Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Geomontánní turismus pro U3V 2. ročník

Tématické bloky přednášek pro 2. ročník:

Krajinné systémy, Geografie turismu, Ekonomika turismu, Balneologie, Nonverbální komunikaceGeoparky, Muzeum umění VŠB, Geografie turismu, Geologie hradů a zámků

  • výuka ve středy 16 -17:30 hod.

Základy geologie 2. ročník

Tématické bloky přednášek pro 2. ročník:

Geochemie, Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků a Geotermální energie

  • výuka v úterky 14:15-15:45 hod.

Aplikovaná geologie 1. ročník

Tématické bloky přednášek pro 1. ročník:

Sanace-svahové pohyby, Technické průzkumníé práce, Komunikace vědy s veřejností, Rizika hornické činnosti, Vlivy hornictví, Geometrie kolem nás

  • výuka ve středy 14:15-15:45 hod.

Společnost a přírodní vědy 1. ročník

Tématické bloky přednášek pro 1. ročník:

Voda na Zemi, Astronomické jevy, Udržitelná výroba a aspotřeba, Mikroorganismy v životním prostředí, Minerální biotechnologie, Příroda a krajina

  • výuka ve středy 14:15-15:45 hod.

Slavnostní zakončení studia 2. ročníků akad. roku 2022/2023, spojené s předáním Osvědčení úspěšným absoplventům, se bude konat 31.5.2023 ve 14 hodin v aule VŠB-TUO