Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Letní semestr ak. roku 2023/2024 začal společnou přednáškou pro účastníky U3V všech fakult VŠB-TUO, které studium univerzity 3. věku aktuálně nabízejí, tedy EKF, HGF a FS.

Přednášku Mgr. Jarmily Podhorné  "Byliny v prevenci civilizačních onemocnění" navštívili i účastníci U3V z Frýdlantu nad Ostravicí, kde EkF a HGF také zabezpečují tuto formu vzdělávání.

KURZY PRO 2023/2024 - 1. ročník

ZÁKLADY GEOLOGIE

Tématické bloky přednášek:

1. ročník -  Astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie, Historická geologie....

(2. ročník - Technická petrografie, Regionální geologie, Geochemie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Historická geologie....)

 • výuka ve středy 16-17:30 hod.

Program přednášek pro LS 2023/2024

ČLOVĚK, SPOLEČNOST A KRAJINA V SOUVISLOSTECH

Tématické bloky přednášek:

1. ročník - Možnosti využití opuštěných dolů, Sanace antropogenních zátěží vod, Postavení Země ve Vesmíru, Virtuální realita, Objevy a vynálezy....

(2. ročník - Brownfieldy a jejich vliv na veřejné zdraví, Socioekonomická geografie, Environmentální geoturistika, Agroturistika, Digitální kartografie a mapy, Objevné cesty…..)

 • výuka ve středy 16-17:30 hod.

Program přednášek pro LS 2023/2024

KURZY 2023/2024 - 2. ročník

APLIKOVANÁ GEOLOGIE

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

Tématické bloky přednášek:

Úprava a čištění vody, Meteorologe a klimatologie, Geometrie kolem nás II, Vodní hospodářství - vodní stavby, Karsologie, Balneologie a balneotechnika

 • výuka ve středy 14,15 - 15,45 hod.

Program přednášek pro LS 2023/2024

SPOLEČNOST A PŘÍRODNÍ VĚDY

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

  Tématické bloky přednášek:

  Mikroorganismy v životním prostředí, Pohledy na vybrané země světa, Příroda a krajina, Management osobních financí, Kvartér, Mobilní komunikace 

  • výuka ve středy 14,15 - 15,45 hod.

  Program přednášek pro LS 2023/2024