Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

KURZY čtyřsemestrální - 1. ročník v akad. roce 2024/2025

ČLOVĚK, SPOLEČNOST A KRAJINA V SOUVISLOSTECH

Tématické bloky přednášek:

1. ročník - Možnosti využití opuštěných dolů, Sanace antropogenních zátěží vod, Postavení Země ve Vesmíru, Virtuální realita, Objevy a vynálezy....

(2. ročník - Brownfieldy a jejich vliv na veřejné zdraví, Socioekonomická geografie, Environmentální geoturistika, Agroturistika, Digitální kartografie a mapy, Objevné cesty…..)

  • výuka ve středy 14:15-15:45 hod. na učebně GP106

GEOMONTÁNNÍ TURISMUS

Tématické bloky přednášek:

1. ročník - Dějiny přírodních věd, Regionální památky, Technické památky, Teorie turismu, Geografie turismu... 

(2. ročník - Ekonomika turismu, Geoparky, Krajinné systémy, Sociologie…..)

  • výuka ve středy 14:15-15:45 hod. na učebně GP105

KURZ jednosemestrální v ZS akad. roku 2024/2025

S U3V BEZPEČNĚ DO KYBERPROSTORU

Přednášky na téma:

- základy kyberbezpečnosti

- elektronická pošta

- bezpečnost v telekomunikaci

- právní otázky kyberbezpečnosti

- kyberšikana

- umělá inteligence

- hesla a zálohování

- ochrana IT zařízení

  • výuka v pátky 12:00-13:45 hod. na učebně GP106

KURZY čtyřsemestrální - 2. ročník v akad. roce 2024/2025

pro absolventy 1. ročníku daných kurzů

ZÁKLADY GEOLOGIE

Tématické bloky přednášek:

2. ročník - Technická petrografie, Regionální geologie, Geochemie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Historická geologie....

  • výuka ve středy 16-17:30 hod. na GP105

ČLOVĚK, SPOLEČNOST A KRAJINA V SOUVISLOSTECH

Tématické bloky přednášek:

2. ročník - Environmentální geoturistika, Virtuální realita, Agroturistika, Objevné cesty, Manegement osobních financí, Digitální kartografie a mapy, Socioekonomická geografie, …..

  • výuka ve středy 16-17:30 hod. na GP106