Skip to main content
Skip header

Audiovisual production

ZAPLETAL, Pavel, Tomáš KRÁL' and Václav ZUBÍČEK. Větrání podzemních děl. 2017. [Detail]
ADAMUS, Alois. Inertizace dusíkem v dole. Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost ČSTV HGF, 2003. [Detail]
KRYL, Václav and Jaroslav JISKRA. Důlně-technické rekultivace v podmínkách Sokolovského hnědouhelného revíru. Teplice: MUS a.s., 2001. CD-ROM 5str. p. ISSN 1213-4066. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Vlastimil HUDEČEK and Oldřich VLACH. Návrh optimalizace délky 1. etapy útlumu těžební činnosti hlubinných uhelných dolů. Ostrava, Czech Republic: VŠB-TU, HGF Ostrava, 2000. 1-74 p. [Detail]