Skip to main content
Skip header

Prototype, functional sample

LESŇÁK, Michal and Radek SVOBODA. Biočip pro detekci lidského albuminu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LESŇÁK, Michal and Jan PROCHÁZKA. Defektoskop ocelových lan s optickým záznamem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jaromír DAXNER, Eva PERTILE and Jiří BOTULA. Středně těžký sorbent na bázi makropórezního silikátu. VŠB-TUO, 2013. [Detail]
JANUROVÁ, Eva and Jan PUSTELNÍK. Databáze vzorků drsnosti povrchů betonů po sanačním zásahu kapalinovým paprskem stanoveného koeficientem drsnosti. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
HLAVÁČ, Libor and Roman GRYC. Rezonanční modulátor toku vody pro tlaky od 50 do 400 MPa. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Měření sypného úhlu partikulárních hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]