Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO NOVÝCH KURZŮ U3V HGF JE MOŽNO 

OD 1. ČERVNA 2023

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU U3V HGF

Přihlášky podávejte dle organizačních pokynů

  NOVÉ KURZY PRO 2023/2024 - 1. ročník

  ZÁKLADY GEOLOGIE

  Tématické bloky přednášek:

  1. ročník -  Astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie, Historická geologie....

  (2. ročník - Technická petrografie, Regionální geologie, Geochemie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Historická geologie....)

  • výuka ve středy 16-17:30 hod.

  ČLOVĚK, SPOLEČNOST A KRAJINA V SOUVISLOSTECH

  Tématické bloky přednášek:

  1. ročník - Možnosti využití opuštěných dolů, Sanace antropogenních zátěží vod, Postavení Země ve Vesmíru, Virtuální realita, Objevy a vynálezy....

  (2. ročník - Brownfieldy a jejich vliv na veřejné zdraví, Socioekonomická geografie, Environmentální geoturistika, Agroturistika, Digitální kartografie a mapy, Objevné cesty…..)

  • výuka ve středy 16-17:30 hod.

  POKRAČUJÍCÍ KURZY 2023/2024 - 2. ročník

  APLIKOVANÁ GEOLOGIE

  • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

  Tématické bloky přednášek:

  Úprava a čištění vody, Meteorologe a klimatologie, Geometrie kolem nás II, Vodní hospodářství - vodní stavby, Karsologie, Balneologie a balneotechnika

  • výuka ve středy 14,15 - 15,45 hod.

  SPOLEČNOST A PŘÍRODNÍ VĚDY

  • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

   Tématické bloky přednášek:

   Mikroorganismy v životním prostředí, Pohledy na vybrané země světa, Příroda a krajina, Management osobních financí, Kvartér, Mobilní komunikace 

   • výuka ve středy 14,15 - 15,45 hod.