Skip to main content
Skip header

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Solver Title
HS5422101 Nečas Jan doc. Ing., Ph.D. LB Cemix, Nečas
HS5422102 Botula Jiří doc. Ing., Ph.D. Třinecké železárny,Botula
SP2021/10 Vokurka Michal Ing. et Ing. Analysis of the using of the energy potential of mine water for central heat supply
SP2021/19 Oros Luka Marcello Ing. Mining of asteroids and rocks difficult to extract: technological assessment of mineral processing via water jet under different physical conditions
SP2021/55 Žurovec David Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj validačních metod měření vstupních parametrů pro modelování a simulace úpravárenských procesů nerostných surovin
SP2021/93 Krenžel Vladimír Ing. Stanovení korelačního vztahu mezi indexem pevnosti získaného polním lisem a laboratorním stanovením pevnosti v prostém tlaku na vybraných vzorcích hornin.
HS5422004 Botula Jiří doc. Ing., Ph.D. Provedení zrnitostních rozborů a testů drtitelnosti, konzultační a poradenská činnost.
HS5422005 Botula Jiří doc. Ing., Ph.D. Technologická analýza zeminy
HS5422020 Botula Jiří doc. Ing., Ph.D. Provedení plavicí zkoušky dle ČSN 441341 včetně analýz na obsah spalitelných látek při 550 °C a 815 °C na vzorku těžebního odpadu frakce 0-32 mm upraveného v „Zařízení na odvalu Heřmanice“, včetně zpracování výsledků analýz formou protokolu o provedených zkouškách.
HS5422021 Zapletal Pavel doc. Ing., Ph.D. Studie větrání – postup uzavírání důlního pole lokalit ČSA, Darkov
HS5422022 Zapletal Pavel doc. Ing., Ph.D. Odvětrání šachtice na Biotechnologickém celku v Mariánských Radčicích
SP2020/29 Prokeš Rostislav Ing. Research and development innovative technological equipment for verification of DEM simulation methods in the processing and recycling bulk materials
SP2020/9 Vokurka Michal Ing. et Ing. Research of secondary mineralization and it´s influence on mine water chemistry

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Solver Title
RPP2021/38 Hummel Martin Ing., Ph.D. Tvorba studijních materiálů
RPP2020/37 Koudelková Jaroslava Ing., Ph.D. .
RPP2019/37 Koudelková Jaroslava Ing., Ph.D. Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a AP univerzity pro předmět Údržba a konzervace technických památek pro obor Geovědní a montánní turismus

Technologická agentura

Code Solver Title
TITACBU033 Zapletal Pavel doc. Ing., Ph.D. aaa