uhlí OKR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(11), p. 31-37. ISSN 1210-7697. [Detail]
PROKOP, Pavel. Poznatky z havárií v uhelném hornictví USA. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 55(6), p. 35-38. ISSN 1210-7697. [Detail]
PROKOP, Pavel. Poznatky z havárií v uhelném hornictví USA. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 2007(6), p. 35-38. ISSN 1210-7697. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana and Alois ADAMUS. Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha, Česká republika: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 14(4), p. 32-36. ISSN 1210-7697. [Detail]
JURMAN, Josef, Jiří FRIES and Petr URBAN. THE GENERATION OF DYNAMIC FORCES OF THE DISINTEGRATION PROCESS OF BUCKET-WHEEL EXCAVATORS. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2007, 2007(280), p. 293-297. ISSN 0372-9508. [Detail]
PROKOP, Pavel. Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu. Zpravodaj Hnědé uhlí. undefined: undefined, 2007, 2007(3), p. 28-33. ISSN 1213-1660. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Jiří BOTULA and Radmila SAMKOVÁ. Odpady z výroby železa a oceli a jejich recyklace. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2006, 12(mim.č.1), p. 334-337. ISSN 1335-1532. [Detail]
URBAN, Petr. The problems of sudden outbursts of rock and gas in the Czech Republic and abroad. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006, 11(1), p. 213-217. ISSN 1335-1788. [Detail]
URBAN, Petr and Bronislav ŠRÁMEK. The decommissioning of main upcast shaft of the Barbora mine in Karviná, Ostrava-Karviná, Coalfield, Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006, 11(1), p. 218-222. ISSN 1335-1788. [Detail]
URBAN, Petr. Degasification of the longwall face No.050530 at the Stařič Mine Czech Republic as an ecolological source energy. Ekonomika Organizacja Przedsiebiorstwa 7. Gliwice: IMNŽ Gliwice, 2006, 57(4), p. 68-69. ISSN 0860-6846. [Detail]
URBAN, Petr. Actual Case of Explosion Gas in Enclosure Part Sof Mines in USA and Piece of Knowlenddge Which Can be of Use Also for Mining in Other Countries. Ekonomika Organizacja Przedsiebiorstwa 7. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2006, 57(7), p. 67-68. ISSN 0860-6846. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. применение доломитого сырья в различных. Gornyj žurnal. Moskva: Ruda i metaly, 2006, 2006(9), p. 22-25. ISSN 0017-2278. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Oleg MOROZ, Sergej BORSHCHEVSKY and Taťana MOROZ. Coal self-ignition and evaluation of the proposals for anti -ignition preventice by flushing the caved areas of stopes. Izvestia Vyssh.Ucheb.Zaved., severo-kavkazkij region. Doněck: Doněckij girničij institut, 2006, 34(9), p. 65-69. ISSN 0321-2653. [Detail]
JURMAN, Josef, Petr URBAN and Ivana ONDERKOVÁ. New Trends disintegrating process kontrol with GPS applicotion in the case giant machines. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, LII(1), p. 99-102. ISSN 1210-0471. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Tomáš DANĚK, Petr MICHALČÍK, Petr ŽŮREK and Robert KOŘÍNEK. Poznámky ke stabilitě kritických mist ? Důl Jeroným, Čistá. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 6(2), p. 197-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
URBAN, Petr and Vlastimil HUDEČEK. Řešení problematiky PUP v podmínkách uhelných dolů Ukrajiny a České republiky. Technická diagnostika. Zlín: Asociace technických diagnostiků ČR, 2006, 15(1), p. 364-371. ISSN 1210-311X. [Detail]
URBAN, Petr. Vývoj poměrů na odplyňovacích vrtech v oblasti Jakloveckého dolu v Ostravě. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2006, 48(11), p. 27-29. ISSN 1210-7697. [Detail]
URBAN, Petr and Vlastimil HUDEČEK. Srovnání některých poznatků o jišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2006, 48(4), p. 32-35. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois and Jindřich ŠANCER. Výzkumný projekt ČBÚ č 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny". Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2006, 54(9/2006), p. 13-20. ISSN 1210-7697. [Detail]
URBAN, Petr and Vlastimil HUDEČEK. Srovnání některých poznatků o zajišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2006, 54(4), p. 32-35. ISSN 1210-7697. [Detail]
KUBÍČEK, Petr and Petr URBAN. Využití konvektivně difuzního modelu pro výstup metanu na územích s ukončenou hornickou činností. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2006, 48(1), p. 35-39. ISSN 1210-7697. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN and Petr MICHALČÍK. Present problems caused by the release of Mine Gas into the air and measures to decrease the amount released. Zeszyty naukove. Gliwice: Politechnika Opolska, 2006, 2006(273), p. 249-260. ISSN 1429-6063. [Detail]
URBAN, Petr. Rentability of closing sesle and question self-rescuer apparaturs in USA coal mines. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2006, 40(273), p. 201-205. ISSN 0372-9508. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Hana, Milan DOLEŽAL, Milan MIKOLÁŠ, Ireneusz KONDRAS and Zygmunt KORBAN. Kontroling jakości zarządzania bezpieczeństwem pracy realizowanym metodą auditu stanowiskowego. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2006, 2006(273), p. 95-102. ISSN 0372-9508. [Detail]
BOTULA, Jiří, Radmila SAMKOVÁ and Pavel RUCKÝ. Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2006, 10(4), p. 50-58. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Jiří BOTULA and Pavel RUCKÝ. Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognozování zbytkových zásob. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2006, 10(4), p. 59-74. ISSN 1213-1660. [Detail]
BOTULA, Jiří, Pavel RUCKÝ and Vlastimil ŘEPKA. Jíly vulkanicko-detritického souvrství severočeské hnědouhelné pánve jako surovina pro přípravu přírodních minerálních pigmentů. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 10/2005(mim.č.1), p. 141-144. ISSN 1335-1788. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Chráněné ložiskové území a dobývací prostor ve vztahu ke katastru nemovitosti v ČR a SR. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 10(2), p. 158-160. ISSN 1335-1788. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Vlastimil HUDEČEK, Petr MICHALČÍK, Petr ŽŮREK and Karel HOLUB. Uniaxial compressive strength changes of rock under dynamic load with different frequency. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 10(3), p. 274-279. ISSN 1335-1788. [Detail]
TICHÁNEK, František. Možnosti aplikace pěnové separace při úpravě surovin. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 10(3), p. 33-38. ISSN 1335-1788. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava and Pavel PROKOP. Snižování emisí CO2 a jeho využití ukládáním do podzemí. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 2005(10), p. 48-54. ISSN 1335-1788. [Detail]
URBAN, Petr and Vlastimil HUDEČEK. The experience of management of research into and prevention against outbursts of coal and gas in Donbas and Czech Republic. Górnictwo. Gliwice: Politechnika Gliwice, 2005, 2005(270), p. 344-352. ISSN 0372-9508. [Detail]
TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA and Roman TICHÁNEK. Hodnocení zdrobňování -část I. Minerální suroviny-Surowce Mineralne. Brno: Těžební unie, 2005, 7(1), p. 33-35. ISSN 1212-7248. [Detail]
TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA and Roman TICHÁNEK. Hodnocení zdrobňování - část II. Minerální suroviny-Surowce Mineralne. Brno: Těžební unie, 2005, 7(2), p. 35-36. ISSN 1212-7248. [Detail]
BAGDE, Manoj and Vladimír PETROŠ. Waveform Effect on Fatigue Properties of Intact Sandstone in Uniaxial Cyclical Loading. Rock Mechanic and Rock Engineering. Wien: Springer, 2005, 38(3), p. 169-196. ISSN 0723-2632. [Detail]
BAGDE, Manoj and Vladimír PETROŠ. The Effect of Machine Behaviour and Mechanical Properties of Intact Sandstone Under Static and Dynamic Uniaxial Cyclic Loading. Rock Mechanic and Rock Engineering. Wien: Springer, 2005, 38(1), p. 59-67. ISSN 0723-2632. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Jiří BOTULA. Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005, LI(2), p. 55-60. ISSN 0474-8476. [Detail]
HUMMEL, Martin. Možnosti zabezpečení povrchových objektů před nebezpečím výstupu plynů z podzemí uzavřených dolů. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin III. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005, 3(3), p. 141-150. ISBN 80-248-0826-9. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Closure of Vertical Mine Working by Using Waste Materials from Mining Activity. Transaction of the Universities of Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2005, 2005(2), p. 7-11. ISSN 1335-2334. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Hodnocení výsledků analýzy flotovatelnosti ekvivalentních vzorků černouhelných kalů statistickými postupy. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 12(1), p. 13-16. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Statistická analýza popelnatostí frakcí plavících rozborů černého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 12(2), p. 14-19. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH, Rastislav PĚGRÍMEK and Oldřich PELEŠKA. Kvantifikace externalit vznikajícich těžbou a užitím hnědého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 12(4), p. 3-8. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, P MICHLAČÍK, Tomáš DANĚK, R KUKUTSCH, Zdeněk KALÁB, J KNEJZLÍK and M LEDNICKÁ. Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 12(9), p. 31-34. ISSN 1210-7697. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Činnosti zkušební laboratoře výzkumného centru hornin HGF VŠB - Technické univerzity Ostrava. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 2005(1), p. 33-34. ISSN 1210-7697. [Detail]
PROKOP, Pavel and Petr URBAN. Měření dynamiky výstupu plynů z podzemních prostor uzavřených dolů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 53(7), p. 4-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Transformation of cement production in cement works Lietavská Lúčka, a.s., and subsequent utilization of the limestone in diferent production's programmes. VISTI Doněckogo girničogo institutu. Doněck: Doněckij girničij institut, 2005, 10(1), p. 109-113. ISBN 96-67745-30-9. [Detail]
URBAN, Petr and Jindřic LÁT. The Utilization of the Mining Areas and Development onthe Minies Determined to The Suppressing of Gas. VISTI Doněckogo girničogo institutu. Doněck: Doněckij girničij institut, 2005, 2005(2), p. 36-42. ISBN 96-67745-30-9. [Detail]
URBAN, Petr and Petr KUBÍČEK. Supervision of Diffuze Sources of Methane in Post-Mining Areas. VISTI Doněckogo girničogo institutu. Doněck: Doněckij girničij institut, 2005, 2005(2), p. 50-54. ISBN 96-67745-30-9. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Carbonated raw materials found in Slovak republic are suitable for desulphurisation. VISTI Doněckogo girničogo institutu. Doněck: Doněckij girničij institut, 2005, 10(1), p. 159-163. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2005, 2005(1), p. 26-36. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Jiří BOTULA and Pavel RUCKÝ. Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2005, 2005(4), p. 39-48. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Metodika výpočtu předpokládaných výnosů produktů separace a možnosti její transformace. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2005, 2005(3), p. 55-63. ISSN 1213-1660. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Petr URBAN. New Methods of Categorization of Coal Seams Prone to Coal and Gas Outbursts. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, 9(3), p. 192-198. ISSN 1335-1788. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Problematika vedenia a doplňovania banskomeračskej dokumentácie pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, 9(2), p. 90-95. ISSN 1335-1788. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Problematika vedenia a doplňovania banskomeračskej dokumentácie pri banskej činnosti a neiktorých činnostiach vykonávaných banským sposobom. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, 2004(9), p. 90-95. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŽŮREK, Petr and Robert KOŘÍNEK. Zpřístupnění středověkého Dolu Jeroným v České republice. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, 8(2-3), p. 96-100. ISSN 1335-1788. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Manoj BAGDE. Fatigue properties of intact sandstone samples subjected to dynamic uniaxial cyclical loading. International journal of rock mechanics and mining sciences. Amsterdam: Elsevier, 2004, 42(2), p. 237-250. ISSN 1365-1609. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Unikátní spodnokřídová amonitová lokalita v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka. Minerální suroviny. Brno: Těžební unie, 2004, 2004(3), p. 8-9. ISSN 1212-7248. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Unikátní spodnokřídová amonitová lokalita v DP Lietavská Lúčka. Minerální suroviny-Surowce Mineralne. Brno: Těžební unie, 2004, 2004(3), p. 8-9. ISSN 1212-7248. [Detail]
BOTULA, Jiří, Pavel RUCKÝ and Jiří NOVÁČEK. Přírodní minerální pigmenty a možnosti jejich použití. Minerální suroviny/Surowce mineralne. Brno: Těžební unie, 2004, (3), p. 28-29. ISSN 1212-7248. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Jiří BOTULA. Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů. Odpady. Bratislava: Epos, 2004, 4(5), p. 3-7. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Oddělení pevné fáze s obsahem rtuti z prací vody po čistění spalných plynů z TDU. Odpady : Odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Bratislava: Epos, 2004, 4(1), p. 10,11. ISSN 1335-7808. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. To the Theory of Deformation Measurements of Objects. Publisher University of Zilina 2004. Žilina: University of Žilina, 2004, 27(1), p. 93-99. ISBN 80-8070-318-3. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Zřízení zkušební laboratoře výzkumného centra hornin a její akreditace. Q magazín : internetový časopis o kvalitě. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 2004(8), p. 1-9. ISSN 1213-0451. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Manoj BAGDE. The Effect of Machine Behaviour and Mechanical Properties of Intact Sandstone Under Static and Dynamic Uniaxial Cyclic Loading. Rock Mechanics and Rock Engineering. Vienna: Springer-Verlag, 2004, 38(1), p. 59-67. ISSN 1434-453X. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Příspěvek k řešení problematiky průtrží uhlí a plynů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická - monografie 12. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, L(12), p. 1-78. ISSN 0474-8476. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan and Peter FERANČÍK. Survey services at the Sitina tunnel conctruction.(Geodetické merania při výstavbe tunela Sitina ). Tunel. Praha: Časopis českého tunelářského komitétu a slovenskej tunelarskej asociacie, 2004, 2004(4), p. 38-43. ISSN 1211-0728. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Geodetické merania pri výstavbe tunela Sitina. Tunel. Praha: Český tunelářský komitét ITA/AITES, 2004, 2004(4), p. 38-43. ISSN 1211-0728. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Veľká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské repuliky. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2004, 2004(8), p. 26-31. ISSN 1210-7697. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Veľká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2004, 2004(8), p. 26-31. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŠANCER, Jindřich. Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v zahraničí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2004, 52(5/2004), p. 3-9. ISSN 1210-7697. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Významný stratigrafický profil hauteriv - barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2004, 2004(10), p. 31-32. ISSN 1210-7697. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Významný stratigrafický profil hauteriv - barrem v dobývacím prostoru Lietavská lúčka. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2004, 2004(10), p. 31-32. ISSN 1210-7697. [Detail]
JURMAN, Josef and Petr URBAN. Effective energy utilisation with the excavator wheel. Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej, Górnictwo z. 260. Gliwice: Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska Gliwice, 2004, 260(1649), p. 423-427. ISSN 0372-9508. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Akreditace zkušební laboratoře výzkumného centra hornin HGF VŠB-Technické univerzity Ostrava. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2004, 2004(3), p. 38-42. ISSN 1213-1660. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Akreditace zkušební laboratoře výzkumného centra hornin HGF - TU Ostrava. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2004, 2004(3), p. 38-42. ISSN 1213-1660. [Detail]
KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH, Rastislav PĚGŘÍMEK and Oldřich PELEŠKA. Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2004, 2004(4), p. 4-17. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Možnosti využití polynomu 1. stupně pro regresní vztahy mezi základními kvalitativními ukazateli hnědých uhlí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2004, 2004(1), p. 50-61. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2004, 2004(4), p. 68-82. ISSN 1213-1660. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and HOLUB. Investigation of ground velocities during rockbursts. Acta Montana, ser. A, No. 22 (129), 2003. Praha: ACTA MONTANA, 2003, (22), p. 15 - 20. ISSN 1211-1910. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Stanovení optimální hranice zrnitosti při flotaci černého uhlí. Acta Montanistica Slovaca. Bratislava: Technická univerzita v Košiciach, 2003, 8/2003(2-3), p. 139-145. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŽŮREK, Petr and Robert KOŘÍNEK. Zpřístupnění středověkého Dolu Jeroným v České republice. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, 8(2-3), p. 96-100. ISSN 1335-1788. [Detail]
BOTULA, Jiří and František TICHÁNEK. Hodnocení kvality a účinnosti třídění-část 1 :Hodnocení kvality produktů třídícího procesu. Minerální suroviny/Surowce mineralne. Brno: Těžební unie, 2003, 5(2), p. 34-36. ISSN 1212-7248. [Detail]
BOTULA, Jiří and František TICHÁNEK. Hodnocení kvality a účinnosti třídění-část 2:Hodnocení účinnosti třídícího procesu. Minerální suroviny/Surowce mineralne. Brno: Těžební unie, 2003, 5(3), p. 40-42. ISSN 1212-7248. [Detail]
BOTULA, Jiří, Dana KRIŠTOFOVÁ and Vlastimil ŘEPKA. Vyřazené automobilové katalyzátory - možný zdroj surovin. Odpady : Odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Bratislava: Epos, 2003, 3(12), p. 10-11. ISSN 1335-7808. [Detail]
KUBÍČEK, , Jaromír DRÁPALA and Alois ADAMUS. Diagnostika teplotních polí odvalů se záparem. I. Stacionární teplotní pole. Sborník věd. prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, XLIX(1), p. 1-21. ISSN 0474-8476. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Possibilities of Waste Utilisation and Disposal in the Enterprises of the Most Region. Transactions of the Universities of Košice. Košice: Technical University of Košice, 2003, (2), p. 50 -56. ISSN 1335-2334. [Detail]
ADAMUS, Alois. Vyhodnocení inertizace závalu porubu 138 202 důlního závodu Lazy v Orlové. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 1(1), p. 12-18. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Optimalizace separačního procesu hnědého uhlí s vysokým obsahem popela v těžkosuspenzních rozdružovačích. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 10(2), p. 13-18. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Poznatky o účinnosti rozdružování hnědého uhlí v těžkosuspenzních rozdružovačích typu SM. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 10(1), p. 19-20. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Studie korelačního vztahu mezi obsahem popela a zdánlivou hustotou černých uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 10(9), p. 27-31. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Analýza vlastností sedimentů odkaliště Saxonie. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 10(3), p. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk and Martin HUMMEL. Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 51(6), p. 6-10. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Možnosti zahušťování velmi zředěných kalů v hydrocyklónech. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2003, 2003(1), p. 18-24. ISSN 1213-1660. [Detail]
ADAMUS, Alois, Z HANÁK and P. MOLNÁRI. Objemový průtok dusíku v potrubí. Záchranář. Ostrava: OKD, HBZS Ostrava, 2003, XL(4), p. 4-6. [Detail]
ADAMUS, Alois. Monitoring inertizace závalových prostor stěnových porubů. Záchranář. Ostrava: OKD, HBZS Ostrava, 2003, XL(2), p. 6-9. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. K problematice ukládání odpadů do rudných dolů České Republiky. Izvestija Doněckovo instituta. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2002, 2002(1), p. 95 - 99. ISBN 966-7745-18-X. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Possibilities Of Crossing Mine Gates In The Areas Of Advance Of Faces In Mines Of The Ostrava- Karviná Coalfield. Izvěctija doněckovo gornovo instituta. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2002, 2002(1), p. 70 - 77. ISBN 966-7745-18-X. [Detail]
ADAMUS, Alois. Review of nitrogen as an inert gas in underground mines. Journal of the Mine Ventilation Society of South Africa. Pretoria: Mine Ventilation Society of South Africa, 2002, 54(3), p. 60-61. ISSN 0368-3206. [Detail]
ŠPINKA, Ota. K historii hlubinného dobývání v severočeské hnědouhelné pánvi. Studie z dějin hornictví 30, Rozpravy NTM v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 2002, (163), p. 13 - 18. ISBN 80-7037-101-3. [Detail]
ADAMUS, Alois. Review of the use of nitrogen in mines fires. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy (Sect. A: Mining technology). Sydney: Proc. Aus. Inst. Min. Metall., 2002, 111(307), p. 89-98. ISSN 0371-7844. [Detail]
KRYL, Václav and Jaroslav JISKRA. Srovnání empirických metod a praktických zkušeností a poznatků pro ovlivnění terénů možnými dodatečnými závaly dutin v prostorech bývalé hlubinné těžby v sokolovské pánvi. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2002, 50(11), p. 11-14. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. Měření objemového průtoku plynného dusíku v potrubí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2002, 50(10), p. 14-20. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav and Jaroslav JISKRA. Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2002, 50(9), p. 33-36. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v létech 1986 - 1993. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2002, 50(12), p. 13-16. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav, Vlastimil HUDEČEK and Emil FRÖHLICH. Problém likvidace objektů býv. hlubinných hnědouhelných dolů v Podkrušnohoří v návaznosti na vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb. a problémy lomových provozů v místě jejich výskytu. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2001, 5(4), p. 377 - 382. ISSN 1335-1788. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. The Underground Coal Mining of the Czech Republic and its Mechanisation on the Turn of a Millennium. Izvestia doneckogo gornogo instituta. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001, 2001(1), p. 113 - 118. ISBN 966-7745-15-5. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. The Mining of thick seams in the Ostrava-Karvina Mines, a.s. Izvestia doneckogo gornogo instituta. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001, 2001(1), p. 48 - 53. ISBN 966-7745-15-5. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Present possibilities of the deposition and utilisation of wastes in the mines of the Ostrava - Karvina District. Izvestia doneckogo gornogo instituta. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001, 2001(1), p. 67 - 72. ISBN 966-7745-15-5. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Využití křivky teoretické účinnosti rozdružování v HR - diagramu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001, XLVII(1), p. 31-39. ISSN 0474-8476. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Novodobé metody, používané při hlubinném dobývání českých cíno-wolframových rud. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 49(1), p. 13 - 16. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav and Jaroslav JISKRA. Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 49(10), p. 14 - 16. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ and Pavel RUCKÝ. Výzkum možností zlepšení kvality jemnozrnného hnědého uhlí rozdružováním na fluidním pneumatickém separátoru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 8(5), p. 17-20. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ and Pavel RUCKÝ. Diagram upravitelnosti k prognóze kvality těžného hnědého uhlí na poddolovaném území. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 8(4), p. 18-21. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Vývoj a zánik dobývání se základkou v Ostravsko-karvinském uhelném revíru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 49(7), p. 3 - 9. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ and Pavel RUCKÝ. Prognozování množství a kvality jednotlivých prodejních druhů hnědého uhlí z území narušených hlubinným dobýváním. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 8(6), p. 3-7. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ and Pavel RUCKÝ. Analýza účinnosti separace hnědého uhlí v těžkosuspenzních rozdružovačích. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2001, 2001(1), p. 26-31. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ and Pavel RUCKÝ. Analýza vlivu rozdružovacích podmínek na výsledky separace hnědého uhlí v těžkých suspenzích. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2001, 2001(3), p. 31-39. ISSN 1213-1660. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ and Pavel RUCKÝ. Posouzení podmínek rozdružování při těžkosuspenzní úpravě hnědého uhlí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2001, 2001(3), p. 40-51. ISSN 1213-1660. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. České rudné hornictví ve 2.polovině 20.století. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2000, 48(3/2000), p. 3-7. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. České rudné hornictví ve 2.polovině 20.století. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2000, 48(3), p. 3-7. ISSN 1210-7697. [Detail]
HUMMEL, Martin. Teoretické řešení výstupu plynů z důlních prostor programem FLUENT. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2000, 42(2/2000), p. 8-15. ISSN 1210-7697. [Detail]
PROKOP, Pavel. Analiz faktorov, vlijajuščich na gazoobiľnosť gornych vyrabotok. Teoretičeskije zadači degazacii ugoľnych mestoroždenij. Gornyj informacionno-analitičeskij bjulten, Moskovskij gosudarstvennyj universitet. 1999, 1999(6), p. 24-28. ISSN 0236-1406. [Detail]
PROKOP, Pavel. Rudničnyje gazy v period likvidacii šacht. Teoretičeskije zadači degazacii ugoľnych mestoroždenij. Gornyj informacionno-analitičeskij bjulten, Moskovskij gosudarstvennyj universitet. 1999, 1999(6), p. 27-30. ISSN 0236-1406. [Detail]
PROKOP, Pavel and Alois ADAMUS. The balance of the methane utilisation of the Ostrava-Karvina Mining District. KaRBO. 1999, 1999(8), p. 303-306. ISSN 0023-2823. [Detail]
KRYL, Václav. Doc. Ing. JAroslav Stanek, CSc. - jibilantem. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. 1999, 4(3), p. 27-28. [Detail]
ADAMUS, Alois and Václav POŠTA. 50 let zkušenosti s používáním dusíku v hornictví. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1999, 1999(9), p. 15-24. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav. Bezpečnost provozu rypadel a pomocné technologie na hnědouhelných lomech v závalových polích. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1999, 6(2), p. 18-21. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav. Využití zbytkových zásob při výchozech černouhelného souslojí lomovým dobýváním s následným ukládáním průmyslových odpadů. Acta Montanistika Slovaca. 1998, 3(2), p. 134-137. ISSN 1335-1788. [Detail]
VAVRO, Martin, Vladimír SLIVKA and Otakar VAVRUŠKA. Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů Českých drah. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5(7), p. 214-220. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav and Jaroslav JISKRA. Výroba montanního vosku z hnědého uhlí sokolovské pánve. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5(10), p. 320-325. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav, Jaroslav JISKRA and Aleš HANZLÍČEK. Přemístění technologických celků řady 2 z vnější na vnitřní výsypku. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5(12), p. 402-405. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav and Ivo SVOBODA. Technické, ekonomické a legislativní aspekty zahlazování hornické činnosti. Zpravodaj Hnědé uhlí. 1998, 98(3), p. 93-99. ISSN 1211-0655. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Sludge ponds in the Ostrava-Karvina Mines, joinst - stock company, and a proposal of measures to improve. Žurnal - Problemy ekologii. 1998, 1998(1), p. 39-41. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Dalibor MÍČEK, Aleš DUDÁČEK and Miroslava NETOPILOVÁ. Bezpečnostní inženýrství novým studijním oborem na VŠB-TU. SPEKTRUM. : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1997, 1997(1), p. 14-18. ISSN 1211-6920. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Rozložení napětí v exploatovaném horském masívu. Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava Mining and Geological Series. 1997, XLIII(1), p. 25-81. ISSN 0474-8476. [Detail]
ADAMUS, Alois. Báňská záchranná služba ve Velké Británii. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 34(5), p. 172-180. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Tomáš KOUŘIL. Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(8), p. 263-270. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. Výzkum samovznícení uhlí na univerzitě v Nottinghamu. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 1997(9), p. 297-304. ISSN 1210-7697. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Prakticá aplikace modelování a řešení složité větrní sítě na Dole Kladno o.z. Transactions of the VŠB - Technical University Ostrava Mining and Geological Series. 1996, 42(1.), p. 14-21. ISSN 0474-8476. [Detail]
ADAMUS, Alois. Simulace aerodynamiky průtahů závalem stěnového porubu. Transactions of the VŠB - Technical University Ostrava Mining and Geological Series. 1996, 42(1.), p. 39-45. ISSN 0474-8476. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Optimalizace důlního větrání. Transactions of the VŠB - Technical University Ostrava Mining and Geological Series. 1996, 42(1.), p. 7-14. ISSN 0474-8476. [Detail]
PROKOP, Pavel and Vladimír DRAGON. Možné varianty těžby karbonského plynu s využitím degazace ochranných jámových pilířů v období útlumu dolů OKD. Transactions of the VŠB - Technical University Ostrava Mining and geological Series. 1996, 42(1.), p. 45-52. ISSN 0474-8476. [Detail]
OTÁHAL, Antonín and Dalibor MÍČEK. Komplexní modulární systém pro analýzu, optimalizaci a řešení větrních a energetických sítí hlubinného dolu včetně metodiky měření. Transactions of the VŠB - Technical University Ostrava Mining and geological Series. 1996, 42(1.), p. 89-95. ISSN 0474-8476. [Detail]
VAVRO, Martin and Jiří GRYGÁREK. Sto let od narození Prof. Římana. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 4(4), p. 128-130. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. Záchranné vrty při důlním požáru. Záchranář. 1996, 33(2.), p. 1-3. [Detail]
ADAMUS, Alois. Fárání ve Virginii. Záchranář. 1996, 33(1.), p. 2-4. [Detail]
ADAMUS, Alois. Provozní indikace plynů v USA. Záchranář. 1996, 33(1.), p. 3-5. [Detail]
ADAMUS, Alois. Pěnogenerátor GP-1 proti záparům. Záchranář. 1996, 33(3.), p. 5-7. [Detail]
ADAMUS, Alois. Uhelný průmysl USA. Záchranář. 1996, 33(2.), p. 7-9. [Detail]
PROKOP, Pavel and Vladimír DRAGON. Možnosti získávání slojového plynu. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1995, 32(10.), p. 306-309. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois, Lubomír HÁJEK and Václav POŠTA. 45 let používání dusíku v hornictví ČR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1995, 32(10.), p. 308-314. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Seminář k novým směrům v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí na VŠB-TU Ostrava. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1995, 2(1), p. 32-33. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Přínos hornické sekce k úspěchu mezinárodní konference VŠB-technické univerzity v Ostravě. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1995, 2(10), p. 320-321. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. O dusíku v Kentucky. Záchranář. 1995, 32(8.), p. 1-2. [Detail]
ADAMUS, Alois and Lubomír HÁJEK. Jiskrově bezpečný důlní chromatograf. Záchranář. 1995, 32(1.), p. 3-4. [Detail]
KRYL, Václav and Lubomír HÁJEK. Stěhování děkanského chrámu v Mostě. Časopis Horník. 1995, XXVI(43), p. 4-5. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Zikmund RAKOWSKI. Ověření geomechanických parametrů nové mobývací metody matematickým modelováním. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1994, 40(1), p. 43-50. ISSN 0474-8484. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Laboratorní stanovení stlačitelnosti základkového materiálu. Transaction of the University of Mining and Metallurgy Ostrava Georgius Agricolas 500th anniversary volume. 1994, XL(Agricola V), p. 85-89. ISSN 0474-8484. [Detail]
LÁT, Jindřich, Vlastimil HUDEČEK and Jan MATUŠINSKÝ. Ražba kombajny ve slojích s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1(4), p. 118-125. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. Plynová inertizace závalových prostor stěnových porubů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 32(4), p. 15-19. ISSN 1210-7697. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Pavel VICHEREK. K současným problémům dobývání mocné sloje v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1(7), p. 256-261. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav. Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1(9), p. 344-347. ISSN 1210-7697. [Detail]
HAVLÍK, Jaroslav and Jiří GRYGÁREK. Rozbor výsledků ověřovacího provozu v porubu, zakládaného tuhnoucí základkou na závodě 2 Dolu Darkov, OKD a.s. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1(3), p. 73-78. ISSN 1210-7697. [Detail]
ADAMUS, Alois. Kontrola metanu při zasypávání jam. Zachranář. 1994, 33(8), p. 30-33. [Detail]
ADAMUS, Alois. Mezní koncentrace kyslíku samovznícení uhlí. Zachranář. 1994, 32(4), p. 8-11. [Detail]
ADAMUS, Alois. Membránové respirátory plynů. Záchranář. 1994, 33(4), p. 14-19. [Detail]
ADAMUS, Alois. Kolik N2 do závalu. Záchranář. 1994, 32(7), p. 25-31. [Detail]
ADAMUS, Alois. Koncentrace kyslíku v závalovém prostoru stenového porubu. Záchranář. 1994, 33(5), p. 8-10. [Detail]
ADAMUS, Alois. Gabriela před sedmdesáti lety. Záchranář. 1994, 33(9), p. 8-13. [Detail]
ADAMUS, Alois. Separátní a oblastní recirkulace větrání v britských dolech. ODIS VTEI. 1993, 1993( ), p. 10-21. [Detail]
BONDARENKO, Jurij, Petr ŽŮREK and Luděk KLEGA. Technologie dobývání uhlí ve strmých slojích v OKR. UGOĽ UKRAJINY. 1993, 1993(3), p. 45-49. ISSN 0041-5804. [Detail]
LÁT, Jindřich and Vlastimil HUDEČEK. Možnost použití luten z polotuhých materiálů v dolech nebezpečných průtržemi. Uhlí a Rudy. 1993, 41(5), p. 164-168. ISSN 0041-5812. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Josef SVITOK. Ražení a dobývání v podmínkách drobivého nadloží Dolu Cígeľ. Uhlí a Rudy. 1993, 41(11), p. 360-365. ISSN 0041-5812. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. 40 let od vzniku Katedry hlubinného dobývání ložisek VŠB v Ostravě. Uhlí a rudy. 1993, 41(5), p. 148-149. ISSN 0041-5812. [Detail]
GOMBOSUREN, Purevsuren and Václav KRYL. Stav a problematika uhelného hornictví Mongolska. Uhlí a rudy. 1993, 41(12), p. 402-404. ISSN 0041-5812. [Detail]
ADAMUS, Alois. Digitální tlakoměr DMT 1. Záchranář. 1993, 32(7), p. 15-19. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990. Uhlí a Rudy. 1992, 40(4), p. 107-113. ISSN 0041-5812. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Recenze knihy Pětuchov,I.M.-Zamarski,B.: Boj proti horským otřesům v uhelných dolech. Uhlí a Rudy. 1992, 40(7), p. 248-249. ISSN 0041-5812. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Vratislav MALYSIAK. Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1991, 37(1), p. 117-131. ISSN 0474-8476. [Detail]