Skip to main content
Skip header

Unrated conference paper

VRUBLOVÁ, Dana, Martin VRUBEL, Ivan MAŇAS and Liliana NÁBĚLKOVÁ. MĚŘICKÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY RÝPADEL A ZAKLADAČŮ JAKO PŘÍSPĚVEK K AUTOMATIZACI PROCESU TĚŽBY NA SEVEROČESKÝCH DOLECH A.S. In: Sborník referátů mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 : XXV. konference SDMG, z. s. Plzeň 24.–26. říjen 2018. Plzeň: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4226-4. [Detail]
KOLOMAZNÍK, Ivan and František ČERVENKA. Modelování ploch technické praxe a jejich 3D tisk. In: Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017: 26th Symposium on Computer Geometry SCG'2017 : 37th Conference on Geometry and Graphics : Vršatské Podhradie, September 11-14, 2017. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej chemickej knižnice, 2017. ISBN 978-80-89597-78-9. [Detail]
SACHOVÁ, Pavlína. EXPANSION OF THE MINING AREA. In: Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress 2014 : Písek u Jablunkova, 20.-21.2.2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 71-74. ISBN 978-80-248-3335-4. [Detail]
DUŠKOVÁ, Veronika and Hana NADKANSKÁ. Energetické využití plynů z podzemí v oblasti Ostravské pánve. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : XXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou : Hrádok, 24. - 25. október 2013 : zborník. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2013. ISBN 978-80-970034-5-6. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN, Milan STONIŠ and Jaroslav FIKÁČEK. Method of Drilling of Coal Pillar. In: International Symposium on Earth Science and Technology 2010. Fukuoka: Faculty of Engineering Kyushu University, 2010. p. 400-406. ISBN 978-4-9902356-0-4. [Detail]
VALLOVÁ, Silvie and Martin HUMMEL. Use of Thermal Analysis to Bentonite Evaluation. In: International Symposium on Earth Science and Technology 2010. Fukuoka: Faculty of Engineering Kyushu University, 2010. p. 407-409. ISBN 978-4-9902356-0-4. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Josef BERNARD, Robert KOŘÍNEK, Petr ŽŮREK, Zdeněk KALÁB and Markéta LEDNICKÁ. Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech. In: Hornická Příbram ve vědě a technice [CD-ROM]. Příbram: Diamo st. podnik, 2008. p. 1-7. ISBN _. [Detail]
TICHÁNEK, František and Roman TICHÁNEK. Sanace a rekultivace odvalu dolu Tuchlovice. In: Těžba a její dopady na životní prostředí. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. p. 71-79. ISBN 80-86832-18-X. [Detail]
MIKULOVÁ, Eva, Václav NEVRLÝ, Pavel DANIHELKA and Pavel PROKOP. Stanovení účinku metanu na volném prostranství. In: Veda a krízové situácie. Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita, 2008. p. 1-9. ISBN 978-80-8070-896-2. [Detail]
KUKUTSCH, Radovan, Markéta LEDNICKÁ, Robert KOŘÍNEK and Petr ŽŮREK. Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté. In: Hornická Příbram ve vědě a technice [CD-ROM]. Příbram(CZ): Diamo st. podnik, 2007. p. 1-8. ISBN _. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Petr MICHALČÍK, Radovan KUKUTSCH, Robert KOŘÍNEK and Tomáš DANĚK. Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly. In: Hornická Příbram ve vědě a technice : G Geoetika, L Legislativa, T Evropské hornictví - tradice a památky, V Věda a technika v hornictví : sborník anotací : 12.10.-16.10.2009 Příbram. Příbram: [s.n.], 2006. p. 153-157. ISBN 978-80-254-5090-1. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Petr MICHALČÍK, Radovan KUKUTSCH, Robert KOŘÍNEK and Tomáš DANĚK. Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly. In: Hornická Příbram ve vědě a technice T07. Příbram: Diamo, s.p., 2006. p. 1-11. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Ivan KOLOMAZNÍK and Alois ADAMUS. Teplotní diagnostika záparů v hornických odvalech. Část I: Matematický model. In: Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 223-227. ISBN ISBN 80-248-0951-6. [Detail]
KOLOMAZNÍK, Ivan, Jaroslav VLČEK and Alois ADAMUS. Teplotní diagnostika záparů v hornických odvalech. Část II: Softwarové řešení. In: Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 73-78. ISBN ISBN 80-248-0951-6. [Detail]
KOŘÍNEK, Robert, Petr ŽŮREK, Petr MICHALČÍK and Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Současný stav a perspektiva zpřístupnění lokality důl jeroným-Čistá, okr. Sokolov. In: Sborník Hornická příbram ve vědě a technice. Příbram: Hornická Příbram, 2004. p. T5. [Detail]
BOTULA, Jiří. Recyklace jemnozrnných hutních odpadů ze starých zátěží. In: Odpady a průmysl. Praha: Svaz odpadového průmyslu České republiky, 2001. p. 21-25. ISBN 80-85122-14-8. [Detail]