Skip to main content
Skip header

Certified methodology

ZAPLETAL, Pavel, Pavel MALÍČEK and Viktor DUBOVSKÝ. Stanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor (tunely a pod.) a důlních děl. 2019. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER and Václav ZUBÍČEK. Metodika pro navrhování vhodných těžebních metod a postupů. 2019. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER and Václav ZUBÍČEK. Certifikovaná metodika vyhodnocování geomechanických vlastností hornin. 2019. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER and Václav ZUBÍČEK. Certifikovaná metodika pro návrh konkrétního způsobu otvírky ložiska Český Krumlov- lokalita Lazec nad Krumlovským horizontem, s možností využití stávajících důlních děl. 2019. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel MALÍČEK, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ and Rudolf CENIGA. Stanovení postupu zjišťování koncentrací CO a NOx produkovaných vznětovými motory do podzemních prostor (tunely) nebo důlních děl. 2019. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel and Pavel MALÍČEK. Optimalizace a řízení větrání při dobývací metodě výstupkové dobývání z mezipatrových chodeb se zakládáním vyrubaného prostoru. 2019. [Detail]
FRIES, Jiří, Pavel PROKOP, Pavel ZAPLETAL, Tomáš HAPLA, Tomáš NEUMANN, Eva VAVŘÍKOVÁ and Dagmar KAŠPERÁKOVÁ. Metodika zjišťování rozpojitelnosti hornin. 2014. [Detail]
PROKOP, Pavel, Pavel ZAPLETAL, Beáta GIBESOVÁ, Veronika DUŠKOVÁ, Lucie MARTÍNKOVÁ, Helena TRČKOVÁ and Martin ŠTEMBERKA. Metodika protizáparové prevence. 2014. [Detail]
PROKOP, Pavel and Pavel ZAPLETAL. Metodika proměřování a vyhodnocování větrní rozvahy. 2013. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel and Pavel PROKOP. Metodika měření charakteristik hlavních ventilátorů. 2013. [Detail]
PĚGŘÍMEK, Ivo. Metodycký pokyn pro vlastníky podzemních objektů nebo jimi písemně pověřené provozovatele. 2013. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Jindřich ŠANCER and Jiří MALIŠ. Metodika laboratorního testování horninového prostředí a jeho kolektorských vlastností za podmínek in situ. 2013. [Detail]
FRIES, Jiří, Vlastimil MONI, Josef JURMAN, František HELEBRANT, Pavel PROKOP, Veronika DUŠKOVÁ and Beáta GIBESOVÁ. Metodika výkonové zkoušky kolesového rypadla. 2013. [Detail]
PROKOP, Pavel, Jindřich ŠANCER, Pavel ZAPLETAL, Veronika DUŠKOVÁ and Beáta GIBESOVÁ. Metodika prognózy potřebného chladicího výkonu. 2013. [Detail]
PROKOP, Pavel, Jindřich ŠANCER, Pavel ZAPLETAL, Veronika DUŠKOVÁ and Beáta GIBESOVÁ. Metodika prognózy a prevence průtrží hornin a plynů. 2013. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Michal PORZER, Ján PAVLUŠ, Petr PÁNEK, Jindřich ŠANCER and Jiří MALIŠ. Metodika pro dotěžovaná, resp. dotěžená ložiska uhlovodíků. 2013. [Detail]
BEŇOVÁ, Eva, Pavel PROKOP, Pavel DANIHELKA and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí. 2011. [Detail]