Skip to main content
Skip header

Unrated book

HUDEČEK, Vlastimil, Vladimír SLIVKA and Petr URBAN. Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2053-8. [Detail]
PROKOP, Pavel. Důlní degazace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1938-9. [Detail]
PROKOP, Pavel. Rizika výstupu metanu z vrtu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1937-2. [Detail]
PROKOP, Pavel. Větrání, degazace a klimatizace dolů II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1453-7. [Detail]
PROKOP, Pavel, Alois ADAMUS and Pavel MALÍČEK. Větrání, degazace a klimatizace dolů. VŠB-TU Ostrava: Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1399-8. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Petr URBAN. Zahraniční zkušební, poznatky a trendy v problematice průtrží hornin a plynů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1206-1. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Petr URBAN. Zahraniční zkušenosti, poznatky a trendy v problematice průtrží hornin a plynů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1206-1. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Petr URBAN. Zahraniční zkušenosti, poznatky a trendy v problematice průtrží hornin a plynů. VŠB-TU Ostrava: Institut hornického inženýrství a bezpečnosti,VŠB-TU Ostrav, 2006. ISBN 80-248-1206-1. [Detail]
HUMMEL, Martin. Mining and Environment. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-1008-5. [Detail]
HUMMEL, Martin. Computer Practical Class. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-1007-7. [Detail]
KRYL, Václav, Milan MIKOLÁŠ and Martin HUMMEL. Technologie dobývání uhelných ložisek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA and Vlastimil ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. ISBN 80 -248 - 0813 - 7. [Detail]
DOČKAL, Milan and Pavel PROKOP. Bezpečnost práce ve stavebnictví II. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-08-6. [Detail]
DOČKAL, Milan and Pavel PROKOP. Bezpečnost práce ve stavebnictví I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-08-6. [Detail]
PROKOP, Pavel and Milan DOČKAL. Autorizace ve výstavbě. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-04-3. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Zajištění a likviadace dolů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-924-7. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and R ŠŇUPÁREK. Dimenzování výztuže dlouhých důlních děl a porubů - Skripta pro specializační studium "Hornická geomechanika a geofyzika". Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-763-5. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Otvírka a příprava hlubinných ložisek - Učební text Institutu hornického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava,. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-57 p. ISBN 80-7078-820-8. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Základy hornického inženýrství - Skriptum rekvalifikačního studia. Ostrava2000. ISBN 80-7078-816. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Václav KRYL. Základní hornické názvosloví a dobývací metotody novodobého českého hornictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Karel MÜLLER and J KNEJZLÍK. Geomechanický a geofyzikální monitoring. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-768-6. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Václav KRYL. Systémy otvírky a přípravy ložisek. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-828-3. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně geologických podmínkách. Skriptum pro rekvalifikační studium "Hornické inženýrství". Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-753-8. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Vlastnosti hornin a horského masivu. Skriptum pro specializační studium "Hornická geomechanika a geofyzika". Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-720-1. [Detail]
KRYL, Václav and Otakar VAVRUŠKA. Základy lomařství. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1999. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Václav KRYL. Základy hornictví. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Základy hornictví. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1998. 3-8 p. [Detail]
KRYL, Václav and Otakar VAVRUŠKA. Povrchové dobývání ložisek. ES VŠB-TU1997. ISBN 80-7078-396-6. [Detail]
OTÁHAL, Antonín and Dalibor MÍČEK. Řešení větrních sítí. VŠB-TU Ostrava1997. ISBN 80-7078-47-2. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB-TU Ostrava1995. [Detail]
KRYL, Václav and Petr PEROUTKA. Příprava výroby a projekce. ES VŠB-TU Ostrava1995. ISBN 80-7078-256-X. [Detail]
KRYL, Václav, Otakar KUMPERA and Emil FRÖHLICH. Vybrané kapitoly vázající se k lomovému dobývání uhelných ložisek. Sokolovská uhelná1995. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Základy hor. inženýrství (vybrané kapitoly). Ostrava: VSB-TU Ostrava,Katedra 519, 1994. [Detail]
ŽŮREK, Petr and Zdeněk MARŠÁLEK. Odpadové hospodářství na hlubinných dolech ve vztahu k život. prostředí. Ostrava: ES VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
ŽŮREK, Petr and Zdeněk MARŠÁLEK. Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalů vod. Ostrava: ES VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhel. dolech. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Dobývání uhlí v obtížných důlně-geol. podmínkách. Problematika důlních otřesů. VŠB-TU Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1993. [Detail]