Skip to main content
Skip header

Scientific book

ZUBÍČEK, Václav. Selected methods for determining susceptibility to spontaneous combustion of coal mass in The Czech Republic and foregin countries. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2264-3. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel. Addressing the Issues of Mine Ventilation in Practical Examples. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2015. ISBN 978-80-553-2260-5. [Detail]
PROCHÁZKA, Rudolf and Petr ŽŮREK. POSSIBILITIES OF MATHEMATICAL MODELLING IN THE ROCK-BURST PREVENTION SYSTEMS. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1751-9. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. PROTECTION OF EMPLOYEES AGAINST THE CONSEQUENCES OF ROCK AND GAS OUTBURSTS IN THE CZECH REPUBLIC. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1773-1. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Protection of emloyees against the consequences of rock and gas outbursts in the Czech Republic. Košice: Košice ,BERG-TU, 2014. ISBN 978-80-553-1773-1. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC and Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3615-7. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC and Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3616-4. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. The proposal for utilization of the exclusive deposit LIETAVA - DRIEŃOVICA. Žilina: Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-553-1771-7. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Elena Vladimirovna MARTYAKOVA, Pavel ČERNOTA, Pavel ZAPLETAL, Ilona KOCHURA, Oxana RYABICH, Alexandr SERDYUK, Hana STAŇKOVÁ, Eva JIRÁNKOVÁ, Pavel PROKOP, Jaroslava KOUDELKOVÁ and Iveta CHOLEVOVÁ. Restructuring the Coal Mining Industry: an Interdisciplinary Approach. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2013. ISBN 978-80-7225-394-4. [Detail]
PROKOP, Pavel and Pavel ZAPLETAL. Větrání dolů a lomů. Ostrava: Neuveden, 2013. ISBN 978-80-248-3295-1. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3297-5. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Za hornictvím hornobenešovského rudného revíru. Ostrava: Klub přátel hornického muzea v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-87468-01-2. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Petr RAMBOUSEK, Jiří GRYGÁREK, Josef VEČEŘA, Jiří BOTULA, Zuzana SKÁCELOVÁ, Dalibor MAŠEK and Petr MICHALČÍK. Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2174-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Za hornictvím hornoměstského rudného revíru. Ostrava: Klub přátel hornického muzea v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-254-4424-5. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN and Vladimír SLIVKA. Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. ISBN 978-80-248-2053-8. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří, Vlastimil ŘEPKA and Petr MICHALČÍK. Novodobá těžba a úprava Pb-Zn-Ag rud na závodě RD Horní Benešov. Průběh, předčasné ukončení a celkové zhodnocení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1874-0. [Detail]
KOČANDRLE, Jaroslav, Jiří GRYGÁREK and Josef VEČEŘA. Geologická charakteristika hornoměstského revíru a historická etapa těžby rud. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
CHOLEVOVÁ, Iveta, Pavel PROKOP, Alois ADAMUS, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Josef CHOVANEC, Pavel ZAPLETAL and Martina RUMLOVÁ. Matematický model závislosti výstupů důlních plynů na kolísání barometrického tlaku. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1679-1. [Detail]
CHOLEVOVÁ, Iveta, Pavel PROKOP and Alois ADAMUS. Matematický model závislosti výstupu důlních plynů na kolísání barometrického tlaku. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1679-1. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Petr MICHALČÍK. Novodobý geologický průzkum, příprava a těžba Pb-Zn rud na lokalitě Horní Město u Rýmařova a její předčasné ukončení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1533-6. [Detail]
BEBČÁK, Petr, Pavel PROKOP and Michail ŠENOVSKÝ. Větrání objektů. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail and Pavel PROKOP. Větrání objektů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Jindřich CIGÁNEK, Vlastimil HUDEČEK, Arnošt GRMELA, Petr ŽŮREK, Zdeněk ADAMEC, Kamil PODZEMSKÝ, Tomáš DANĚK, Radovan KUKUTSCH, Vladimír MARTINEC, Karel NOVOTNÝ and Ivan RAKOUŠ. Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1680-7. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Petr URBAN, Jaromír DRÁPALA, Tomáš KOZUBEK, Oldřich VLACH, Pavel HRADECKÝ and ŠRÁMEK. Konvektivně difuzní mechanismus migrace metanu z utlumených dolů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1122-7. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA, Tomáš KOZUBEK, Pavel HRADECKÝ and Petr URBAN. Konvektivně difuzní mechanismus migrace metanu z uzavřených dolů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1122-7. [Detail]
MÍČEK, Dalibor, Antonín BÁRTA, Pavel PROKOP and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Metody řešení důlního větrání II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-75-5. [Detail]
PROKOP, Pavel, Josef CHOVANEC, Antonín BÁRTA, Ferdinand KOPÁČEK, Jaroslava KOUDELKOVÁ and Magda VRBOVÁ. Lutny a lutnové tahy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-74-4. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand and Pavel PROKOP. Aerodynamiké parametry prostředků separátního větrání pro výpočty na PC. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-77-9. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Pavla OBRUČNÍKOVÁ, Pavel PROKOP and Antonín BÁRTA. Analýza a hodnocení rizik souvisejících s útlumem těžby. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-94-9. [Detail]
VRBOVÁ, Magda, Jaroslava KOUDELKOVÁ and Pavel PROKOP. Bezpečnostní rizika související s důlními plyny a opuštěnými díly v podzemí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-95-7. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Pavel PROKOP and Julie PROKOPOVÁ. Problematika výstupu důlních plynů na povrch. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-96-5. [Detail]
PROKOP, Pavel, Josef CHOVANEC, Antonín BÁRTA, Milan STOCH, Ferdinand KOPÁČEK, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Martin VAVRO, Ludmila LOGAČOVÁ and Petr URBAN. Separátní větrání. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-72-8. [Detail]
PROKOP, Pavel, Antonín BÁRTA, Ferdinand KOPÁČEK, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Magda VRBOVÁ and Martin VAVRO. Lutnové ventilátory a snižování jejich hlučnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86905-26-8. [Detail]
PROKOP, Pavel, Josef CHOVANEC, Antonín BÁRTA, Ferdinand KOPÁČEK and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Separátní větrání. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-72-8. [Detail]
PROKOP, Pavel, Josef CHOVANEC and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Lutnové ventilátory a snižování jejich hlučnosti. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-73-6. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Pavel PROKOP, Antonín BÁRTA and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Metody řešení důlního větrání II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-75-5. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Alois ADAMUS, Jaromír DRÁPALA, Tomáš KOZUBEK, Oldřich VLACH, V ROUSEK, Jaroslav VLČEK and Ivan KOLOMAZNÍK. Teorie teplotních polí odvalů se záparem a její aplikace v praxi. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0931-1. [Detail]
PROKOP, Pavel, Dalibor MÍČEK, Antonín BÁRTA and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Metody řešení důlního větrání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-86634-51-5. [Detail]
ADAMUS, Alois. Náchylnost slojí OKR k samovznícení. Ostrava: HGF VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-245-0585-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Miloš KVARČÁK, Petr BEBČÁK, Pavel PROKOP, Miroslava NETOPILOVÁ and Isabela BRADÁČOVÁ. Základy požárního inženýrství. Ostrava: SPBI, 2004. ISBN 80-86634-50-7. [Detail]
PROKOP, Pavel, Alois FOJTEK and Petr SCHREIBER. Teorie proudění a výtoků důlního ovzduší. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-86634-54-X. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Rizikový management v oblasti BOZP. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. 135 p. ISBN 80-86111-77-6. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Arnošt GRMELA, Pavel HOFRICHTER, Josef NOVÁK, Václav KRYL, František TICHÁNEK, Konstantin RACLAVSKÝ, Jaroslav DVOŘÁČEK and Pavel PROKOP. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. ISBN 80-903113-0-X. [Detail]
PROKOP, Pavel, Petr URBAN, Jaroslav DVOŘÁČEK, Vlastimil HUDEČEK, Vladimír SLIVKA and Petr HEMZA. Studie těžby plynu na Dole Frenštát. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-86111-72-5. [Detail]
PROKOP, Pavel, Petr URBAN, Lenka JURČÍKOVÁ, Josef BARTOŠ, Petr SCHREIBER, Petr BÁRTA and Jaroslav MIČULEK. Metodika stanovení plynodajnosti porubů a přípravných děl včetně jejího ověření měřením in situ. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-86111-85-7. [Detail]
KRYL, Václav. Příspěvek k řešení bezpečnosti strojů a zařízení na hnědouhelných dolech v oblasti výskytu nezavalených dutin po hlubinné těžbě. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. 1-49 p. ISBN 80-7078-685-X. [Detail]
KRYL, Václav. Problematika bezpečnosti provozu strojů a zařízení na uhelných lomech v oblastech s výskytem nezavalených dutin po bývalé hlubinné těžbě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. [Detail]
ADAMUS, Alois. Environmentální technologie a bezpečnostní management. Huthwaite: International Mining Consultants Ltd., 1996. [Detail]
OTÁHAL, Antonín and Dalibor MÍČEK. Metody řešení větrních sítí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. [Detail]