Skip to main content
Skip header

Thesis

ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, Vladimír SLIVKA, Petr MICHALČÍK, Tomáš DANĚK, Hana ŠTĚPÁNKOVÁ, Milan DOLEŽAL, Zdeněk KALÁB, Jaromír KNEJZLÍK, Radovan KUKUTSCH and Markéta LEDNICKÁ. Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2009. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Jindřich ŠANCER, Tomáš DANĚK, Petr MICHALČÍK and Karel HOLUB. Výzkum energetické charakteristiky hornin při dynamickém namáhání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, Zdeněk KALÁB, Eva HRUBEŠOVÁ, Jaromír KNEJZLÍK, Tomáš DANĚK, Radovan KUKUTSCH, Petr MICHALČÍK, Markéta LEDNICKÁ and Zdeněk RAMBOUSKÝ. Historický Důl Jeroným v Čisté. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1757-6. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, Vladimír SLIVKA, Petr MICHALČÍK, Tomáš DANĚK, Hana ŠTĚPÁNKOVÁ, Milan DOLEŽAL, Zdeněk KALÁB, Jaromír KNEJZLÍK, Radovan KUKUTSCH and Markéta LEDNICKÁ. Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN _. [Detail]
PROKOP, Pavel and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Způsoby separátního větrání s použitím chladících zařízení s eliminací nebezpečí od vystupujícího metanu. : , 2007. [Detail]
PROKOP, Pavel. Metodika stanovení vytěžitelných zásob plynu z uzavřených dolů. : , 2007. [Detail]
PROKOP, Pavel and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Přehled plynových bilancí dolů OKR a měření propustnosti horninového masívu a zemin pomocí značkovacího plynu. : Ostrava, 2007. [Detail]
PROKOP, Pavel and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Teoretická východiska, měření plynových bilancí dolů a příprava stanovení zbytkové plynodajnosti. : , 2006. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Možnosti, předpoklady a koncepce řešení hornických zátěží konkrétních rudních revírů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
HUMMEL, Martin. Řešení proudění plynů v oblastech s ukončenou hornickou činností, zejména s využitím programu Fluent. 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois. Pasportizace uhelných slojí České republiky - náchylnost k samovznícení - III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
ADAMUS, Alois. Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
ADAMUS, Alois. Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody V. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
PROKOP, Pavel, Petr URBAN and Ferdinand KOPÁČEK. Vyjádření VŠB - TUO, HGF, IBI k požadavku OKD, a.s. Dolu Paskov, o.z. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
PROKOP, Pavel and Ferdinand KOPÁČEK. Vybrané způsoby stanovení přirozeného tlakového spádu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80 - 86111 - 96 - 2. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand. Zpracování výpočetního algoritmu pro kontinuální snímání přirozeného tlakového spádu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Využití vybranných velkoobjemových odpadů při proplavování závalových prostor stěnových porubů černouhelných dolů. Ostrava1999. [Detail]