Skip to main content
Skip header

Other items

JONAS, Petr, Prokop JAN, Pavel ZAPLETAL and Pavel MALÍČEK. Softwarové řešení pro výpočet separátního větrání důlních a podzemních děl. 2019. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel and Pavel MALÍČEK. Návrh legislativních změn báňských bezpečnostních předpisů. 2019. [Detail]
ADAMUS, Alois. Research in Mining. 2014. [Detail]
ADAMUS, Alois. Mezinárodní konference IMRB v Kanadě. Hlavní báňská záchranná stanice, 2013. 6-7 p. ISSN 0000-0000. [Detail]
PROKOP, Pavel and Pavel ZAPLETAL. Zhodnocení spojení Dolů Karviná a Darkov z hlediska kapacity důlního větrání, prašné, výbuchové a požární prevence. OKD, a.s. Důl Karviná, 2013. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola and Barbora FORSTOVÁ. Obnova krajiny – možnosti a perspektivy. 2013. [Detail]
KOLMAN, Petr. Lom ČSA – možnosti pokračování těžby. 2013. [Detail]
ADAMUS, Alois. Důl Kushiro v Japonsku. Ostrava: Hlavní báňská záchranná stanice, 2011. 6-8 p. ISSN 0000-0000. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel, Martin HUMMEL and Jan GOTTFRIED. Počítačové modely typových schémat. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel, Jan GOTTFRIED and Martin HUMMEL. Návod na využití programů řešení větrních sítí pro modelování situací v podzemí uzavřených dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
SAMOLEJOVÁ, Andrea, Ota ŠPINKA and Vlastimil HUDEČEK. Studijní stáž na Ukrajině. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. 10 - 11 p. ISBN Studijní stáž na Ukr. [Detail]
ŠPINKA, Ota and KŘÍŽ. Historie a současnost Dobré Vody u Českých Budějovic. Příbram: Hornická Příbram, 2002. CD-ROM p. [Detail]